До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Сохань С. В. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003704

Колекція: Актові документи Рукописні фонди
Тип реcурсу:
 Книга  Археографічне видання, Каталог
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
КОЛЕКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
КОЛЕКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Автор(и):
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
Editors:
ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
БОРЯК Геннадій Володимирович
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
БОЛЯК Оксана Степанівна
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
ШИП Н. А.
Дата(и):2019
ISBN:978-966-02-9151-5 (Вип. 1. друковане видання), 978-966-02-9153-9 (Вип. 1. електронне видання)
DOI:

Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Запропоноване джерелознавче дослідження зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах. У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описання. Це – оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот, універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів, духівниць тощо. У Додатках міститься каталог документів Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису «Опись краткая имений монастыря Золотоверхого Михайловского Киевского…». Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, покажчика інституцій, списку скорочень літератури й архівних джерел.

Видання розраховане на істориків, правознавців, культурологів, а також на широке коло всіх, кого цікавить історія України.


Опис документа:

Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / С. В. Сохань
Сохань, Світлана Валентинівна. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наукове видання / С. В. Сохань; ред. кол.: М.А. Філіпович (голова), Л.А. Дубровіна, О.С. Боляк (відп. секр.), Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк, О.П. Степченко, Н.А. Шип. – Київ: НБУВ. – 2019. – 380 с.978-966-02-9151-5 (Вип. 1. друковане видання). – 978-966-02-9153-9 (Вип. 1. електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003704

Вип. 1 Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522–1785).


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського