До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 В. І. Вернадський і Україна: з листування

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002193

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів, Збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА: З ЛИСТУВАННЯ
Автор(и):
КІРЖАЄВ С. М.
НОВОХАТСЬКИЙ К. Є.
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
ГЛУШЕНОК Н. М.
ЗАВАЛІШИНА Людмила Іванівна
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
КУРАС Дмитро Іванович
МАРЦЕНЮК Р. О.
Editors:
ЗАГОРОДНІЙ А. Г.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БОРЯК Геннадій Володимирович
ДЗЮБА О. І.
ПАПАКІН Г. В.
ПОПИК Володимир Іванович
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
Дата(и):
ISBN:978-966-02-8431-9 (загальний), 978-966-02-8435-7 (електронне видання)
DOI:

Видання «В. І. Вернадський і Україна : з листування» у 2-х книгах продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна», започатковану у низці томів серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського». Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки та культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював свої думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним. Друга книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери К–Я. А також розділи з офіційним та родинним листуванням. Переважна більшість листів публікується уперше.


Опис документа:

В. І. Вернадський і Україна: з листування : Кн. 2: К–Я. [Електронне видання] / С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко. – (приватно - ділове листування)978-966-02-8431-9 (загальний). – 978-966-02-8435-7 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002193


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського