До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОПИК Володимир Іванович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/355995

 

ПОПИК Володимир Іванович

Член-кореспондент НАН України, член Української національної комісії у справах ЮНЕСКО. Віце-президент Українського біографічного товариства. Відповідальний секретар Українського комітету славістів. Заступник відповідального редактора журналу «Бібліотечний вісник», збірників наукових праць «Наукові праці Національної бібліотеки Украини імені В. І. Вернадського», «Українська біографістика»

директор


Інститут біографічних досліджень .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Біографістика, розвиток електронних науково-інформаційних ресурсів, формування національного науково-інформаційного простору, наукознавство, історія суспільно-політичного руху, етнокультурні проблеми, охорона історико-культурного середовища.
Контактна інформація: +38 (044) 524-85-13; +38 (044) 288-13-84 (Інститут біографічних досліджень); +38 (044) 405-22-52 (д) , library@nbuv.gov.ua; popyk@nbuv.gov.ua
Дати життя:24.06.1952, місто Полтава, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1973Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (нині – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)
Науковий ступінь:
1989кандидат історичних наук; тема дисертації: Політична боротьба на Україні навколо виборів в III Державну думу
2014доктор історичних наук; тема дисертації: Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток
Вчені звання:
1993старший науковий співробітник
професор
2015член-кореспондент НАН України
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993
Професійна діяльність:
1976–1983молодший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР
з 1983науковий співробітник-консультант
з 2002учений секретар
з 2003 заступник начальника Науково-організаційного відділу – керівник Сектору суспільних наук Президії НАН України
з 2003 директор Інституту біографічних досліджень НБУВ
з 2011перший заступник генерального директора
з 2013 по 2018 генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.
директор Інституту біографічних досліджень НБУВ
Додаткові посади та обов`язки:
Входить до складу вченої ради НБУВ
член Української національної комісії у справах ЮНЕСКО
віце-президент Українського біографічного товариства
відповідальний секретар Українського комітету славістів
головний редактор журналу «Бібліотечний вісник»
головний редактор збірника наукових праць «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
головний редактор збірника наукових праць «Українська біографістика»
член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
Відзнаки та нагороди:
2017Відзнака "За підготовку наукової зміни" (За багатолітню плідну наукову, організаційну і педагогічну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та розвиток наукової школи національної біографістики)
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1982) Політична боротьба в Україні навколо виборів в III Державну думу: дисертація ... кандидата історичних наук: 07.00.02. - Київ, 1982. - 218 с.
 2. (2013) Ресурси біографічної та біобібліографічгої інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток : Дис. ... д-ра іст. наук № 27.00.03 / В.І. Попик, 2013. - 514 с.
 3. (2014) Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Попик Володимир Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2014. - 36 с.
 4. Монографії, брошури
 5. (2007) Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; за ред. акад. НАН України О. С. Онищенка, д-ра екон. наук, проф. Б. А. Маліцького ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2007. - 679 с. .
 6. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний . – Київ: НБУВ, 2011. – 232 с. .
 7. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с. .
 8. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [Онищенко О. С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 160 с..
 9. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 253 с..
 10. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ: НБУВ, 2012. – 194 с. Персоналії сучасників у мережі Інтернет як чинник розбудови відкритого суспільства, інтеграції України у світовий інформаційний простір..
 11. (2012) Формування ресурсів історико-біографічної інформації як важлива складова розбудови національного гуманітарного інформаційного простору. // Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства. – К.: НБУВ, 2012. – С. 115–133.(колективна монографія ).
 12. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Л. Й. Костенко, Т. М. Горенко, О. В. Ворошилов, Т. Л. Кулаковська, Г. В. Індиченко, Д. В. Бондаренко, С. Ю. Вербицький. – Київ: НБУВ, 2013. – 184 с..
 13. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К., 2013.
 14. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. П. Дубас [и др.]. – Київ: НБУВ, 2013. – 220 с..
 15. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Л. Й. Костенко, В. М. Удовик, А. В. Матвійчук, О. В. Ворошилов, В. Ю. Омельчук , Л. С. Новосьолова, Н. В. Посмітна. – Київ: НБУВ, 2013. – 197 с. .
 16. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217.
 17. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтеграційний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАНУ, 2014. .
 18. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 258 с..
 19. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. .
 20. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 226 с.
 21. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. .
 22. (2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] : [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016..
 23. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. монографія] / [В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. .
 24. (2016) Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] : [монографія] / [В. Попик (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016. - 218 с. .
 25. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум [Текст] : колект. монографія : у 2 т. / відп. ред. - акад. НАН України В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014 - 2016. - ISBN 978-966-02-7375-7 (загальний). Т. 2 : Матеріали до бібліографії / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: Г. В. Боряк та ін. ; наук. ред. В. І. Попик]. - 2016. - 943 с. .
 26. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. .
 27. Довідники, покажчики, каталоги
 28. (2006) Матеріали до українського біографічного словника [Текст] : короткі біогр. довідки / відп. ред.: В. С. Чишко, В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2006 .
 29. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника [Текст] : літери А - Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. - К. : [б.в.], 2008. - 158 с..
 30. (2012) Зінаїда Павлівна Тулуб (1890-1964) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: А. М. Колесніченко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - К. : НБУВ, 2012. .
 31. (2012) Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; [уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності: Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; ред. кол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.]. - К. : [б. в.], 2012. - 197 с.
 32. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С. М.]. - К. : [б. в.], 2013.
 33. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2013. - 496 с..
 34. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Н. І. Моісеєнко ; редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної]. - К. : НБУВ, 2013. .
 35. (2013) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : Таблиця мовних типових поділів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: І. І. Багрій (авт.-уклад.), О. О. Сербін (кер. проекту) ; голов. ред. В. І. Попик]. - К. : НБУВ, 2013. - 544 с. .
 36. (2013) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [авт. кол.: О. О. Сербін (керівник) та ін. ; голов. ред. В. І. Попик]. - Київ : [б. в.], 2013.
 37. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2014. .
 38. (2014) Тарас Григорович Шевченко [Текст] : бібліогр. вид. творів, 1840 - 2014 / [В. Ю. Омельчук та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; К. В. Лобузіна (комп`ютер. технологія)] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014. - 546 с. .
 39. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.; ред.-бібліограф: М. І. Швець ; комп'ютер. технологія: К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2015. .
 40. (2015) Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931): біографічний словник [Текст] : наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. .
 41. (2015) Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання [Текст] : бібліогр. покажч. (2008-2012) / [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015..
 42. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії [Текст] : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. .
 43. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) [Текст] / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 470 с..
 44. Документальні публікації
 45. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України [Текст] : зб. нормат. та метод. док. / [авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.) та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2017. - 308 с. .
 46. Статті
 47. (1996) Вітте Сергій Юлійович / В. І. Попик // Українська біографістика. – 1996. – Вип. 1. – C. 68-71.
 48. (1996) Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв"язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження. // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К, 1996. – С. 18–29.
 49. (1999) Бобринський О. О. / В. І. Попик // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 80-82 .
 50. (1999) Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника // Українська біографістика. Зб. наук. праць. Вип. 2. – К, 1999. – С. 18–34 (у співавторстві з Н.П.Романовою).
 51. (2003) Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – C. 27-29 .
 52. (2003) На пути к многотомному Украинскому биографическому словарю / В. И. Попик, Е. В. Бугаева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2003. – вып. 2. – C. 40-48 .
 53. (2004) Проблеми формування електронного Українського біографічного архіву // Студії з архівної справи та документознавства . – Т. 12. – 2004. – С. 193–107.
 54. (2004) Українська біографістика / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 6. – C. 34-37 .
 55. (2005) Круглий стіл "Українська біографістика" / В. І. Попик, Н. І. Мельник // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 352-358 .
 56. (2005) Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів. // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К., 2005. – С. 15–26.
 57. (2005) Пріоритети розвитку сучасної української біографістики: вчора, сьогодні, завтра // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 717–727.
 58. (2005) Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 4. – C. 59-61 .
 59. (2005) Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – C. 28-32 .
 60. (2006) Виртуальные библиотеки ХХI века и задачи создания Украинского национального биографического архива // Библиотеки национальных академій наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретический сб. – Вып. 4. – К., 2006. – С. 26–36.
 61. (2006) Всесвітня біографічна інформаційна система і завдання формування Українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Вип. 16. – К., 2006. – С. 467–481.
 62. (2006) Віталій Сергійович Чишко (1951-2003) — засновник і перший директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (До 55-річчя від дня народження) / Володимир. Попик // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 5. – C. 38-39 .
 63. (2006) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку / В. Попик, Н. Любовець // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 34-36 .
 64. (2006) Украинский Национальный биографический архив – неотъемлемая часть электронных научно-информационных ресурсов славянского мира // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 2. – К., 2006. – С. 272–281.
 65. (2007) Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 501–513.
 66. (2008) Другі Чишківські читання з історичної біографістики / Н. І. Любовець, В. І. Попик // Українська біографістика. – 2008. – Вип. 4. – C. 531-536 .
 67. (2008) Перші Чишківські читання з історичної біографістики / В. І. Попик, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – 2008. – Вип. 4. – C. 514-520 .
 68. (2008) Проблема історичних і культурних взаємозв’язків слов’янських народів у довідково-біографічній літературі слов’янського світу // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 3. – К., 2008. – С. 198–214.
 69. (2008) Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХ століття // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С. 8–40..
 70. (2008) Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття / В. І. Попик // Українська біографістика. – 2008. – Вип. 4. – C. 8-40 .
 71. (2009) Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв´язків // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2009. – С. 7–49..
 72. (2009) Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці / В. Попик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – C. 251-264 .
 73. (2009) Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 251–264..
 74. (2009) Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – C. 19-21.
 75. (2010) Біографіка і новітні інформаційні технології / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – C. 58-61 .
 76. (2010) Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2010. – С. 13–45..
 77. (2010) Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 453–466..
 78. (2010) Новые горизонты украинской биографики // Probleme aktuale ale cercetărilor enciclopedice : Materialele simpozionului internaţional 11–12 noiembrie 2010. – Chişinău, 2010. – P. 133–154.
 79. (2010) Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники і довідники, як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2010. – С. 7–39..
 80. (2011) Біографіка у сучасному інформаційному просторі / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 52-54 .
 81. (2011) Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій" / Н. І. Любовець, В. І. Попик // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – C. 304-315 .
 82. (2011) Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації. // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 33–41..
 83. (2011) Глобалізаційні виклики і національний суверенітет : круглий стіл "Національний суверенітет України в умовах глобалізації" (Київ, 3 грудня 2010 р.) / В. Попик // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 1. – C. 24-33 .
 84. (2011) Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К., 2011. – С. 7–26..
 85. (2011) Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях. // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6 – С. 20 – 27..
 86. (2011) Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4 – С. 46–55..
 87. (2011) Современная украинская биографика как информационный ресурс образования, науки и культуры / В. И. Попик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 31- 42 .
 88. (2011) Современная украинская биографика как информационный ресурс образования, науки и культуры // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретич. сб. – Вып. 9. – К., 2011. – С. 31–42..
 89. (2011) Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003) / Н. І. Любовець, В. І. Попик // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – C. 316-327 .
 90. (2011) Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм / В. Попик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – C. 443-460 .
 91. (2012) "Біографіка у сучасному інформаційному просторі": секція Міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" / Н. І. Любовець, В. І. Попик // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9. – C. 403-412 .
 92. (2012) "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) / В. І. Попик, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9. – C. 413-425 .
 93. (2012) "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) / В. І. Попик, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9. – C. 413-425 .
 94. (2012) Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – C. 58-61 .
 95. (2012) Историко-биографические издания как информационный ресурс образования, науки и культуры // Научная книга: Специальный выпуск. – М., 2012. – № 1. С. 84–86.
 96. (2012) Круглий стіл "Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє" / В. І. Попик, Т. І. Ківшар // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9. – C. 427-438 .
 97. (2012) Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 34. – К., 2012. – С. 477–491..
 98. (2012) Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення і новітні тенденції розвитку: // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2012. – С. 7–24..
 99. (2012) Становлення української довідкової біографіки : від Козацької доби до витоків Національного відродження // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1 – С. 33– 42..
 100. (2012) Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків Національного відродження / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – C. 33-42.
 101. (2012) Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3. – C. 21-31 .
 102. (2012) Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3 – С. 21– 31..
 103. (2013) Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів біографічної інформації / В. Попик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – C. 547-567 .
 104. (2013) Колективний портрет нації в Інтернеті / В. І. Попик // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – C. 8-24 .
 105. (2013) Тенденції розвитку діяльності бібліотек у репрезентації пам’яті про видатних співвітчизників / В. І. Попик // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – C. 52-60 .
 106. (2014) Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору / В. І. Попик // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – C. 257-271 .
 107. (2014) Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – C. 3-7.
 108. (2015) Джерела з біографістики, родинної історії та генеалогії в глобальних інформаційних мережах / В. І. Попик // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 26-27. – C. 97-112 .
 109. (2015) Доступ до світових ресурсів наукової інформації як складова розбудови національного науково-інформаційного простору / В. І. Попик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – C. 70-79 .
 110. (2015) Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки / В. І. Попик // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – C. 9-41 .
 111. (2015) Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 2. – C. 3-9.
 112. (2015) Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 11-25 .
 113. (2015) Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – C. 3-9 .
 114. (2015) Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – C. 3-11 .
 115. (2016) Знакові постаті національної історії та культури / В. І. Попик // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – C. 8-28 .
 116. (2016) Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 3-6 .
 117. (2016) Фундаментальная электронная библиотека "Украиника" в национальном гуманитарном информационном пространстве / В. И. Попик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2016. – Вып. 13. – C. 19-29 .
 118. (2018) Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) / В. І. Попик // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 3. – C. 33-38 .
 119. (2018) Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – C. 20-27 .
 120. (2019) Біографіка української академічної науки у новітніх дослідженнях і публікаціях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. І. Попик // Українська біографістика. – 2019. – Вип. 17. – C. 132–150 .
 121. (2019) Новые гуманитарные технологии поддержки историко-биографических исследований, издательской и информационной работы библиотек в области пропаганды биографических знаний / Попик В., Марченко Н., Стамбол И.// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 103-115.
 122. Підручники та посібники
 123. (2008) Біографістика. // Спеціальні історичні дисципліни : довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2008. – С. 94–103.
 124. Тези наукових доповідей
 125. ( 2011) Роль библиотек в формировании электронных ресурсов биографической информации / В. И. Попик // Материалы VII Международных книговедческих чтений "Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям", Минск 10-11 ноября 2011 г. - Минск, 2011. - С. 213-218.
 126. (2011) Роль библиотек в формировании электронных ресурсов биографической информации // Материалы VII Международніх книговедческих чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям». Минск, 10 – 11 ноября 2011 г. – Минск, 2011. – С. 213–218. (332 с.).
 127. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - К. : НБУВ НАН України, 2013. - 415 с.
 128. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 531 с.
 129. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015.
 130. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2016. - 415 с.
 131. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с.
 132. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 639 с. .
 133. (2018) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листоп. 2018 р.) / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2018. - 823 с.


©   Володимир Попик, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського