До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004452

Колекція: Біографістика та біобібліографія
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: МОЗАЇКА КОНТЕКСТІВ І ФОРМ
Автор(и):
ПОПИК Володимир Іванович
АЛЕКСАНДРОВА Галина Андріївна
БУРЯК Лариса Іванівна
БУГАЄВА Олена Валентинівна
ВЕРНІК Юлія Вікторівна
ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна
МАРЧЕНКО Наталія Петрівна
ПЛЮЩИК Оксана Валентинівна
СТАМБОЛ Ігор Іванович
ТОМОЗОВ В. В.
Editors:
ПОПИК Володимир Іванович
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9763-0 (друковане видання), 978-966-02-9764-7 (електронне видання)
DOI:

Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотекиУкраїни імені В. І. Вернадського присвячена аналізу сучасного стану, здобутків і невирішених проблем, завдань і визначальних тенденцій розвитку вітчизняної біографіки як інформаційно-комунікативного ресурсу в умовах політичних і соціокультурнихтрансформацій українського суспільства. Сформульовані в монографії теоретичні положення та методичні рекомендації адресовані дослідникам-біографістам, працівникамвидавничої й інформаційної сфери, бібліотекарям, а також представникам громадськихосередків — усім, хто причетний до справи біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та біографічних знань.


Опис документа:

Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм : колективна монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова, Л. І. Буряк, О. В. Бугаєва, Ю. В. Вернік, Н. І. Любовець, Н. П. Марченко, О. В. Плющик, І. І. Стамбол, В. В. Томозов ; відп. ред. В. І. Попик. – Київ: НБУВ, 2021. – 400 с.978-966-02-9763-0 (друковане видання). – 978-966-02-9764-7 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004452


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського