До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/319118

 

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна


завідувач відділу


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: Біографістика, біобібліографія, мемуаристика, історія національних меншини України.
Контактна інформація: (044) 288-13-84, n.i_lyubovets@ukr.net
Дати життя:11.07.1963, с. Раславка Кременецького р-ну, Тернопільської обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1988Київський державний університет імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, історичний факультет
1996аспірантура Київського лінгвістичного інституту (заочна форма)
Науковий ступінь:
1996 кандидат історичних наук; тема дисертації: Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20 - 30-х рр. ХХ ст.
Вчені звання:
2008старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з з жовтня 1997
Професійна діяльність:
1988–1997асистент кафедри українознавства Мелітопольського державного педагогічного інституту (нині – Мелітопольський державний педагогічний університет)
вересень 1997 – жовтень 1997 архівіст Архівного управління Кабінету Міністрів України
з жовтня 1997 старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
з 2002 учений секретар Інституту
з 1.01.2014 зав. відділом Інституту
Додаткові посади та обов`язки:
член редколегії збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень "Українська біографістика"
член Українського біографічного товариства
Інформаційні
ресурси:

Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1996) Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20 - 30-х рр. ХХ ст. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Мельник Надія Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 26 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2004) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліографії (середина XIX - XX ст.) / авт.-уклад.: Т. В. Куриленко, Н. І. Мельник, О. М Яценко ; голова редкол. О. С. Онищенко. – К. : [б.в.], 2004. – 367 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 1). (у співавт.).
 4. (2006) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліогр. (2001-2003 рр.) / авт.-уклад.: Н.І. Мельник-Любовець, О.М Яценко ; голова редкол. О.С. Онищенко. - К. : НБУВ, 2006. – 204 с. – (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 2). (у співавт.).
 5. (2009) Щоденники і записники І. Є. Забєліна як джерело його наукової біографії / С.М. Ляшко, Н.І. Любовець // Проблеми археології Подніпров’я : наук. міжвузівський збірник з проблем археології, давньої історії та етнографії. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – С. 118–124. (у співавт.).
 6. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. (у співавт.).
 7. Довідники, покажчики, каталоги
 8. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. - К. : [б.в.], 2008. – 158 с. – (Серія "Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити" ; вип.1). (у співавт.).
 9. (2015) Українські персональні біобібліографічні покажчики (1856–2013 рр.) / О.М.Яценко, Н.І. Любовець; ред. кол.: В. І. Попик (голова) та ін. – К. : НБУВ, 2015. – 470 с. (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 3). (у співавт.).
 10. Статті
 11. (2005) Історико-біографічні дослідження як джерело вивчення історії релігії в Україні та життя її провідних діячів / Н.І. Любовець // Історія релігії в Україні: наук. щорічник. - Львів, 2005. - Кн. 2 - С. 160-167.
 12. (2005) Видання з біографічної некрополістики - джерело для написання біографічних статей про діячів історії науки та культури України (90- рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. / Н.І. Любовець // Наукові праці НБУВ. – К., 2005. - Вип. 14. - С. 779-792.
 13. (2005) З досвіду підготовки та видання біографічних праць в регіонах Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.) / Н.І. Любовець // Гілея : наук. вісник. (Філософія, історія, політологія). – Київ, 2005. – №3. - С. 214-225.
 14. (2006) Біобібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях к. ХІХ - поч. ХХІ ст. як частина електронного ресурсу Українського біографічного архіву / Н.І. Любовець // Наукові праці НБУВ. - Вип. 16. - К., 2006. - С. 531-541.
 15. (2007) Василь Якович Ломиковський : матеріали до біобібліографії / Н.І. Любовець // Наукові праці НБУВ. - К., 2007. - Вип.19. - C.540-548.
 16. (2008) Артемонович А.Ф. / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 473-475.
 17. (2008) Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 267-282.
 18. (2009) Василь Якович Ломиковський – збирач українських старожитностей (історіографічний огляд) / Н.І. Любовець // Праці Центру пам’яткознавства. - К., 2009. – Вип.16. – C. 131-138.
 19. (2009) Котляревський Олександр Олександрович / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 242-243.
 20. (2009) Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень / Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 277-291.
 21. (2009) Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 153-175.
 22. (2010) Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 66-104.
 23. (2010) Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства / Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 493-507.
 24. (2010) Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2010. - Вип. 6. - С. 55-80.
 25. (2011) Спогади на сторінках часопису «Киевская старина» в контексті еволюції української мемуаристики [Текст] // Наукові праці НБУВ. - К., 2011. – Вип.31. – С.501-516.
 26. (2011) Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2011. - Вип. 8. - С. 51-97.
 27. (2012) Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 65-89.
 28. (2012) Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст. / Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 501-516.
 29. (2013) Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 417-430.
 30. (2014) Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)" / О. М. Яценко, Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 272-283. (у співавт.).
 31. (2015) Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 359-376.
 32. (2016) Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 13 - С.28-50.
 33. (2017) Мемуарій Української революції (1917 – 1921 рр.): автори та жанри / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2017. - Вип. 15. - С. 260-286. .
 34. Тези наукових доповідей
 35. (2007) Джерела української біографістики як підґрунтя вивчення діяльності пам’яткознавців України / Н.І. Любовець // Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця С.З. Заремби, м. Київ, 23 січня 2007 р. – Київ, 2007. - С.79-85.


©   Надія Любовець, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського