До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Biography. Біографіка. Біографістика (2022)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004350

Колекція: Біографістика та біобібліографія
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник публікацій
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
BIOGRAPHY. БІОГРАФІКА. БІОГРАФІСТИКА
Editors:
ПОПИК Володимир Іванович
БУРЯК Лариса Іванівна
ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна
ПЛЮЩИК Оксана Валентинівна
АЛЕКСАНДРОВА Галина Андріївна
БОНДАРЕВА О. Є.
ДОБКО Тетяна Василівна
КІРАЛЬ Сидір Степанович
ТОМАЗОВ В. В.
ЯЦЕНКО Олег Миколайович
Дата(и):2022
ISBN:
DOI:

Збірник наукових праць та матеріалів Інституту біографічних дослідженьНаціональної бібілотеки України імені В. І. Вернадського присвяченийпроблемам теорії і методології біографіки, актуальним питанням її досвіду,сучасному стану й перспективним завданням розвитку. Перший випускзбірника містить тези доповідей і повідомлень учасників ВісімнадцятихБіографічних читань «Сучасні моделі біографічних реконструкцій», щовідбулися 9 червня 2022 року в Києві.

Видання орієнтоване на науковців, які працюють у галузі біографіки,біобібліографії, соціальних комунікацій, електронних ресурсів біографічноїінформації, а також на широке коло осіб, котрі цікавляться вітчизняноюісторією та культурою.

Ключові слова: біографіка, біографістика, біографічні реконструкції, моделі біографічних студій, мемуари, епістолярій, електронні ресурси біографічної інформації.

Опис документа:

Biography. Біографіка. Біографістика : Збірник праць Інституту біографічних досліджень : Електронне наукове видання / ред. Л. І. Буряк [и др.]. – Київ: НБУВ, 2022. – 233 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004350

Вип. 1.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського