До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЯЦЕНКО Олег Миколайович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/315630

 

ЯЦЕНКО Олег Миколайович


завідувач відділу


Інститут біографічних досліджень. Відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Yatsenko Oleh (eng)
 • Яценко Олег Николаевич (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Біографістика, бібліографія, біобібліографія, бази даних, сучасні бібліотечні технології.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84
  Дати життя:16.08.1962, м. Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1984Київський державний інститут культури, бібліотекар, бібліограф
  Науковий ступінь:
  2000кандидат історичних наук; тема дисертації: «Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (90-і рр. 20 ст.)»
  Вчені звання:
  2008старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
  Професійна діяльність:
  1990–1992Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, завідувач відділу
  1992–2014Інститут біографічних досліджень: науковий співробітник, старший науковий співробітник
  2014 – по т. ч.відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень, завідувач
  Наукові проекти:
  1994–1999«Упорядкування та комп’ютеризація бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у Європі»
  2003–2006«Феномен етнічної самоідентифікації й виживання в контексті повоєнної Європи: унікальна культурна спадщина української еміграції в Архіві Українського Вільного Університету в Мюнхені»
  «Архів Українського Вільного Університету (Мюнхен): Описи фондів»
  «Український національний біографічний архів» : науково-інформаційний проєкт Інституту біографічних досліджень.
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Українського біографічного товариства
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2000) Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (90-і рр. 20 ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Яценко Олег Миколайович ; НАН України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2000. – 16 с.
  2. (2000) Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (90-і рр. 20 ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яценко Олег Миколайович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – 224 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2010) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Text] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Асоц. б-к України. - К. : НБУВ, 1998 - . Вип. 28 / ред. кол. О. С. Онищенко [et al.]. - Київ, 2010. - 386 с. Біобібліографія в минулому і її сучасний стан / О. М. Яценко. - С .478-492.
  5. (2011) Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2011. – 25 с.
  6. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : монографія / В. І. Попик, Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко. – Київ, 2016. – 272 c.
  7. (2019) Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 2019. – 364 с.
  8. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2018) : монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова, О.М. Яценко [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка им. В. І. Вернадского. – Київ, 2019. – 171 с.
  9. (2021) Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України: колективна монографія / за заг. ред. А. М. Киридон. – Київ, 2021. – 320 с.
  10. Довідники, покажчики, каталоги
  11. (2001) Віталій Сергійович Чишко [Текст] : біобібліогр. до 50-річчя / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; упоряд.: М. І. Гончаренко, О. М. Яценко ; відп.ред. В. О. Горбик ; авт. вступ. ст. В. М. Даниленко. – Київ, 2001. – 68 с.
  12. (2004) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліографії (середина XIX - XX ст.) / авт.-уклад.: Т. В. Куриленко, Н. І. Мельник, О. М Яценко ; голова редкол. О. С. Онищенко. – Київ, 2004. – 367 с.
  13. (2006) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] : матеріали до бібліогр. (2001-2003 рр.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; авт.-уклад.: Н. І. Мельник-Любовець, О. М. Яценко ; голова редкол. О. С. Онищенко. - Київ, 2006. - 204 с.
  14. (2007) Світлана Миколаївна Ляшко : біобібліографія : до 60-річчя з дня народж. / Запоріз. упр. культури і туризму облас. держадмін., Запоріз. облас. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Запоріз. облас. краєзнав. музей. – Запоріжжя, 2007. – 53 с.
  15. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. – Київ, 2008. – 158 с.
  16. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; ред. кол. : В. І. Попик (голова) та ін. – Київ, 2015. – 470 с.
  17. (2019) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко. – Київ, 2019. – 404 с.
  18. (2021) Книжкові джерела української біографістики (2010–2013) : науково-бібліографічне дослідження / О. М. Яценко [и др.]. – Київ, 2021. – 564 с.
  19. Статті
  20. (1996) Нові парадигми інформатики та основи комп’ютерного забезпечення біографістики / В. В. Кислов, О. М. Яценко // Українська біографістика. – Київ, 1996. – Вип. 1. – C. 130-133.
  21. (1999) Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток // Українська біографістика. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 284-303.
  22. (1999) Використання зарубіжного досвіду при складанні Українського біографічного словника // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С. 409-414.
  23. (1999) Система інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності в НБУВ // Вісник Книжкової палати. – Київ, 1999. – № 10. – С. 23-27.
  24. (2002) Комп’ютерна база даних «Джерела національної біографістики» і перспективи її використання для інформаційно-бібліографічного забезпечення біографічних досліджень / Куриленко Т.В., Мельник Н.І., Яценко О.М. // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2002.– Вип.8. – С. 404-410.
  25. (2004) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів / О. Кириленко, О. Яценко // Архіви України. – Київ, 2004. – № 4-6(255). – C. 93-122.
  26. (2004) Якісний підбір та оформлення біобібліографічного матеріалу - запорука підвищення довідкової цінності видання // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 14-25.
  27. (2005) Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності // Українська біографістика. – Київ, 2005. – Вип. 3. – C. 36-46.
  28. (2005) Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії) // Українська біографістика. – Київ, 2005. – Вип. 3. – C. 336-347.
  29. (2005) Особові справи архіву Українського Вільного Університету (Мюнхен) як джерело для наповнення біографічною інформацією «Українського біографічного архіву» // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 744-779.
  30. (2005) Повоєнна преса української еміграції у фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина): структурно-топологічний аналіз / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 4. – C. 44-56.
  31. (2006) Інформаційні технології в діяльності Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування електронних біобібліографічних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 437-448.
  32. (2007) Створення електронної колекції іконографії з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 514-518.
  33. (2008) Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 149-159.
  34. (2008) Сучасні тенденції розвитку біобібліографії // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С.306-311.
  35. (2009) Іконографічна складова електронного "Українського національного біографічного архіву": пропозиції щодо технології опрацювання зображень // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 292-298.
  36. (2010) Біобібліографія в минулому і її сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 478-492.
  37. (2011) Персональні бібліографічні покажчики - важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ.-2011.– Вип. 31.– C. 461-475.
  38. (2012) Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта Український національний біографічний архів"// Українська біографістика. – Київ, 2012. – Вип. 9. – C. 215-230.
  39. (2013) Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії" // Українська біографістика. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 402-416.
  40. (2014) Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз // Бібліотечний вісник. – Київ, 2014. – N 5. – С. 24-29.
  41. (2014) Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)" / О. М. Яценко, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 272-283.
  42. (2015) До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного Університету в Мюнхені / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2015. – № 4. – C. 94-98.
  43. (2015) Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення.// Українська біографістика.- Київ, 2015. – Вип.13.– C. 250-268.
  44. (2016) Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 233-249.
  45. (2016) Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 13. – C. 250-268.
  46. (2018) Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України / О. Збанацька, О. Кириленко, О. Яценко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2018. – № 11. – C. 32-39.
  47. (2018) Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек // Українська біографістика. – Київ, 2018. – Вип. 16. – C. 225-237.
  48. (2019) Некролог як складова частина біобібліографічного ресурсу "Український національний біографічний архів" // Українська біографістика. - Київ, 2019. - Вип. 18. - С. 300-308.
  49. (2021) Український національний біографічний архів (2000–2020): трансформація змісту ресурсу / О. М. Яценко, О. Л. Вернік, Ю. В. Вернік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2021. – № 2. – С. 32-41.
  50. (2021) Український національний біографічний архів у системі вітчизняних електронних біографічних ресурсів / О. М. Яценко, О. Л. Вернік, Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 239-261.
  51. Науково-популярні публікації
  52. (2001) Іван Пулюй // Видатні діячі України минулих століть. – Київ, 2001. – С. 448-449.
  53. (2001) Іван Пулюй // Золота книга української еліти. Т. 2. – Київ, 2001. – С. 328-329.
  54. (2001) Анна Ярославна // Видатні діячі України минулих століть. – Київ, 2001. – С. 18-19.
  55. (2001) Анна Ярославна // Золота книга української еліти. Т. 1. – Київ, 2001. – С. 232-233.
  56. (2001) Данило Струк // Золота книга української еліти. Т. 2. – Київ, 2001. – С. 436-437.
  57. (2001) Марія Башкирцева // Золота книга української еліти. Т. 1. – Київ, 2001. – С. 284-285.
  58. (2001) Петро Могила // Видатні діячі України минулих століть. – Київ, 2001. – С. 364-365.
  59. (2001) Петро Могила // Золота книга української еліти. Т. 2. – Київ, 2001. – С. 210-211.
  60. (2001) Швайпольт Фіоль // Золота книга української еліти. Т. 2. – Київ, 2001. – С. 494-495.
  61. (2002) Іван Пулюй // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 382.
  62. (2002) Анна Ярославна // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 86.
  63. (2002) Данило Струк // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 578.
  64. (2002) Зенон Кузеля // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 844.
  65. (2002) Леонід Білецький // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 196.
  66. (2002) Марія Башкирцева // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 168.
  67. (2002) Мирослав Ірчан // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 670.
  68. (2002) Назарій Яремчук // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 808.
  69. (2002) Олександр Білецький // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 198.
  70. (2002) Олександр Кульчицький // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 858.
  71. (2002) Петро Могила // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 178.
  72. (2002) Швайтполь Фіоль // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 682.
  73. Підручники та посібники
  74. (2011) Укладання оглядових документів [Текст] : практ. посіб. / О. М. Яценко ; [наук. ред. П. І. Рогова] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ, 2011. - 79 с.
  75. Енциклопедичні статті
  76. (2004) Іменний покажчик // Енциклопедія Трипільської цивілізації. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 639-649.
  77. (2004) Покажчик пам’яток // Енциклопедія Трипільської цивілізації. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 650-654.
  78. Тези наукових доповідей
  79. (1991) Основные направления развития автоматизации РНСХБ УААН / О. М. Яценко, Е.М. Кононенко // Современные проблемы совершенствования деятельности cельскохозяйственных библиотек в библиотечно-библиографическом обеспечении аграрной науки и производства: тез. докл. науч.-практ. конф. (Киев, 26-28 ноября 1991 г.). – Киев, 1991. – С. 39-44.
  80. (1992) Основні напрямки створення автома-тизованої бібліотечно-бібліографічної мережі сільськогосподарських бібліотек науково-дослідних інститутів Української академії аграрних наук / О. М. Яценко // Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні : тези доп. та інформ. матеріали до обговорення на I Всеукр. Конгр. бібліотекарів (9-11 черв. 1992 р., м. Київ) / Наук. с.-г. б-ка УААН ; редкол.: Р. Й. Целінський [та ін.]. – Київ, 1992. – С. 52–55.
  81. (1992) Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні [Текст] : тези доп. та інформ. матеріали до обговорення на I Всеукр. Конгр. бібліотекарів (9-11 черв. 1992 р., м. Київ) / Наук. с.-г. б-ка УААН ; редкол.: Р. Й. Целінський [та ін.]. – Київ, 1992. – 63 с.
  82. (1993) Питання створення національного формату обміну бібліографічними даними // Наукова бібліотека у сучасному соціокультурному контексті: міжн. наук. конф.: тез. доп. – Київ, 1993. – С. 216-217.
  83. (1997) Використання електронних каталогів бібліотек та бібліографічних баз даних у роботі Інституту біографічних досліджень НБУВ / О. М. Яценко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 14–17 жовтня 1997 р.). – Київ, 1997. – С. 93-94.
  84. (1997) Забезпечення бібліографічною інформацією комп’ютерної бази даних «Українська національна біографістика» / О. М. Яценко // Український біографічний словник: історія і проблематика створення: матер. наук.-практ. конф. (Львів, 8–9 жовтня 1996 р.). – Львів, 1997. – С. 114.
  85. (1997) Організація інформаційного забезпечення бібліографічними джерелами баз даних / О. М. Яценко // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: матер. наук. конф. (Київ, 19–20 листопада 1996 р.). – Київ, 1997.
  86. (1997) Упорядкування та комп’ютеризація бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у м. Сарсель (Франція) / О. М. Яценко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14–17 жовт. 1997). – Київ, 1997. – С. 86-87.
  87. (2010) Данило Гусар-Струк — послідовник енциклопедичної справи Володимира Кубійовича // Дні науки філософського факультету — 2010 : міжнар. наук. конф. (21–22 квітня 2010 р.). – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Ч. 2. – С. 112-114.
  88. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН - К. : НБУВ НАН України, 2013. - 415 с.Місце біографічної інформації у діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах / О. М. Яценко. - С .220-223. .
  89. (2013) Місце біографічної інформації у діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах / О. М. Яценко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – Київ, 2013. – С. 220-223.
  90. (2015) Періодизація розвитку українських персональних бібліографічних покажчиків: за матеріалами праці «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)» // Бібліотека. Наука. Комунікація. (м. Київ, 6–8 жовтня 2015 р.) – Київ, 2015.
  91. (2020) «Джерела української біографістики», випуск 5: трансформація контенту бібліографічного покажчика // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  92. Рецензії
  93. (2009) Нове видання з дослідження літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка // Бібліотечний вісник. –Київ, 2009. – № 6. – C. 49-51.
  94. (2016) Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 364-369.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського