До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій (2022)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004207

Колекція: Історія НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА КОНСОЛІДАЦІЙНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
ПОПИК Володимир Іванович
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
ІВАНОВА Наталія Георгіївна
МАТВІЙЧУК Андрій Васильович
ХИЛЬКО Максим Миколайович
УДОВИК Володимир Миколайович
ЗАКІРОВА Світлана Геннадіївна
ГОРЄВА Вікторія Володимирівна
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):2022
ISBN:978-966-02-9486-8
DOI:

Монографія присвячена дослідженню культуроутворювальних чинників єдності українського простору як важливого фактора забезпечення сталості та поступальності суспільного розвитку. Значну увагу приділено науковому осмисленню варіативності соціокультурного контексту життя територіальних соціумів і зусиль культурних та наукових інституцій (у першу чергу – бібліотек) для неконфліктної та конструктивної репрезентації такої варіативності. У монографії проаналізовано і систематизовано наукові уявлення щодо забезпечення цілісності соціокультурного простору як чинника національного розвитку. З’ясовано та акцентовано передумови, причини виникнення і пускові механізми деструкцій соціокультурного простору та розглянуто перспективи подолання імперської і радянської спадщини соціокультурного контексту життя територіальних спільнот. Представлено висновки щодо динаміки культурного синтезу й культурного регіоналізму та їх впливу на загальноукраїнський національний простір. Дослідниками наголошено роль культурних інституцій у розробці заходів для вдосконалення загальнонаціонального комунікаційного процесу, генерування національної візії майбутнього.

Видання орієнтовано на науковців, практиків у сфері соціокультурних суспільних трансформацій, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

Ключові слова: соціокультурний простір, консолідація, інформаційне суспільство, цифрові ресурси.

Опис документа:

Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ: НБУВ, 2022. – 224 с.978-966-02-9486-8. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004207


      Зміст

  1. ЦИФРОВА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ.
  2. Дубровіна Л. А. Міжнародний досвід західних держав у регулюванні культурної політики та створенні цифрового ресурсу культурної спадщини / Л. А. Дубровіна. - С. 148–157.
  3. Горєва В. В. Поняття культури як сукупності матеріального і духовного надбання держави та інформаційно-культурного простору / В. В. Горєва. - С. 158–162.
  4. Лобузіна К. В. Концептуальні засади представлення культурної спадщини України та питання консолідаційних аспектів цифрової конвергенції / К. В. Лобузіна. - С. 163–182.
  5. Лобузіна К. В. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в розбудові цифрових ресурсів культурної пам'яті України / К. В. Лобузіна. - С. 183–192.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського