До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГОРЄВА Вікторія Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/650159

 

ГОРЄВА Вікторія Володимирівна


учений секретарПублікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: документознавство, джерелознавство, архівознавство, бібліотекознавство, археографія, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі; історія розвитку документознавчих досліджень, наукові засади формування, зберігання та обліку документів НАФ, нормативно-правове та методичне забезпечення діловодства.
Контактна інформація: 234-78-65, goreva@nbuv.gov.ua
Дати життя:18.10.1984, с. Журавка, Варвинський р-н, Чернігівська обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2007Київський національний університет культури і мистецтв, кафедра державного управління, магістр документознавства та інформаційної діяльності.
2012Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства., здобувач.
Науковий ступінь:
2012кандидат історичних наук.; тема дисертації: " Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень".
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2015
Професійна діяльність:
2002–2008Національна парламентська бібліотека України
2009–2014державна архівна служба України
2015-2016 обіймала посаду старшого наукового співробітника ІР
з 16.03.2016 по 31.12.2016 завідувача відділу джерелознавства ІР
Додаткові посади та обов`язки:
2015–2016координатор щорічної Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури.


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2011) Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві : економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2012. 21 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2015) Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964–1986) / відп. ред. С Г. Кулешов. Київ : НБУВ, 2015. 160 с.
 4. Статті
 5. (2010) Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування у сфері економічних документознавчих досліджень / В. В. Горєва // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2010. - Т. 18. – С. 63–69.
 6. (2011) Інформологічні дослідження в документознавстві в Україні у 60–70-ті роки ХХ ст. (на прикладі досліджень Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві / В. В. Горєва // Архіви України. - 2011. - № 2/3. – С. 46–56.
 7. (2011) Еволюція поняття “інформологія” в документознавчому контексті / В. В. Горєва // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2011. - Т. 19. – С. 94–100.
 8. (2012) Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр. / В. В. Горєва // Архіви України. - 2012. - № 2. – С. 92–101.
 9. (2015) До Дня слов’янської писемності і культури : Міжнар. наук. конф. «Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку» // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2015. Вип. 19. С. 511–517. (Співавтор – М.І. Філіпович).
 10. (2015) Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структура та склад фонду / В. В. Горєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 86-99. .
 11. (2016) Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур": підсумки та перспективи / В. В. Горєва, М. А. Філіпович, Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 509-518..
 12. (2016) Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з’їзді слов’янських філологів (Прага, 1929 р.) / В. В. Горєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 519-528. .
 13. (2018) Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) / В. В. Горєва // Архіви України. - 2018. - № 4. - С. 72-82.
 14. Науково-популярні публікації
 15. (2015) До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції" / В. В. Горєва, М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 511-517. .
 16. Тези наукових доповідей
 17. (2010) Дослідницька діяльність Української філії НДІ планування у сфері економічних документознавчих досліджень // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–27 трав. 2010 р. Київ, 2010. С. 98–100.
 18. (2011) Інформологічні дослідження в документознавстві в Україні у 60–70-і роки ХХ ст. (на прикладі досліджень української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–19 трав. 2011 р. Київ, 2011. С. 10–11.
 19. (2012) Досвід Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві у сфері розроблення класифікаторів питань діяльності // Політ. Сучасні проблеми науки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. - К., 2012. - 4–5 квітня 2012 р. – С. 86.
 20. (2015) Григорій Миколайович Литвак – поет, фольклорист, перекладач // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 21 трав. 2015 р. Київ, 2015. С. 179–181.
 21. (2015) Застосування сучасних діловодних термінів на прикладі нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства // Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 трав. 2015 р. / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознавства, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, іст. ф-т, каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; редкол.: Г.І. Калінічева (голова) [та ін.]. Київ, 2015. С. 78–81.
 22. (2016) Особовий фонд композитора Віктора Косенка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. : в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2016. С. 488–491.
 23. (2016) Українознавчі студії на Першому міжнародному з’їзді слов’янських філологів у Празі (1929 р.) // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 24 трав. 2016 р. Київ, 2016. С. 303–306. .


©   Вікторія Горєва, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського