До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГОРЄВА Вікторія Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/650159

 

ГОРЄВА Вікторія Володимирівна


учений секретар


Адміністрація
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Horieva Viktoriia (eng)
 • Горева Виктория (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Документознавство, джерелознавство, архівознавство, бібліотекознавство, археографія, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі; історія розвитку документознавчих досліджень, наукові засади формування, зберігання та обліку документів НАФ, нормативно-правове та методичне забезпечення діловодства.
  Контактна інформація: +38(044)524-93-47, horeva@nbuv.gov.ua
  Дати життя:18.10.1984, с. Журавка, Варвинський р-н, Чернігівська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2007Київський національний університет культури і мистецтв, кафедра державного управління, документознавство та інформаційна діяльність
  2012здобувач Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
  Науковий ступінь:
  2012кандидат історичних наук; тема дисертації: «Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2015-2016, 2018 р.
  Професійна діяльність:
  2002–2008Національна парламентська бібліотека України
  2009–2014Державна архівна служба України
  2015–2016 Інститут Рукопису, старший науковий співробітник
  16.03.2016–31.12.2016 відділ джерелознавства Інституту Рукопису, завідувач
  2017–2018Центральний державний архів громадських об’єднань України
  18.12.2018 – по т. ч.учений секретар НБУВ
  Додаткові посади та обов`язки:
  2015–2016координатор щорічної Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури.


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2011) Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві : економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2012. 21 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2015) Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964–1986) / відп. ред. С Г. Кулешов. Київ : НБУВ, 2015. 160 с..
  4. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2016. - 415 с.
  5. Статті
  6. (2010) Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування у сфері економічних документознавчих досліджень / В. В. Горєва // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2010. - Т. 18. – С. 63–69.
  7. (2011) Інформологічні дослідження в документознавстві в Україні у 60–70-ті роки ХХ ст. (на прикладі досліджень Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві / В. В. Горєва // Архіви України. - 2011. - № 2/3. – С. 46–56.
  8. (2011) Еволюція поняття “інформологія” в документознавчому контексті / В. В. Горєва // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2011. - Т. 19. – С. 94–100.
  9. (2012) Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр. / В. В. Горєва // Архіви України. - 2012. - № 2. – С. 92–101.
  10. (2015) До Дня слов’янської писемності і культури : Міжнар. наук. конф. «Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку» // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2015. Вип. 19. С. 511–517. (Співавтор – М.І. Філіпович)..
  11. (2015) Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структура та склад фонду / В. В. Горєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 86-99. .
  12. (2016) Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи [Електронний ресурс] / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 41-42..
  13. (2016) Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур": підсумки та перспективи / В. В. Горєва, М. А. Філіпович, Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 509-518..
  14. (2016) Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з’їзді слов’янських філологів (Прага, 1929 р.) / В. В. Горєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 519-528. .
  15. (2018) Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) / В. В. Горєва // Архіви України. - 2018. - № 4. - С. 72-82..
  16. (2019) Национальная библиотека Украины имеи В. И. Вернадского как научно-исследовательский институт: итоги пятилетней деятельности, перспективы инновационного развития / В. Горева, Т. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 19-39 .
  17. (2020) Аналіз ефективності діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як наукової установи: нормативно-правовий та науково-організаційний аспекти / В. Горєва, Т. Кулаковська // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2020. - Вып. 18. - С. 21-51..
  18. (2020) Концептуальні засади стратегічного розвитку національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу: історія, принципи, пріоритети / Т. Коваль, Т. Кулаковська, В. Горєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 426-448..
  19. (2021) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: наукова та бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах карантину (2020 р.) / Т. Коваль, В. Горєва, Т. Кулаковська, Л. Матвійчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 167-191..
  20. Науково-популярні публікації
  21. (2015) До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції" / В. В. Горєва, М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 511-517. .
  22. Тези наукових доповідей
  23. (2010) Дослідницька діяльність Української філії НДІ планування у сфері економічних документознавчих досліджень // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–27 трав. 2010 р. Київ, 2010. С. 98–100.
  24. (2011) Інформологічні дослідження в документознавстві в Україні у 60–70-і роки ХХ ст. (на прикладі досліджень української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–19 трав. 2011 р. Київ, 2011. С. 10–11.
  25. (2012) Досвід Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві у сфері розроблення класифікаторів питань діяльності // Політ. Сучасні проблеми науки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. - К., 2012. - 4–5 квітня 2012 р. – С. 86.
  26. (2015) Григорій Миколайович Литвак – поет, фольклорист, перекладач // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 21 трав. 2015 р. Київ, 2015. С. 179–181.
  27. (2015) Застосування сучасних діловодних термінів на прикладі нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства // Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 трав. 2015 р. / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознавства, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, іст. ф-т, каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; редкол.: Г.І. Калінічева (голова) [та ін.]. Київ, 2015. С. 78–81.
  28. (2016) Особовий фонд композитора Віктора Косенка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. : в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2016. С. 488–491.
  29. (2016) Українознавчі студії на Першому міжнародному з’їзді слов’янських філологів у Празі (1929 р.) // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 24 трав. 2016 р. Київ, 2016. С. 303–306. .


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського