До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

УДОВИК Володимир Миколайович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/233575

 

УДОВИК Володимир Миколайович


старший науковий співробітник


Фонд Президентів України . Інформаційно-аналітичний відділ .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Бібліотекознавство, інформаційні ресурси органів державної влади, інститут президентства.
Контактна інформація: +38(044) 525-54-70
Дати життя:07.05.1979, м. Кіровоград, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1996-2001Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
2001-2004аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь:
2005кандидат історичних наук; тема дисертації: Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області "Київ" (Київська та Полтавська області)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з З 2004 , директор ФПУ (з 2009)
Професійна діяльність:
Молодший науковий співробітник
завідувач відділу
директор ФПУ
старший науковий співробітник
Додаткові посади та обов`язки:
Заступник голови профкому Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
член молодіжної секції Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України
голова Ревізійної комісії при Київському регіональному комітеті профспілки працівників Національної академії наук України
Відзнаки та нагороди:
2010Переможець стипендії Президента України для молодих учених
2013Переможець. Проекти науково-дослідних робіт молодих учених НАН України
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2005) Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області "Київ" (Київська та Полтавська області) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Удовик Володимир Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 16 с.
 2. (2005) Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області "Київ" (Київська та Полтавська області) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Удовик Володимир Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 236 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Інститут архівознавства; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.), Лідія Миколаївна... Яременко (упоряд). - К., 2007. - Ч. 1 : Документи і матеріали. – 808 (упорядкування — у співавторстві). c..
 5. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 222 с..
 6. Статті
 7. (2007) Інформаційно-аналітична діяльність Фонду Президентів України в умовах конституційної трансформації інституту президентства в Україні // Наукові праці НБУВ. - К., 2007. - Вип. 18. – С. 210–215.
 8. (2007) Організація та діяльність наукових товариств на окупованій території Україні (1941–1944 рр.) // Наукові записки. Серія історичні науки. - Кіровоград, 2007. - Вип. 10. – С. 209–215.
 9. (2008) Информационно-аналитическая деятельность Фонда Президентов Украины НБУВ / В. Н. Удовик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2008. – вып. 6. – C. 122-131 .
 10. (2009) Президентська політика сприяння розвитку бібліотечної справи в країнах світу / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 94-100.
 11. (2010) Перша міжнародна наукова конференція молодих учених "Дослідник і віртуальне середовище" як здійснення запланованих перспектив / О. Сербін, В. Удовик // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 71-72.
 12. (2010) Премія миру в контексті розвитку соціогуманітарної сфери / В. Удовик, Л. Галаган // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 12. – C. 69-74 .
 13. (2010) Роль молоді в представленні української науки у світовій мережі / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – C. 7-13 .
 14. (2011) Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах як об'єкт сучасних науково-теоретичних досліджень / В. Удовик, Л. Галаган // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – C. 47-48 .
 15. (2011) Інститут президентства в Україні: джерела дослідження / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – C. 134-142 .
 16. (2011) Матеріали президентських виборчих кампаній у системі документної комунікації / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 30-35 .
 17. (2011) Мультимедийные ресурсы в электронной библиотеке Фонда президентов Украины / В. Н. Удовик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 161-168 .
 18. (2012) Палемічний символ пацифізму / В. Удовик // Віче. – 2012. – № 23. – C. 47.
 19. (2012) Представлення глави держави в сучасному інформаційному просторі: досвід провідних країн / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 259-2.
 20. (2012) Премія миру в контексті гендерної рівності / Л. А. Іващук, В. М. Удовик // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 1. – C. 69-72 .
 21. (2012) Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи / О. Сербін, В. Удовик // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – C. 53-55 .
 22. (2013) Європейська традиція збереження спадщини президентства / В. М. Удовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 1. – C. 26-31.
 23. (2013) Документальна спадщина президентів держав у сучасному електронному інформаційному просторі: формування та склад / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – C. 414-422.
 24. (2013) Публічні промови призидентів як складова документальної спадщини політичної історії / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 30-37.
 25. (2013) Ресурсы устной истории в президентских библиотеках США / В. Н. Удовик // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – C. 162-169.
 26. (2014) Інформаційна діяльність президентської бібліотеки Азербайджанської Республіки / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 43-49 .
 27. (2014) Матеріали аналітичних організацій у інформаційному супроводі функціонування інституту президентства в країнах світу / В. М. Удовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – C. 81 .
 28. (2014) Мережеві інформаційні ресурси електронного урядування в Україні: проблеми та перспективи / В. М. Удовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – C. 96-102 .
 29. (2015) Національний діалог – шлях до демократії й мирного врегулювання політичних криз / В. Удовик // Віче. – 2015. – № 23-24. – C. 46-47 .
 30. (2015) Президентські бібліотеки як спеціалізовані документальні фонди: історіографія питання / В. М. Удовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 3. – C. 20-29 .
 31. (2015) Президентські музеї в країнах світу: особливості створення та принципи функціонування / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 166-179 .
 32. (2016) Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу / В. М. Удовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – C. 50-59 .


©   Володимир Удовик, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського