До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Листування з українськими вченими. Т. 2 ; Кн. 2 :  Листування : Д-Я (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002164


Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

Назва(и):
ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ
Т. 2 ; Кн. 2 : ЛИСТУВАННЯ : Д-Я
Автор(и):
ПАТОН Б. Є.
ВЕРНАДСЬКИЙ В. І.
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
АФІАНІ В. Ю.
Дата(и):2012
ISBN:
DOI:


Опис документа:

Вернадський, В. І.
Листування з українськими вченими [Текст] / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. - К., 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського). - Тит. арк., зміст парал. рос., англ.
Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я / авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін.]; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – 2012. – 742 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002164

ч. 1 Д-Н.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського