До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Булгаков Ю. В. Академік А. Д. Коваленко : життя та наукова діяльність (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003422


Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
АКАДЕМІК А. Д. КОВАЛЕНКО : ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Автор(и):
БУЛГАКОВ Юрій Володимирович
Дата(и):2019
ISBN:978-966-02-8926-0 (електронне видання)
DOI:

У монографії на широкій документальній базі досліджено життєвий шлях та наукову діяльність видатного українського вченого у галузі механіки академіка АН УРСР Анатолія Дмитровича Коваленка (1905—1973). Особливу увагу приділено діяльності А. Д. Коваленка як очільника Інституту механіки АН УРСР (1959—1965) та завідувача відділу технічної теорії пружності і пластичності цього інституту, завідувача кафедри теорії пружності КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1949—1959). Висвітлено діяльність А. Д. Коваленка як співробітника та в. о. головного вченого секретаря Президії АН УРСР. Розкрито участь вченого у вітчизняному та міжнародному науково-інформаційному обміні. Досліджено формування наукової школи А. Д. Коваленка. У якості ілюстрацій до наукової біографії вченого представлено підбірку зображень документів та фотознімків. Наприкінці книги розміщено додатки «Список доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах», «Дипломні та дисертаційні роботи, підготовлені під керівництвом А. Д. Коваленка», список абревіатур і скорочень та іменний покажчик.

Видання розраховане на дослідників історії науки України, вчених у галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.

Ключові слова: Анатолій Дмитрович Коваленко, Президія НАН України, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», теорія пружності і термопружності, Інститут архівознавства НБУВ.

Опис документа:

Булгаков, Юрій Володимирович. Академік А. Д. Коваленко : життя та наукова діяльність : джерелознавче дослідження / Ю. В. Булгаков. – Київ: НБУВ, 2019. – 192 с.978-966-02-8926-0 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003422


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського