До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУЛГАКОВ Юрій Володимирович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/006986

 

БУЛГАКОВ Юрій Володимирович


старший науковий співробітник


Інститут архівознавства . Відділ археографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, біографістика, історіографія, історія України.
Контактна інформація: (044) 288-14-31, bulgakov@nbuv.gov.ua
Дати життя:1986, м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет (2008), аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011)
Науковий ступінь:
2011кандидат історичних наук; тема дисертації:
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2011
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2011) Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991 - 2011 рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 15 с.
 2. (2011) Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991 - 2011 рр. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2011. - 231 арк. .
 3. Монографії, брошури
 4. (2012) Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991-2011 рр. [Текст] : бібліографія / Булгаков Ю., Павленко С. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Логос, 2012. - 59 с.
 5. (2019) Академік А. Д. Коваленко : життя та наукова діяльність : джерелознавче дослідження / Ю. В. Булгаков. – Київ: НБУВ, 2019. – 192 с.
 6. Довідники, покажчики, каталоги
 7. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 768 c..
 8. Статті
 9. (2008) Розбудова війська та силових структур Української держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності / Ю. Булгаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2008. – Вип. 94-95. – C. 6-9.
 10. (2009) Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків / Ю. Булгаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – Вип. 97. – C. 4-7 .
 11. (2011) Діяльність П. Скоропадського напередодні та у роки Другої світової війни: новітні історіографічні інтерпретації та контроверсії // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 48. – С. 218–225.
 12. (2012) Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформативний потенціал // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 100–106..
 13. (2013) Листування відомого українського математика М. Крейна як джерело реконструкції кола його спілкування / Ю. Булгаков // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – C. 651-659.
 14. (2014) Довідники по фондах архівних установ Півдня і Сходу України: історіографічний дискурс // Рукописна і книжкова спадщина. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 436–445..
 15. (2015) Архів академіка П. Т. Тронька в Інституті архівознавства НБУВ: формування та склад / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – C. 166-181 .
 16. (2015) Архівна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект / А. Шаповал, Ю. Булгаков // Краєзнавство. – 2015. – № 3-4. – C. 19-26.
 17. (2015) Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – C. 56-68 .
 18. (2017) До історії українсько-польської наукової співпраці у галузі механіки: наукове відрядження академіка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня – 5 лютого 1958 р.) / Ю. В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2017. – Вип. 21. – C. 492-505 .
 19. (2018) Участь А. Д. Коваленка в роботі наукових форумів у галузі механіки (1942 – 1957) / Ю. В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 150-164 .
 20. (2019) Науково-педагогічна діяльність академіка А. Д. Коваленка / Ю. В. Булгаков // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 143(1). – C. 9-12.
 21. Тези наукових доповідей
 22. (2013) Ученые-члены АН СССР в кругу общения советского математика М.Г. Крейна (по материалам личной переписки ученого) // Фундаментальная наука: проблемы изучения, сохранения и реставрации документального наследия: Материалы Международной научной конференции. – М.: Архив РАН, 2013. – С. 323–328.
 23. (2019) Наукові перетини А. Д. Коваленка з М. М. і О. М. Боголюбовими (за архівними документами) // Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019).


©   Булгаков Юрій, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського