До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Створення та впорядкування профілів наукових установ у Scopus та Web of Science (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003857

Колекція: Цифрова наукова комунікація
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
СТВОРЕННЯ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ПРОФІЛІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE
Editors:
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
Дата(и):2021
ISBN:
DOI:

Профілі наукових установ у базах даних Scopus та Web of Science використовуються для впорядкування всієї інформації про публікаційну активність співробітників установи, однозначної ідентифікації та репрезентації наукової установи у цифровому середовищі, а наведені в цих профілях кількісні показники щодо публікацій та їх цитування слугують інструментарієм для оцінки ефективності наукової діяльності установи.


Опис документа:

Створення та впорядкування профілів наукових установ у Scopus та Web of Science : Інструкція для співробітників НАН України / уклад. С. С. Гарагуля. – Київ: НБУВ, 2021. – 11 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003857


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського