До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Створення та впорядкування наукометричних профілів Author ID та Researcher ID (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003858

Колекція: Цифрова наукова комунікація
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
СТВОРЕННЯ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПРОФІЛІВ AUTHOR ID ТА RESEARCHER ID
Editors:
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
Дата(и):2021
ISBN:
DOI:

Авторські профілі у наукометричних системах Scopus та Web of Science використовуються для однозначної ідентифікації вченого у цифровому середовищі, впорядкування його публікацій, формування наукового портфоліо, а наведені в цих профілях індекси цитування слугують інструментарієм для оцінки ефективності наукової діяльності вченого.


Опис документа:

Створення та впорядкування наукометричних профілів Author ID та Researcher ID : Інструкція для співробітників НАН України / уклад. С. С. Гарагуля. – Київ: НБУВ, 2021. – 10 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003858


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського