До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Вакульчук О. А. Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004099

Колекція: Газети України
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
БАГАТОТИРАЖНА ПРЕСА УКРАЇНИ 1917–1941 РОКІВ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, КОНТЕНТ
Автор(и):
ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9645-9 (друк.), 978-966-02-9646-6 (електрон.)
DOI:

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з процесами становлення, розвитку і функціонування багатотиражних газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917–1941 років. Багатотиражна преса цього періоду є специфічним явищем і окремим видом газетної періодики, яка слугувала формуванню радянських ідеологічних засад в усіх галузях економічної, політичної та культурної діяльності держави, організовувала трудові колективи на виконання поставлених владою завдань. Вона об’єднувала у собі всі різновиди газет, котрі видавалися заводськими, фабричними, шахтними, транспортними установами та підприємствами, об’єднаннями, політвідділами МТС, а також редакціями колгоспів, радгоспів, навчальних та культурних закладів, профспілкових та громадських організацій тощо. У роботі проаналізовано специфіку етапів становлення багатотиражної преси, розкрито загальне та специфічне у розвитку її різних видів, встановлено особливості функціонування багатотиражних газет на тлі суспільно-політичної ситуації, що склалася у період 1917 – початку 1940-х років.

Орієнтовано на істориків, пресознавців, журналістів, бібліографознавців, бібліотечних працівників і всіх, хто цікавиться історією преси.


Опис документа:

Вакульчук, Ольга Анатоліївна. Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент : монографія / О. А. Вакульчук ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2021. – 536 с.978-966-02-9645-9 (друк.). – 978-966-02-9646-6 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004099


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського