До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/290384

 

ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна


завідувач відділу


Відділ пресознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія української культури, історія української преси, бібліотечні фонди.
Контактна інформація: +38(044) 234-78-88, o-vakulchuk@ukr.net
Дати життя:29.07.1961 р., місто Рибінськ, Ярославська обл., Росія
Освіта:
1991Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова)
Науковий ступінь:
2006кандидат історичних наук; тема дисертації: "Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти"
Вчені звання:
старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
Додаткові посади та обов`язки:
Входить до складу вченої ради НБУВ
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2006) Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти : Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 // НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - Київ, 2006. – С. 20 с..
 2. (2006) Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Вакульчук Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 222 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2011) Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923–1934 років : Монографія. - Київ :НБУВ, 2011. – 215 c.
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2009) Валерія Шульгіна : бібліографічний покажчик : до 50-річчя науково-педагогічної діяльності. - К :ДАКККіМ, 2009. – 72 c.
 7. (2009) Українські нотні видання 1923-1934 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : (інструментальна музика) : науковий каталог. - Київ :НБУВ, 2009. – 395 c..
 8. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах НБУВ : Каталог. : У 2 ч. / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ, 2012. - Ч. 1. - 570 с..
 9. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах НБУВ : Каталог. : У 2 ч. / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ, 2012. - Ч. 2. - 662 с..
 10. (2012) Газети України 1946-1950 років у фондах НБУВ : каталог / авт.-уклад. : О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна ; ред-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ, 2012. - 410 с..
 11. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах НБУВ : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.). О. С. Залізнюк; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ. 2013. - 500 с..
 12. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2014. - 433 c.
 13. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії [Текст] : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 377 с.
 14. (2016) Анотований бібліографічний покажчик «Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії» у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол.: В. І. Попик (гол. ред.) та ін. // Українська біографістика=BiographisticaUkrainica: зб. наук. праць. - Київ, 2016. - Вип. 14. – С. 310–324.
 15. (2017) Київські газети 1941-1991 років у фондах НБУВ : каталог / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.). О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. Ю. Трашкова; комп. технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ: НБУВ. 2017.- 568 с.
 16. (2018) Українські газети 1898-2015 років. що виходили за межами України (з фондів НБУВ) : каталог / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.). О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло; комп. технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: Т. Д. Антонюк, В. М. Горовий [та ін.]. - Київ: НБУВ. 2018.- 474 с.
 17. Статті
 18. Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості / Рукописна та книжкова спадщина України - Вип. 22. - Київ, 2018. - С. 67-82.
 19. (2000) Музично-фольклористична спадщина П. Демуцького // Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 2000. - Вип. 6. – С. 28-35.
 20. (2002) Нотографічний репертуар спадщини Валентина Костенка (1923-1934 рр.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. вернадського. - К :НБУВ, 2002. - Вип. 9. – С. 241-249.
 21. (2002) Формування національного репертуару нотних видань періоду українізації (перша половина 20-х років) // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І.Вернадського. - К. :НБУВ, 2002. - Вип. 9. – С. 358-364.
 22. (2011) Найбільший газетний архів України // Київський журналіст. Альманах Київської спілки журналістів. - Київ :ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – С. 94-96.
 23. (2013) Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад, зміст, особливості введення в електронний простір // Наук. праці Національ¬ної бібліо¬теки України імені В. І. Вернад¬ського. - Київ :НБУВ, 2013. - Вип. 37. – С. 458–463.
 24. (2015) Формування системи науково-інформаційних ресурсів на газетні фонди НБУВ / НАН України, Львівська Нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника // Збірник праць науково-дослідного ін.-ту пресознавства. - Львів, 2015. - Вип. 5 (23). – С. 237–245.
 25. (2016) Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / О. А. Вакульчук // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – C. 310-324 .
 26. (2017) Пресознавчі дослідження в наукових бібліотеках України / О. Вакульчук // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 60-61 .
 27. (2018) Iнтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики / О. Вакульчук // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 55-56 .
 28. (2018) Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості / О. А. Вакульчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 67-82 .
 29. Енциклопедичні статті
 30. (2011) Лексикографія музична // Українська музична енциклопедія. - Київ :НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, 2011. - Т.3: [Л–М]. – С. 70–73.
 31. Тези наукових доповідей
 32. Перспективи комплексного розвитку друкованих і електронних бібліографічних ресурсів періодики / Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф.(Київ, 6-8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Рада дир. б-к та інформ. центрів-членів МААН. - Київ, 2018. - С. 527-530.
 33. (2003) Мистецькі періодичні видання 20 - початку 30-х років ХХ століття як джерело дослідження проблем української музичної культури // Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення Восьмої науково-теоретичної конференції. - Львів, 2003. – С. 330-336.
 34. (2005) Музично-бібліографічна інформація в українській радянській періодиці 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення дев'ятої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. - Львів, 2005. – С. 298-305.
 35. (2007) Електоронний каталог українських нотних видань 1923-1934 років з фондів НБУВ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : збірник матеріалів ІV Міжнар. науково-практичної конференції. - Київ, 2007. – С. 183-186.
 36. (2007) Український музичний педагогічний репертуар : культурологічні засади // Українська освіта у світовому часопросторі. Доповіді і повідомлення ІІ міжнародного конгресу. - Київ, 2007. – С. 74-75.
 37. (2013) Київські газети 1838–1960 рр. у фондах НБУВ: формування колекції, використання у бібліотечно-інформаційній практиці, підготовка до оцифрування / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН ; редкол.: В. І. Попик та ін. // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). - Київ :НБУВ, 2013. – С. 250–253.
 38. (2014) Тенденции интеграции печатных и электронных ресурсов в процессе формирования газетных фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Книга в информационном обществе. Материалы ХІІІ Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. - Москва, 2014. – С. 185–187.
 39. (2014) Українські газети 1917–1921 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перспективи створення електронної колекції // Місце і роль бібліотек у формуванні інформаційного простору: матеріали Міжнар. наукової конф. - Київ, 2014. – С. 111–114.
 40. (2015) Науковий каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як джерело інформаційного забезпечення користувачів / НАН України, нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів академій наук – членів МААН // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) в 2 ч. - Київ, 2015. - Ч. 2. – С. 240–243.
 41. (2016 ) Створення електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів на газетні фонди НБУВ: актуальні завдання, пріоритети, перспективи // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наук. конф. (28–29 жовтня 2016 р.). - Дніпро, 2016. – С. 243.
 42. (2017) Основні напрями роботи відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН // Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 594–597.


©   Ольга Вакульчук, 2007 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського