До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році (2013)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004123

Колекція: Інформаційна сфера
Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
РОБОТА БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В 2012 РОЦІ
Автор(и):
СВОБОДА А. А.
СМАГЛОВА Наталія Іванівна
СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна
КОСТЕНКО Леонід Йосипович
САМОХІНА Жанна Владиславівна
Editors:
СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна
СВОБОДА А. А.
Дата(и):2013
ISBN:
DOI:

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань«Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наукУкраїни в .... р.», підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. Довипуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідковаінформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 103 НДУНАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативні документи вгалузі бібліотечної справи, консультації з правових аспектів діяльностібібліотеки, організації роботи з матеріалами для службового користування.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційнихпідрозділів НДУ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.


Опис документа:

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році : Інформаційно-аналітичний огляд / А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Л. Й. Костенко, Ж. В. Самохіна ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода. – Київ: НБУВ, 2013. – 287 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004123

Випуск 18.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського