До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

САМОХІНА Жанна Владиславівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/235763

 

САМОХІНА Жанна Владиславівна


молодший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Samokhina Zhanna (eng)
 • Самохина Жанна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Інформаційний маркетинг, маркетингові дослідження у бібліотечному середовищі.
  Контактна інформація: +38(044) 524-11-19, samokhinaj@nbuv.gov.ua
  Дати життя:15.07.1989, м. Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2011Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, інформаційний маркетинг
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2011 р.
  Професійна діяльність:
  2011-2014молодший науковий співробітник відділу бібліотекознавства
  2014- по т.ч.молодший науковий співробітник відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування


  Інформаційні
  ресурси:
  Енергетична безпека України та світу
  Нанотехнології у XXI столітті
  Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення
  Україна у світовому геополітичному просторі
  Інтелектуальні інформаційні технології та системи
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2022) Бібліотечний портал знань як інтелектуальний сервіс для користувачів. Бібліотечні портали знань: монографія. – Київ: НБУВ, 2022. – С. 61-81.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2012) Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 році : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Ж. В. Самохіна; Відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. - К., 2012. - Вип. 17. – 126-199 c.
  4. (2013) Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Ж. В. Самохіна; Відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. - К., 2013. - Вип. 18. – 196-281 c.
  5. Статті
  6. (2012) Міжнародна наукова конференція «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (пленарне засід.) // Бібл. вісник. - 2012. - № 6. – С. 41-46.
  7. (2012) Пленарне засідання конференції [Електронний ресурс] / Ж. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 41-46. .
  8. (2013) Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 35. – С. 66-75.
  9. (2015) Библиотечный маркетинг: основные формы реализации // Бібліятэчны свет. - Минск, 2015. - № 2. – С. 30-32.
  10. (2015) Маркетингові комунікації в бібліотечно-інформаційній діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2015. - Вип. 42. – С. 103-114.
  11. (2017) Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Ж. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. - С. 45-53.
  12. (2022) Інструменти та технології маркетингу в системі управління знаннями // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 3. – С. 31-39.
  13. (2022) Сучасні тенденції застосування віртуальних комунікацій в бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 66. - С. 183-195.
  14. (2024) Використання інструментарію цифрового маркетингу в діяльності бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2024. - № 1. – С. .
  15. Тези наукових доповідей
  16. (2012) Маркетинговое исследование как информационная составляющая развития библиотечного сервиса // Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 1–2 ноября 2012 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа. - Минск :Ковчег, 2012. – С. 188-191.
  17. (2012) Реалізація маркетингової діяльності в бібліотеках України // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів ІІІ міжнародної наук. конф. мол. учених (17 травня 2012 р.) Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – С. 29-32.
  18. (2014) Веб-сайт як складова маркетингових досліджень в інформаційній діяльності бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. - К., 2014. – С. 75-78.
  19. (2014) Розвиток інформаційних сервісів у зарубіжних наукових бібліотеках // Молодь. Наука. Інновації. Збірник матеріалів V міжнародної наук. конф. мол. учених (15 травня 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. – С. 91-94.
  20. (2014) Современные составляющие библиотечного маркетинга // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: сб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 3-4 декабря 2014 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И.С. Лупиновича. - Минск :Ковчег, 2014. – С. 152-159.
  21. (2015) Маркетинговый инструментарий внедрения библиотечных услуг // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы 9 Междунар. конф., 22-24 апр. 2015 г. - Ташкент, 2015. – С. 113-117.
  22. (2015) Мережеві технології як інструмент рекламної комунікації бібліотеки // Молодь. Наука. Інновації: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору". Збірник матеріалів VI міжнародної наукової конференції молодих учених (15 травня 2015 р.) / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - К, 2015.
  23. (2015) Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 06-08 жовтня 2015 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2015. - Ч. 1. – С. 115-118.
  24. (2016) Реклама електронних інформаційних ресурсів як складова маркетингової комунікайної діяльності бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 04-06 жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2016. – С. 350-353.
  25. (2021) Маркетингові технології менеджменту знань в бібліотеці // Бібліотека. Наука. Комунікація.Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 05-07 жовтня 2021 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2021. – С. 246 - 249 .
  26. (2022) Інтернет-коммуникації як інноваційна складова бібліотечної діяльності // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інновацйні трансформації ресурсів і послуг: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 04-06 жовтня 2022 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2022. – С. 150 - 153.
  27. (2023) Цифровий маркетинг як комунікаційний засіб бібліотечної діяльностіІ // Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 03-05 жовтня 2023 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2023. – С. 299-302.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського