До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек (2023)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004726

Колекція: Конференції НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник публікацій
  

Назва(и):
БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
Editors:
ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна
ІВАНОВА Майя Вікторівна
БАТАНОВА Тетяна Олександрівна
БОНДАР Наталія Петрівна
ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
ДЕМ'ЯНЕНКО Людмила Григорівна
ЗАГОРЕЦЬКА Олена Михайлівна
ЗАТОКА Любов Петрівна
ЗЕМЛЯНА О. В.
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
ІВАНОВА Наталія Георгіївна
КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна
КОВАЛЬ Тетяна Володимирівна
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
КОВТАНЮК Юрій Славович
КОНОВАЛ Людмила Володимирівна
КУЛАКОВСЬКА Тетяна Леонтіївна
МАКЕДОН В. Є.
МЯСКОВА Тетяна Євгеніївна
ПЛЮЩИК Оксана Валентинівна
ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
РУДАКОВА Юлія Костянтинівна
РУДЕНКО Людмила Григорівна
СУКАЛО А. М.
ЧЕРНОІВАНЕНКО В. В.
Дата(и):2023
ISBN:
DOI:

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука.Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек»,організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (3–5 жовтня 2023 р.),в яких висвітлено важливі аспекти розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу, сучасніпроблеми функціонування наукових бібліотек та шляхи їх подолання, представлено результатинаукових досліджень і пропозиції щодо оптимізації діяльності в сфері бібліотечної,інформаційної та архівної справи.Українськими та зарубіжними фахівцями розкрито теоретичні та прикладні аспектиформування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсівнаукової бібліотеки у вебсередовищі та оптимізації бібліотечно-інформаційної діяльності задляпродукування нового знання і забезпечення інформаційних потреб суспільства. Розглянутоактуальні питання щодо сучасних пріоритетів організації та управління бібліотечно-інформаційний комплексом; розвитку цифрових ресурсів та сервісів наукової бібліотек;науково-інформаційних ресурсів наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій;збереження бібліотечних та архівних фондів, що становлять культурне надбання України;української книгознавчої періодики (до 100-річчя журналу «Бібліологічні вісті»); сучаснихтенденцій формування, збереження, дослідження рукописних фондів; української біографіки вконтексті наукових і культурних зв’язків країн і народів Центрально-Східної Європи; архівів інауки (потенціал, інновації, професійні компетенції); музичної культури і музичних фондівбібліотек та архівів (до 100-річчя журналу «Музика»); преси в контексті бібліотекознавчих,бібліографознавчих і джерелознавчих досліджень; постаті журналіста Ґарета Джонса удослідженні історії голодомору в Україні; давнього українського книговидання (до 450-літтязаснування першої української друкарні Івана Федоровича у Львові); український та зарубіжнийдосвід інституту президентства у кризові часи; юдаїки в бібліотеках, архівах і музеях України.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти.


Опис документа:

Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 3–5 жовтня 2023 р.) / відп. ред. О. М. Василенко ; відп. секр. М. В. Іванова. – Київ: НБУВ, 2023. – 1036 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004726


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського