До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/990221

 

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна


директор


Інститут бібліотекознавства . Відділ теорії та методології бібліотечної справи .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Бібліотечна статистика, бібліотечне управління, організація бібліотечно-інформаційного обслуговування, моніторинг інформаційних потреб користувачів.
Контактна інформація: +38(044)524-23-14, o_vasylenko@nbuv.org.ua
Дати життя:12.07.1958, село Верхні Тальці, Заіграєвський район, Бурятія, Російська Федерація
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1982Київський державний інститут культури, бібліотекознавство-бібліографознавство
Науковий ступінь:
2007Кандидат історичних наук; тема дисертації: "Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)"
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1995
Професійна діяльність:
1976-1988 Київський державний інститут культури, завідувачка лабораторією
1988-1995Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: завідувачка сектору, завідувачка відділу
з 1995обіймала посади головного бібліотекаря, головного бібліографа, завідувача філії НБУВ
з 2011 директор Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ
Відомості про викладацьку діяльність:
2013-2016Європейський університет, кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
Додаткові посади та обов`язки:
2014–2018Член редакційної колегії науково-теоретичного і практичного журналу «Бібліотечний вісник»
2014-2018відповідальний редактор, член редакційної колегії випусків збірника матеріалів міжнародних наукових конференцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2014–2017 член Екзаменаційної комісії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з приймання кандидатських іспитів за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
Входить до складу вченої ради НБУВ
Відзнаки та нагороди:
неодноразово нагороджена подяками і почесними грамотами Президії НАН України, Профспілки НАН України
Публікації:
  Монографії, брошури
 1. Розділ «Концептуальні засади розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань» // Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань: колект. моногр. /Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – С. 16–64.
 2. Статті
 3. Імплементація міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України: основні напрями та завдання // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 13–32.
 4. Імплементація міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек: формування науково-методичної бази // Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства: матеріали Ч. 2 . V Міжнародний форум, Київ, 20-21 жовтня 2016 р. / Укр. ін-т наук.-тех. експертизи та інформації; Асоц. «Інформатіо-Корсорціум». – Київ:УкрІНТЕІ, 2016. – 110 с. – С. 32–37.
 5. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в контексті сутнісних функцій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 45. – С. 71–81.
 6. Бібліотечна статистична інформація: досвід і інновації // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. – С. 55-63.
 7. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – С. 61–86.
 8. З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики // Бібл. вісн. - 2009. - № 3. – С. 24-29.
 9. Информационно-знаниевые потребности пользователей научной библиотеки : к сущности понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-ки и информ. Центров; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. – Київ, 2018. – Вып. 16. – С. .
 10. Організація бібліотечної статистики: методологія і стандартизація // Бібліотека і книга в контексті часу. Тема року: «Трансформація діяльності публічних бібліотек України» : зб. Матеріалів ХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. / М-во культури України, Нац. б-ка ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2018. – С. 82–88.
 11. Підвищення кваліфікації фахівців як складова імплементації міжнародних стандартів в роботу бібліотек // VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. та ін. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. – 88 с..
 12. Роль харківського бібліотечного співтовариства у формуванні методологічних засад бібліотечної статистики // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 24–29.
 13. Стандартизація діяльності бібліотек як умова корпоративних зв'язків // Інформаційно-культурна складова освіти: Основні проблеми і перспективи у формуванні особистості : матеріали міднар. наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 лист. 2006 р.) / Харків. нац.-техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. - Х., 2006. – С. 240-250.
 14. Статистична інформація в бібліотечному маркетингу // Бібл. вісн. - 2009. - № 5. – С. 3-8.
 15. Статистичні дослідження в бібліотеках // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. – С. 679-688.
 16. Сучасні аспекти методології бібліотечної статистики // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2008. - Вип. 20. – С. 185-196.
 17. Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек // Наук. пр. Нац. б-ки україни ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. – С. 156-163.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського