До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/990221

 

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна


директор


Інститут бібліотекознавства . Відділ теорії та методології бібліотечної справи .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Бібліотечна статистика, бібліотечне управління, організація бібліотечно-інформаційного обслуговування, моніторинг інформаційних потреб користувачів.
Контактна інформація: +38(044)524-23-14, o_vasylenko@nbuv.org.ua
Дати життя:12.07.1958, село Верхні Тальці, Заіграєвський район, Бурятія, Російська Федерація
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1982Київський державний інститут культури, бібліотекознавство-бібліографознавство
Науковий ступінь:
2007Кандидат історичних наук; тема дисертації: "Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)"
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1995
Професійна діяльність:
1976-1988 Київський державний інститут культури, завідувачка лабораторією
1988-1995Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: завідувачка сектору, завідувачка відділу
з 1995обіймала посади головного бібліотекаря, головного бібліографа, завідувача філії НБУВ
з 2011 директор Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ
Відомості про викладацьку діяльність:
2013-2016Європейський університет, кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
Додаткові посади та обов`язки:
2014–2018Член редакційної колегії науково-теоретичного і практичного журналу «Бібліотечний вісник»
2014-2018відповідальний редактор, член редакційної колегії випусків збірника матеріалів міжнародних наукових конференцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2014–2017 член Екзаменаційної комісії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з приймання кандидатських іспитів за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
Входить до складу вченої ради НБУВ
Відзнаки та нагороди:
неодноразово нагороджена подяками і почесними грамотами Президії НАН України, Профспілки НАН України
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Василенко Ольга Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 239 арк. .
 2. (2007) Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Василенко Ольга Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 20 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (2005) Віктор Іванович Трефілов, академік НАН України, РАН, Міжнародної інженерної академії, Міжнародної академії кераміки, Інституту металів Великої Британії, Інституту спечення Югославії, академій інженерних наук України та Росії [Текст] / НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. М. Василенко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко ; авт. вступ. ст. Ю. В. Мільман, Л. М. Грищишина. - К. : НБУВ, 2005. - 211 с. .
 5. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - К. : НБУВ НАН України, 2013. - 415 с.
 6. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 531 с.
 7. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015 Ч. 1. - 2015. - 356 с. -.
 8. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015 Ч. 2. - 2015. - 303 с.
 9. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с.
 10. (2017) Розділ «Концептуальні засади розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань» // Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань: колект. моногр. /Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – С. 16–64.
 11. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 1. - 2019. - 466 с. .
 12. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 2. - 2019. - 396 с.
 13. Довідники, покажчики, каталоги
 14. (2018) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2015-2016 рр.) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. О. М. Василенко ; уклад.: І. А. Лавриненко, Є. А. Рибак, О. Б. Вихристюк]. - Київ : НБУВ, 2018. - 223 с..
 15. Статті
 16. (1996) Творча зустріч з Нінель Королевич / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 3. – C. 29-30 .
 17. (2005) Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992 - 2003 рр.) / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. – C. 6-13 .
 18. (2007) Статистичні дослідження в бібліотеках // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. – С. 679-688.
 19. (2008) Сучасні аспекти методології бібліотечної статистики // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2008. - Вип. 20. – С. 185-196.
 20. (2009) З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики // Бібл. вісн. - 2009. - № 3. – С. 24-29.
 21. (2009) Статистична інформація в бібліотечному маркетингу // Бібл. вісн. - 2009. - № 5. – С. 3-8.
 22. (2010) Бібліотечна статистична інформація: досвід і інновації // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. – С. 55-63.
 23. (2010) Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина XIX – початок XX ст.) / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – C. 22-31.
 24. (2011) Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору / Н. Каліберда, О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 40-44 .
 25. (2011) Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек // Наук. пр. Нац. б-ки україни ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. – С. 156-163.
 26. (2012) Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Н. Каліберда, В. Попик, О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – C. 46-52 .
 27. (2013) Бібліотечно-інформаційна діяльність: гармонізація статистики / О. Василенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – C. 37-52.
 28. (2014) Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – С. 61–86.
 29. (2015) Iнформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції / О. Василенко, Л. Дем’янюк // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 39-40.
 30. (2015) Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець / О. М. Василенко, О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – C. 6-14 .
 31. (2017) Імплементація міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України: основні напрями та завдання // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 13–32.
 32. (2017) Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в контексті сутнісних функцій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 45. – С. 71–81.
 33. (2018) Информационно-знаниевые потребности пользователей научной библиотеки : к сущности понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-ки и информ. Центров; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. – Київ, 2018. – Вып. 16. – С. .
 34. (2018) Информационно-знаниевые потребности пользователей научной библиотеки: к сущности понятия / О. Василенко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2018. – Вып. 16. – C. 49-60 .
 35. (2019) Основні аспекти написання та публікації статей у вітчизняних журналах, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science / О. М. Василенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2019. – № 17. – C. 11-13 .
 36. Науково-методичні матеріали
 37. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Текст] : технол. інстр. / [О. М. Василенко та ін. ; відп. ред. канд. пед. наук Т. П. Павлуша] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 87 с.
 38. Підручники та посібники
 39. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практичний посібник / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; наук. ред. В. М. Горовий; рец.: В. В. Загуменна, В. І. Лутовинова, Т. П. Павлуша, А. А. Свобода; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2004. – 91 с..
 40. Тези наукових доповідей
 41. ( 2016) Імплементація міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек: формування науково-методичної бази // Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства: матеріали Ч. 2 . V Міжнародний форум, Київ, 20-21 жовтня 2016 р. / Укр. ін-т наук.-тех. експертизи та інформації; Асоц. «Інформатіо-Корсорціум». – Київ:УкрІНТЕІ, 2016. – 110 с. – С. 32–37.
 42. (1998) Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє [Текст] : зб. ст. міжнар. наук.-практ. конф. "Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє" / О. К. Александрова [та ін.] ; ред. кол. В. С. Бабич [та ін.] ; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України. - К. : [б.в.], 1998. - 174 с.
 43. (2006) Стандартизація діяльності бібліотек як умова корпоративних зв'язків // Інформаційно-культурна складова освіти: Основні проблеми і перспективи у формуванні особистості : матеріали міднар. наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 лист. 2006 р.) / Харків. нац.-техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. - Х., 2006. – С. 240-250.
 44. (2014) Роль харківського бібліотечного співтовариства у формуванні методологічних засад бібліотечної статистики // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 24–29.
 45. (2018) Організація бібліотечної статистики: методологія і стандартизація // Бібліотека і книга в контексті часу. Тема року: «Трансформація діяльності публічних бібліотек України» : зб. Матеріалів ХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. / М-во культури України, Нац. б-ка ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2018. – С. 82–88.
 46. (2018) Підвищення кваліфікації фахівців як складова імплементації міжнародних стандартів в роботу бібліотек // VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. та ін. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. – 88 с..


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського