До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування (2004)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/0001681


Тип реcурсу:
 Книга  
  

Назва(и):
БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА В СИСТЕМІ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Автор(и):
ДОБКО Тетяна Василівна
ЧИЖ М. А.
ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна
ЗАГУМЕННА В. В.
ЛУТОВИНОВА В. І.
ПАВЛУША Тетяна Петрівна
СВОБОДА А. А.
Editors:
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
Дата(и):2004
ISBN:
DOI:


Висвітлено теоретико-методологічні засади довідково-бібліографічного обслуговування. Охарактеризовано існуючі види консультаційних послуг і основні типи бібліографічних довідок (тематичні, адресні, уточнювальні, фактологічні). Викладено методику їх виконання традиційним шляхом та з використанням електронних інформаційних ресурсів. Звернено увагу на особливості надання платних бібліографічних послуг. Розглянуто питання координації довідково-бібліографічного обслуговування та кадрового забезпечення довідкової служби. Наведено термінологічний словник та зразки документального оформлення різних видів бібліографічних довідок. Узагальнено досвід Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського щодо організації довідково-бібліографічного обслуговування.Освещены теоретико-методологические основы справочно-библиографического обслуживания. Охарактеризованы существующие виды консультационных услуг и основные типы библиографических справок (тематические, адресные, уточняющие, фактологические). Приведена методики их оформления традиционными способами и с использованием электронных информационных ресурсов. Акцентировано внимание на особенностях предоставления платных библиографических услуг. Рассмотрены вопросы координации справочно-библиографического обслуживания и кадрового обеспечения справочной службы. Приведен терминологический словарь и образцы документального оформления различных видов библиографических справок. Обобщен опыт Национальной библиотеки им. В.И.Вернадского по организации справочно-библиографического обслуживания.

Опис документа:

Добко, Тетяна Василівна. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практичний посібник / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; наук. ред. В. М. Горовий; рец.: В. В. Загуменна, В. І. Лутовинова, Т. П. Павлуша, А. А. Свобода; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2004. – 91 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/0001681


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського