До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002187

Колекція: Цифрова наукова комунікація
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Автор(и):
ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна
ЗАЙЧЕНКО Надія Яківна
КАЛІБЕРДА Надія Юріївна
КИРИЛЕНКО О. Г.
КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна
КОВАЛЬ Тетяна Миколаївна
ЛИТВИНОВА Лариса Анатоліївна
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
САМОХІНА Наталія Федорівна
Дата(и):2017
ISBN:978-966-02-8153-0
DOI:

Монографію присвячено дослідженню сучасних тенденцій, інновацій та перспектив в інформаційно-комунікаційній діяльності наукових бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань. Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек, розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід інтенсифікації процесів інтеграції наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури в науково-комунікаційному просторі України, розроблено пріоритетні напрями формування національних наукових ресурсів та надання інтелектуального доступу до інформації та знань – важливого чинника забезпечення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.


Опис документа:

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / О. М. Василенко, Т. В. Добко, Н. Я. Зайченко, Н. Ю. Каліберда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна. – Київ: НБУВ, 2017. – 410 с.978-966-02-8153-0. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002187


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського