До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КАЛІБЕРДА Надія Юріївна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/014878

 

КАЛІБЕРДА Надія Юріївна


завідувач відділу


Інститут інформаційних технологій . Відділ технологій дистанційного обслуговування.
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: Електронне обслуговування в бібліотеках, класифікація видів та форм електронного обслуговування, сучасні технології та методики обслуговування віддалених користувачів.
Контактна інформація: +38(044)524-11-19, kaliberda@nbuv.gov.ua
Дати життя:27.03.1970, м. Рига, Латвія
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1991Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотечний факультет, бібліотекар-бібліограф
1997аспірантура НБУВ
Науковий ступінь:
2000Кандидат історичних наук; тема дисертації: Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918 - початок 90-х років)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990
Професійна діяльність:
Ст. бібліотекар
бібліотекар ІІ категорії
молодший науковий співробітник
науковий співробітник
старший науковий співробітник
з 2002завідувачка відділом
Директор бібліотеки Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Додаткові посади та обов`язки:
2014член Української бібліотечної асоціації
Інформаційні
ресурси:
"Зелена" економіка - економіка майбутнього
Світова проблема питної води
Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі: особистість, національна державність (XIX – поч. XXI ст.)
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1999) Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918- початок 90-х років) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Каліберда Надія Юріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1999. - 18 с.
 2. (1999) Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918- початок 90-х років) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Каліберда Надія Юріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1999. .
 3. Монографії, брошури
 4. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чупріна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2011. - 247 с.
 5. (2017) Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О. М., Добко Т. В., Зайченко Н. Я., Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 410 c.
 6. Статті
 7. (1997) Організація доступу до знань (вітчизняний і зарубіжний // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутне: Зб. статей до Міжнар. Наук.-практ.конф. - К., 1997. – С. 102-108.
 8. (1997) Формування системи обслуговування читачів Національної бібліотеки України (перше десятиріччя існування) // Бібл. вісник. - 1997. - № 3. – С. 12-16.
 9. (1998) Законодавче забезпечення бібліотечного обслуговування (коментар до чинного законодавства України) // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. - К., 1998. – С. 41-47.
 10. (1998) Організаційні структури обслуговування в національних бібліотеках // Бібл. вісник. - 1998. - № 2. – С. 13-18.
 11. (1998) Система обслуговування у Державній бібліотеці УРСР (1948-1965) // Рукописна та книжкова спадщина України: Зб. наук. пр. - К., 1998. - Вип. 4. – С. 50-63.
 12. (2001) Забезпечення інформаційних потреб користувачів через систему каталогів: перспективи та реалії // Наукові праці Н‎БУВ. - К., 2001. - Вип. 6. – С. 422-431.
 13. (2002) Інформаційна місія бібліотекаря // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. – С. 6-9.
 14. (2002) Моніторинг ефективності використання електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 8. – С. 88-96.
 15. (2003) Інновації в системі бібліотечного сервісу // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 6. – С. 13-17.
 16. (2003) Інформаційний консультант наукової бібліотеки: трансформація функцій // Наукові праці НБУВ. - К., 2003. - Вип. 11. – С. 18-25.
 17. (2003) Электронный каталог Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: мониторинг эффективности использования // Библиотеки национальных академий наук: проблемы: Науч.-практ.сб. - 2003. - № 2. – С. 186-193.
 18. (2004) Інноваційні аспекти обслуговування читачів // Наукові праці НБУВ. - К., 2004. - Вип. 12. – С. 143-155.
 19. (2004) Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності // Бібліотечний вісник. - К., 2004. - Вип. 6. – С. 22-26.
 20. (2005) Библиотечноинформационное обслуживание: современные тенденции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы . - 2005. - № 3. – С. 153-163.
 21. (2006) Бібліотечно-інформаційні ресурси країни: формування та забезпечення доступу // Бібліотечний вісник. - К., 2006. - Вип. 6. – С. 8-13.
 22. (2007) Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища // Бібліотечний вісник. - К., 2007. - Вип. 6. – С. 8-13.
 23. (2007) Забезпечення доступу до інформації: сучасні інформаційні технології // Наукові праці НБ‎УВ. - К., 2007. - Вип. 19. – С. 7-12.
 24. (2008) Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку // Бібліотечний вісник. - К., 2008. - Вип. 6. – С. 6-11.
 25. (2008) Користувач електронного каталогу як об'єкт бібліотекознавчого дослідження // Наукові праці НБУВ. - К., 2008. - Вип. 20. – С. 91-100.
 26. (2009) Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: традиції та новації // Бібліотечний вісник. - К., 2009. - Вип. 6. – С. 7-10.
 27. (2010) Інформаційні технології в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування // Робота б-к наук.-досл. установ НАН України в 2009 році. - 2010. - Вип. 15. – С. 59-63.
 28. (2010) Висвітлення теоретичних і організаційних основ бібліотечного обслуговування читачів у дослідженнях науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - К., 2010. - Вип. 3. – С. 58-68.
 29. (2011) Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору // Бібліотечний вісник. - К., 2011. - Вип. 6. – С. 40-44.
 30. (2012) Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності // Бібліотечний вісник. - К., 2012. - Вип. 6. – С. 46-52.
 31. (2012) Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентуюча документація // Вісник Книжкової палати. - К., 2012. - № 11. – С. 16-20.
 32. (2013) Ефективність роботи онлайн-сервісу "Віртуальна довідка" Національної бібліотеки Украни імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. - К., 2013. - Вип. 38. – С. 246-263.
 33. (2013) Формування національного розподіленого інформаційного ресурсу: інтеграція та кооперація зусиль бібліотека та інформаційних центрів // Бібліотечний вісник. - К., 2013. - Вип. 6. – С. 33-34.
 34. (2016) Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 21-28 .
 35. (2016) Онлайновый информационный сервис в научной библиотеке // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2016. - Вып. 13. – С. 99-111.
 36. Науково-методичні матеріали
 37. (1999) Бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів наукових бібліотек: Програма курсу для студ. Спец. 7.020.102. - К. :КНУКІМ, 1999. - 15 с.
 38. Підручники та посібники
 39. (2001) Наукове редагування: Бабич В. С. Бібліотечно-інформаційні ресурси суспільних наук : Навч. посіб. - К. :КНУКіМ, 2001. - 80 с.
 40. Тези наукових доповідей
 41. (1994) Інформаційна база як об'єкт бібліотечного джерелознавства // Бібліотеки у розвитку історичної науки: Тези наук. практ. конф. - К., 1994. – С. 66-68.
 42. (1994) Бібліотечне джерелознавство // Тези ХХ звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу і аспірантів фак. бібл.-інформ. систем Київ.держ.інту культури за 1993-1994 навч.рік. - К., 1994. – С. 11-13.
 43. (1995) Інтелектуальна і інформаційна свобода як принцип бібліотечного обслуговування // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів Міжнар. наук.конф., 21-23 листоп. 1995. - К., 1995. – С. 167-168.
 44. (2007) Електронний каталог: вивчення ефективності використання // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2007 р. - К., 2007. – С. 176-179.
 45. (2009) Інформаційні технології як засіб удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-23 21травня 2009 р. - К., 2009. – С. 110-113.
 46. (2013) Сучасні тенденції розвитку інформаційного обслуговування в електронному середовищі // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжнар. наук. конф., 8-11 жовт. 2013 р. - К. :НБУВ НАН України, 2013. – С. 76-78.
 47. (2014) Сучасні тенденції розвитку інформаційного обслуговування в електронному середовищі // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., 21-23 жовт. 2014 р. : зб. тез / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - Київ, 2014. – С. 43-44.
 48. (2015) Дистанційне обслуговування користувачів: пріоритети розвитку // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук–членів МААН. - Київ, 2015. – С. 14-17.
 49. (2016) Бібліотечні послуги в електронному середовищі наукової біблліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - Київ, 2016. – С. 336-339.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського