До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОВАЛЬ Тетяна Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/098913

 

КОВАЛЬ Тетяна Миколаївна


заступник генерального директора з наукової роботиПублікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Контактна інформація: +38(044) 525-81-04, library@nbuv.gov.ua
Дати життя:11.03.1959, с.Поповка, Черкаська обл. Канівський р-н, Україна.
Освіта: Київський державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука (нині–Київський національний університет культури і мистецтв), Бібліотекар-бібліограф, (1982).
Науковий ступінь, звання:кандидат історичних наук (2005). Тема дисертації: Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках XX ст. ).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1976 року Бібліотекар, редактор, зав. сектору. З 1989 – зав. відділу.
Наукові зацікавлення: Система обслуговування користувачів, користувач наукової бібліотеки,читачезнавство, історія бібліотечної справи.

Основні публікації:
 1. (2005) Коваль Т. М. Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 / Тетяна Миколаївна Коваль ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 19 с. - 2005.
 2. (1993) Коваль Т. М. Організація обслуговування читачів гуманітарного профілю в ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України // Удосконалення системи обслуговування читачів наукової бібліотеки: Тез доп. другої наук. сес. Ін-ту бібліотекознавства, Київ, 17 черв. 1993 р. - К., 1993. - С. 28-29. - 1993.
 3. (1998) Коваль Т. М. Впровадження в НБУВ нової системи запису читачів / Т. М. Коваль,М. М. Яроцька // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. праці Нац.б-ки України імені В.І.Вернадського. - К.,1998. - Вип.1. - С. 369-376. - 1998.
 4. (2001) Коваль Т. М. Інформаційний потенціал журнальних видань України в системі обслуговування бібліотек (на прикладі залу періодичних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Наук. праці Нац. б-ки України імені В.І.Вернадського. - К.,2001. - Вип. 6. - С. 66-69. - 2001.
 5. (2001) Коваль Т. М. Характеристика читацького контингенту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (на основі впровадження нової технології реєстрації читачів) / Т. М. Коваль, О. О. Маслюк, Л. О. Туровська // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - К., 2001. - Вип. 6. - С. 383-392. - 2001.
 6. (2002) Коваль Т. М. Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку // Бібл. вісн. - 2002. - № 1. - С. 5-7. - 2002.
 7. (2002) Коваль Т.М. Історія вивчення читацького контингенту в контексті бібліотечно-інформаційного сервісу ( 20—ті роки ХХ ст.) // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 9. - С. 121-129. - 2002.
 8. (2003) Коваль Т. М. Соціально-демографічні характеристики сучасного читача наукової бібліотеки // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І.Вернадського. - К.,2003. - Вип.11. - С. 234-247. - 2003.
 9. (2003) Коваль Т. М. Українське читачезнавство у першій третині ХХ століття // Бібл. планета. - 2003. - № 2. - С.25-27. - 2003.
 10. (2003) Коваль Т. Український читач на тлі суспільних перетворень // Вісн. Книжк. палати. - 2003. - № 2 . - С. 28-34. - 2003.
 11. (2003) Коваль Т. М. Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг // Бібл. вісн. – 2003. – № 2. – С. 20–23. - 2003.
 12. (2003) Коваль Т. Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т. Добко, Н. Каліберда, Т. Коваль // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 6. - С. 13-17. . - 2003.
 13. (2004) Коваль Т.М. Сучасні тенденції в обслуговуванні читачів НБУВ / Т. М. Коваль // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - 2004. - Вип. 12. - С. 93-102 . - 2004.
 14. (2006) Коваль Т. М., Туровська Л. О. Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки. – Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 22–23. - 2006.
 15. (2006) Коваль Т. М., Туровська Л. О. Украинское читателеведение: традиции и современность // Материалы международной научно-практической конференции “Чтение как стратегия жизни” (Москва, 14 декабря 2006 г.). – Москва : Наука, 2006. – C. 90–93. - 2006.
 16. (2006) Коваль Т. М. Електронні інформаційні ресурси у системі бібліотечно-інформаційних послуг НБУВ : на прикладі обслуговування в залах гуманітарного профілю / Т. М. Коваль, І. Е. Смоляр, Л. О. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2006. - Вип. 16. – С. 26-41. - 2006.
 17. (2007) Коваль Т. М. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти / Т. М. Коваль // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 20–23. - 2007.
 18. (2007) Коваль Т. М. Інноваційні процеси бібліотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Наукові праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 99-107. - 2007.
 19. (2007) Коваль Т. М. Українське читачезнавство на тлі суспільних перетворень / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Бібл. форум України. – 2007. – № 3. – С. 6–7. - 2007.
 20. (2008) Коваль Т. М. Організація обслуговування читачів-гуманітаріїв / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібл. форум України. – 2008. – № 1. – С. 2–7. - 2008.
 21. (2008) Коваль Т. М. Використання Інтранет-ресурсів у сфері бібліотечного сервісу / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // // Наукові праці НБУВ. – К., 2008. – Вип. 20. – С. 73–82. - 2008.
 22. (2008) Коваль Т. М. Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі / Т. Коваль // Бібл. форум України. – 2008. – № 2. – С. 2–7. - 2008.
 23. (2009) Коваль Т. М. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освітиУкраїни / Т. М. Коваль // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційногосуспільства : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2009 р. / Нац. ун-т "Львів.політехніка", Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2009. – С. 232–236. - 2009.
 24. (2011) Коваль Т. Маркетингові дослідження як спосіб вивчення інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв / Т. Коваль // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. - С. 147-155. - 2011.
 25. (2012) Коваль Т. Організація спеціалізованого обслуговування читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923—2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 32-36. - 2012.
 26. (2012) Звіт про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну роботу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 2011 рік / НАН України ; редкол.: О. М. Василенко (відп. ред.), О. О. Ісаєнко, А. А. Свобода ; [уклад]: О. М. Василенко, О. О. Ісаєнко, Ж. В. Самохіна, С. Г. Смусь, Н. Г. Солонська, Г. І. Солоіденко, Н. І. Смаглова, Ю. В. Амонс, Ю. С. Вербицький, Т. М. Коваль, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2012. – 90 с. - 2012.
 27. (2012) Коваль Т. Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки / Т. Коваль // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 7-12. - 2012.
 28. (2012) Коваль Т. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 182-188. - 2012.
 29. (2012) Коваль Т. М. Удосконалення системи обслуговування користувачів: сучасні підходи та їх реалізація / Т. М. Коваль // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовахінформаційного суспільства : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012р. – Львів, 2012. – С. 428–436. - 2012.
 30. (2013) Коваль Т. Удосконалення комплексного бібліотечного обслуговування користувачів НБУВ засобами АБІС "ІРБІС64" / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 38. - С. 227-245. - 2013.
 31. (2013) Коваль Т. М. Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах впровадження АБІС ІРБІС / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсов : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-9 жовтня 2013) / НАНУ, НБУВ, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів-членів МААН. – К., 2013. – С. 80-82. - 2013.
 32. (2014) Коваль Т. М. Популяризація електронних книжкових виставок НБУВ у соціальних мережах / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. Е. Смоляр // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, Г. І. Ковальчук, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко, Н. Ф. Самохіна, В. О. Ільганаєва, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, О. Г. Кириленко. – Київ, 2014. – С. 47–49. - 2014.
 33. (2014) Коваль Т. М. Оптимизация информационной деятельности научной библиотеки в условиях внедрения АБИС ИРБИС /Т. М. Коваль // Книга в информационном обществе : материалы 13-й междунар. научн. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 года) / отв. ред. В. И. Васильев. – Москва : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. - 2014.
 34. (2015) Коваль Т. Популяризація електронних книжкових виставок у соціальних мережах (На прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ) / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Смоляр // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 61-80. . - 2015.
 35. (2015) Коваль Т. М. Сучасні тенденції комплексного обслуговування користувачів у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки / Т. М. Коваль // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2-х ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, Л. В. Муха, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець, Л. М. Яременко. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 65-67. - 2015.
 36. (2015) Коваль Т. М. Формування баз даних відомостей про користувачів НБУВ на платформі АБІС "ІРБІС"/ Т. М. Коваль, І. В. Шевченко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2-х ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, Л. В. Муха, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець, Л. М. Яременко. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 68-71. - 2015.
 37. (2015) Коваль Т. М. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 8–11. - 2015.
 38. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : технол. інструкція / авт. кол.: О. М. Василенко, О. П. Бодак, І. П. Антоненко, Г. М. Білоус, Є. М. Білько, Н. Я. Зайченко, Т. І. Клочок, Т. М. Коваль, Т. П. Павлуша, О. О. Сербін, О. П. Ткаченко, Павло Шекера ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Т. П. Павлуша. – Київ, 2015. – 92 с. - 2015.
 39. (2016) Коваль Т. Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС / Т. Коваль, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 472-481. . - 2016.
 40. (2016) Коваль Т. М. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська // Бібліотека. Наука. Комунікація. Формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, О. Г. Кириленко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, Т. П. Павлуша, Н. Ф. Самохіна, Л. М. Яременко. – Київ, 2016. – С. 43-46. - 2016.
 41. (2016) Коваль Т.М. Сучасна модель комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань. Розділ 3.4. /Т. М. Коваль // Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; О. М. Василенко, Т. В. Добко, Н. Я. Зайченко, Н. Ю. Каліберда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна. – Київ, 2016. – С. 306-322. - 2016.
 42. (2017) Коваль Т. М. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС «ІРБІС» / Т. М. Коваль, І. В. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 17–19. - 2017.
 43. (2017) Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 11-15. - 2017.
 44. (2017) Коваль Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 8. - С. 15-17. - 2017.
 45. (2017) Коваль Т. Впровадження міжнародних стандартів статистичного обліку та захисту інформаційної безпеки користувачів наукової бібліотеки (на прикладі БД "Читачі НБУВ") / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48. - С. 125-144. - 2017.
 46. (2018) Коваль Т. М. Нормативно-правова база та система стандартів ЄС та IFLA щодо збереження персональних даних користувачів бібліотеки / Т. М. Коваль, О. М. Лопата // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України,Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, В. М.Горовий, О. М. Василенко, О. А. Вакульчук, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Т. В. Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, С. В. Старовойт, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2018. – С. 48-55. - 2018.
 47. (2018) Коваль Т. М. Статистичний облік читачів: від традицій до міжнародних стандартів / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. В. Шевченко // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України,Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, В. М.Горовий, О. М. Василенко, О. А. Вакульчук, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Т. В. Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, С. В. Старовойт, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2018. – С. 56-60. - 2018.
 48. (2018) Коваль Т. М. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність / Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. В. Шевченко // Бібліотечний форум України. – 2018. – № 1. – С. 7-8. - 2018.
 49. (2018) Коваль Т. М. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Т. М. Коваль, О. М.Лопата // Бібліотечний форум України. – 2018. – № 1. – С. 43-44. - 2018.
 50. (2019) Коваль Т. М. Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних стандартів/Т. М. Коваль, Л. О. Туровська, І. В. Шевченко//Бібліотечний форум України. - 2019. - № 2. - С. 32-34. - 2019.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського