До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

САМОХІНА Наталія Федорівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/568943

 

САМОХІНА Наталія Федорівна


завідувач відділу


Інститут інформаційних технологій . Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: Інформатизація бібліотек, інформаційне забезпечення науки, освіти, культури.
Контактна інформація: +38(044) 525-81-17, samokhina@nbuv.gov.ua
Дати життя:10.10.1962, м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1984Київський державний універсітет ім. Т.Г. Шевченко (Національний університет України імені Тараса Шевченка), механіко-математичний факультет
2006Аспірантура НБУВ
Науковий ступінь:
2007Кандидат технічних наук; тема дисертації: Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації.
Вчені звання:
2009Старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
Професійна діяльність:
2007Завідувачка відділу газетних фондів
2010Завідувачка відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Додаткові посади та обов`язки:
2011-2016Учений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.165.02 НБУВ із захисту дисертацій зі спеціальностей 05.13.06 - інформаційні технології та 10.02.21 - структурна, прикладна та математична лінгвістика.
2011 - 2013; 2018 - Входить до складу вченої ради НБУВ
Інформаційні
ресурси:
Наукова періодика України
Наукова електронна бібліотека
Репозитарій НБУВ
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Фонд наукової бібліотеки: модель обігу, засоби рівневої організації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2007. – 18 c. .
 2. Монографії, брошури
 3. (2008) Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація. - Київ :НБУВ, 2008. – 167 c.
 4. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства. - К. :НБУВ, 2011. – 248 c.
 5. (2017) Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія. - Київ : НБУВ, 2017. – 410 c.
 6. Довідники, покажчики, каталоги
 7. (2008) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського на сторінках газет (1918 - 2008) : бібліографічний покажчик / керівник роботи. - Київ :НБУВ, 2008. – 344 c..
 8. (2009) Газети України 1941 - 1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : алфавітний каталог / керівник роботи. - Київ :НБУВ, 2009. – 504 c..
 9. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах НБУВ : каталог. - К. :НБУВ, 2012. – Ч.1. – 570 c..
 10. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах НБУВ : каталог. - К. :НБУВ, 2012. – Ч.2. – 662 c..
 11. Статті
 12. (2003) Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 2. – С. 27 - 29.
 13. (2004) Коригування топології зберігання фондів: алгоритми та технології // НТІ. - 2004. - № 4. – С. 54 - 57.
 14. (2004) Модель обігу документів у бібліотечному фонді на основі закону Бредфорда // НТІ. - 2004. - № 3. – С. 23 - 26.
 15. (2004) Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. – С. 17 - 20.
 16. (2004) Перспективи адаптації системи бібліотечного обслуговування // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2004. - Т. 6, № 2. – С. 75 - 80.
 17. (2005) Аналіз ефективності бібліотечно-інформаційного сервісу з використанням новітніх технологій // НТІ. - 2005. - № 1. – С. 44 - 47.
 18. (2005) Розвиток процесів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 2. – С. 20 - 22.
 19. (2006) Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. – С. 5 - 8.
 20. (2007) Рівнева організація сукупних документних ресурсів наукових бібліотек регіону // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. – С. 54 - 57.
 21. (2008) Вітчизняні газетні видання ХІХ - початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 4. – С. 12 - 14.
 22. (2008) Якість друкованих та електронних газетних ресурсів як важливий чинник вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів // Наукові праці НБУВ. - К., 2008. - Вип. 22. – С. 126 - 131.
 23. (2009) Російські газетні видання ХVІІІ - ХІХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 1. – С. 21 - 24.
 24. (2009) Чи зможуть наші нащадки написати історію українських ЗМІ? // Журналіст України. - К., 2009. - № 9. – С. 34-36.
 25. (2010) Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 4. – С. 55-58.
 26. (2011) Інформаційні ресурси та електронні пристрої у бібліотечній діяльності // Наукові праці НБУВ. - К., 2011. - Вип. 29. – С. 184-190.
 27. (2012) Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. – С. 27-31.
 28. (2012) Формування наукової електронної бібліотеки НБУВ // Наукові праці НБУВ. - К., 2012. - Вип. 34. – С. 13-17.
 29. (2013) Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек // Наукові праці НБУВ. - К., 2013. - Вип. 38. – С. 104-115.
 30. (2014) Научная организация электронных библиотечно-информационных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: сб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 3-4 декабря 2014 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И.С. Лупиновича. - Минск :Ковчег, 2014. – С. 29-36.
 31. (2014) Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика // Наукові праці НБУВ. - К., 2014. - Вип. 40. – С. 133-146.
 32. (2014) Організація повнотекстових електронних ресурсів у НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. – С. 13-17.
 33. (2014) Представлення наукових фахових видань в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України" // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України. - К. :НБУВ, 2014. - Вип. 19. – С. 64-69.
 34. (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: база даних «Наукова періодика України» // [ Лобузіна К. В. Пелюховська І. З Гарагуля С. С. Лобузін І. В.] ; Державна служба інтелектуальної власності України, № 68020 від 28.09.2016 р.
 35. (2018) Формирование фонда полнотекстовых электронных библиотечных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: сб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 6-7 декабря 2018 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И.С. Лупиновича. - Минск :Ковчег, 2018. – С. 172 - 180.
 36. (2019) Бібліотечна фахова періодика в системі унікальних цифрових ідентифікаторів наукових публікацій // Наукові праці НБУВ. - К., 2019. - Вип. 54. – С. .
 37. (2019) Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до документів // Наукові праці НБУВ. - К., 2019. - Вип. 53. – С. .
 38. Науково-методичні матеріали
 39. (2013) Бібліографічний опис електронних інформаційних ресурсів в САБ «ІРБІС-64» у НБУВ. (Протокол засідання Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи 13.03.2013 р. № 3.). Укладачі: Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З., Гарагуля С. С.
 40. (2014) Профіль комплектування інформаційного ресурсу «Наукова електронна бібліотека» НБУВ (електронні книги). (Протокол засідання Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи 23.09.2014 р. № 3.). Укладачі: Лобузіна К. В. , Самохіна Н. Ф.
 41. (2016) Інструкція з ведення бази даних «Наукова періодика України». (Науково-методична рада Центру бібліотечних ресурсів і технологій. Протокол № 3 від 05.04.2016 р.). Укладачі: Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З Гарагуля С. С. Лобузін І. В.
 42. Тези наукових доповідей
 43. (2004) Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу до потреб користувачів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 – 26 травня 2004 р.). - К., 2004. – С. 111 – 113.
 44. (2005) Використання інформаційних ресурсів корпоративних бібліотечних систем // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 – 18 травня 2005 р.). - К., 2005. – С. 169 – 170.
 45. (2006) Використання інформаційних технологій як напрям розв’язання суперечностей бібліотечної системи // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16 – 18 травня 2006 р.). - К., 2006. – С. 105 – 106.
 46. (2007) Удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг читачам НБУВ завдяки газетним виданням // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 – 23 травня 2007 р.). - К., 2007. – С. 131 – 132. .
 47. (2008) Формування зібрання часописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20 – 22 травня 2008 р.). - К., 2008. – С. 47 – 48. .
 48. (2009) Колекційні зібрання газетних видань в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 – 21 травня 2009 р.). - К., 2009. – С. 300 – 302 .
 49. (2010) Електронні газетні видання в системі обслуговування користувачів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 – 27 травня 2010 р.). - К., 2010. – С. 37 – 39.
 50. (2011) Нові форми інформаційної діяльності наукової бібліотеки // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 – 19 травня 2011 р.). - К., 2011. – С. 189-190.
 51. (2014) Формування зібрань електронних інформаційних ресурсів у НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.) / НАН України, НБУВ, Рада дир.б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2014. – С. 433-436.
 52. (2015) Електронні періодичні ресурси: наукове опрацювання // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 06-08 жовтня 2015 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2015. – Ч. 2. – С. 52-54.
 53. (2015) Полнотекстовые электронные ресурсы как сегмент информационной среды НБУВ // Информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе: зб. материалов IХ Междунар. конф. (Ташкент, 20 – 25 апреля 2015 г.) / Национальная библиотека Узбекистана. - Ташкент, 2015. – С. 118-122.
 54. (2016) Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу до наукової інформації // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 04-06 жовтня 2016 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2016. – С. 312-315.
 55. (2017) Функціональні можливості інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 03-05 жовтня 2017 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2017. – С. 294-297.
 56. (2018) Форми організації та технології доступу до електронних ресурсів бібліотеки у веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8 листопада 2018 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2018. – С. 370-375.
 57. (2019) Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI науковим виданням НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 08-10 жовтня 2019 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2019. – Т.1. – С. 371-377..


©   Наталія Самохіна, 2009 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського