До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Підготовка наукових періодичних видань для подання до міжнародних баз даних наукової інформації (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004168

Колекція: Науково-методичні матеріали
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ПОДАННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ БАЗ ДАНИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Автор(и):
САМОХІНА Наталія Федорівна
КУДИМЕНКО Лілія Григорівна
МАРТИНЮК Олександр Миколайович
Дата(и):2021
ISBN:
DOI:

В Інструкції зазначено необхідні умови включення наукових періодичних видань НБУВ до міжнародних пошукових, реферативних і наукометричних систем і баз даних (БД). Наведено основні вимоги до оформлення вебсайтів видань та публікацій згідно з міжнародними стандартами. Розглянуто вимоги міжнародних наукометричних БД та аналітичних пошукових систем до наукових періодичних видань, що мають бути представлені на вебсайті журналу. Приклади проілюстровано відсканованими фрагментами публікацій та скріншотами сторінок сайтів НПВ НБУВ. Підкреслено необхідність наявності ідентифікатора DOI для статей журналу, а також включення DOI в бібліографічні описи в списках літератури в журналі. Наведено критерії, які використовують міжнародні наукометричні БД для оцінки і відбору наукових видань у свої системи.

Інструкція призначена для редакційних колегій наукових періодичних видань НБУВ для коректного оформлення випусків та сайтів з метою ефективної підготовки до реєстрації в світових наукометричних базах та пошукових системах.


Опис документа:

Підготовка наукових періодичних видань для подання до міжнародних баз даних наукової інформації : інструкція / Н. Ф. Самохіна, Л. Г. Кудименко, О. М. Мартинюк. – Київ: НБУВ, 2021. – 15 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004168


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського