До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Цифрові бібліотечні продукти і послуги в інформаційному забезпеченні державного розвитку (2023)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004853

Колекція: Науково-методичні матеріали
Тип реcурсу:
 Книга  Каталог, Довідник
  

Назва(и):
ЦИФРОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ
Автор(и):
ВОЩЕНКО Олена Іванівна
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
ДЕМ’ЯНЮК Л. М.
ЗАКІРОВА Світлана Геннадіївна
КОНОВАЛ Людмила Володимирівна
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
САМОХІНА Наталія Федорівна
СИМОНЕНКО Тетяна Василівна
УДОВИК Володимир Миколайович
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2023
ISBN:
DOI:

Аналітична записка присвячена дослідженню та аналізу ролі бібліотечних цифрових продуктів і послуг в Україні під час воєнного стану для забезпечення розвитку країни в складних умовах сучасних суспільних подій, забезпеченню відкритого доступу до цифрових бібліотечних ресурсів широкого кола науковї інформації та історико-культурної спадщини для підтримки онлайнової освіти, науки і культури в Україні. Обґрунтовується важливість та необхідні заходи збереження національного документального надбання бібліотечних фондів в цифровому форматі, розкриваються нові підходи до підготовки та формування ресурсів, створення нових інтегрованих продуктів. Розглянуто склад та зміст цифрових бібліотечних сервісів, необхідних громадянам України для отримання актуальних достовірних знань щодо забезпечення виживання та протистояння сучасним суспільним загрозам, можливості науково-інформаційного забезпечення соціально-економічного відновлення та впровадження інновацій. Висвітлено досвід та подальші перспективи внеску Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у формування та розвиток цифрової платформи підтримки наукових досліджень в Україні.


Опис документа:

Цифрові бібліотечні продукти і послуги в інформаційному забезпеченні державного розвитку : аналітична записка / О. І. Вощенко [и др.] ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2023. – 75 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004853


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського