До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 році (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004124

Колекція: Інформаційна сфера
Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
РОБОТА БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В 2011 РОЦІ
Автор(и):
СВОБОДА А. А.
СМАГЛОВА Наталія Іванівна
СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна
КОСТЕНКО Леонід Йосипович
САМОХІНА Жанна Владиславівна
Editors:
СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна
СВОБОДА А. А.
Дата(и):2012
ISBN:978-966-02-6609-4
DOI:

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотекнауково-дослідних установ Національної академії наук України в .... р.»,підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшлианалітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльністьбібліотечно-інформаційних підрозділів 103 НДУ НАН України. Також вміщенонові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи,консультації з питань сучасних технологій консервації фондів, використанняпередплачених онлайнових науково-інформаційних ресурсів установами НАНУкраїни, додатки з показниками роботи бібліотек.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУНАН України, фахівцям бібліотечної галузі.


Опис документа:

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 році : інформаційно-аналітичний огляд / А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Л. Й. Костенко, Ж. В. Самохіна ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода. – Київ: НБУВ, 2012. – 204 с.978-966-02-6609-4. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004124

Випуск 17.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського