До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах (2020)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004170

Колекція: Розвиток вітчизняної бібліотечної справи
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ПРЕВЕНТИВНІ МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК У НЕСПРИЯТЛИВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
Автор(и):
ЗАТОКА Любов Петрівна
КУЯВА Людмила Михайлівна
КРІКОВА Таміла Вальтерівна
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
МУХА Людмила Вікторівна
ОСТАПЕНКО Аліна Анатоліївна
САВЧУК Ярослав Ігорович
Editors:
МУХА Людмила Вікторівна
Дата(и):2020
ISBN:978-966-02-9469-1 (друк.), 978-966-02-9469-7 (електрон.)
DOI:

Монографію присвячено впровадженню превентивних методів збереженнядокументів у діяльність наукових бібліотек. Розглянуто можливі зовнішні тавнутрішні чинники впливу сучасних екологічних умов на стан фондів НБУВ табібліотек науково-дослідних установ НАН України. Висвітлено основні складовіорганізації процесу впровадження превентивних методів у бібліотеці:матеріалознавчі, технологічні та екологічні аспекти, а також інтеграцію досягненьінноваційних технологій.

Монографія адресована широкому колу бібліотечних спеціалістів, фахівців з питань консервації бібліотечних та архівних документів.

Ключові слова: бібліотека, документи, збереження, екологічні умови, превентивні методи.

Опис документа:

Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах : монографія / Л. П. Затока, Л. М. Куява, Т. В. Крікова, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, А. А. Остапенко, Я. І. Савчук ; відп. ред. Л. В. Муха. – Київ: НБУВ, 2020. – 124 с.978-966-02-9469-1 (друк.). – 978-966-02-9469-7 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004170


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського