До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАТОКА Любов Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/498560

 

ЗАТОКА Любов Петрівна


науковий співробітник


Центр консервації і реставрації. Відділ наукових технологій збереження фондів .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Екологічні аспекти збереження фондів, матеріалознавчий напрямок в галузі збереження бібліотечних та архівних документів, сучасні технології збереження інформаційних ресурсів. Професійні зв'язки і співпраця з колегами в галузі збереження бібліотечних документів.
Контактна інформація: +38(044) 235-50-13, lubsat@ukr.net
Дати життя:5.07.1954, c. Яснозір'я, Черкаської обл., Україна
Освіта:
1977Київський політехнічний інститут (Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут"; хіміко-технологічний факультет)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1994 р.
Професійна діяльність:
1977 - 1994Український науково-дослідний інститут паперу.
Публікації:
  Статті
 1. (1998) Особливості паперу друкованих видань відділу "зарубіжна україніка" періоду 1917-1921 рр. НБУВ / М. Омельченко, Л. Затока, Л. Дегтяренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Т. 3. – C. 63-64 .
 2. (2000) Особливості паперу для документів архівного призначення: підходи у виборі та умовах зберігання / М. Омельченко, Л. Затока // Студії з архівної справи та документознавства. - 2000. - Т. 6. - С. 77-79. .
 3. (2000) Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации / Н. М. Омельченко, Л. П. Затока // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2000. – Вып. 1. – C. 136-140 .
 4. (2006) Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів / Л. Муха, З. Савіна, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 28-30 .
 5. (2007) Історичні та техніко – технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів // Бібл. вісн. - Київ, 2007. - №1. – С. 21-25.
 6. (2007) Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях (бібліографічний огляд) // Рукописна та книжкова спадщина України . - Київ, 2007. - Вип. 11 . – С. 226-246.
 7. (2007) Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи // Бібл. вісн. - Київ, 2007. - №6. – С. 39-41.
 8. (2007) Пітер Уотерс і фазова консервація бібліотечних документів / М. Омельченко, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – C. 17-19 .
 9. (2007) Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского : достижения, задачи, перспективы ( к 15 – летию создания) // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Научно – практический и теоретический сборник. - Київ, 2007. - Вып.5. – С. 247-264.
 10. (2008) Науково – прикладні обстеження колекцій НБУВ – базова складова планування і реалізації консерваційних заходів // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2008. - Вип. 22. – С. 193 – 201.
 11. (2008) Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів // Архіви України. - Київ, 2008. - №1-2. – С. 194-199.
 12. (2009) Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - Київ, 2009. - Вип. 13. – С. 420–448.
 13. (2009) Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток : превентивні заходи зі збереження та оцифрування // Бібліотечний вісник. - Київ, 2009. - №6.
 14. (2010) Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник . - Київ, 2010. - № 6 .– С. 67-69.
 15. (2010) Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення / Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2010. – Вип. 14 .
 16. (2011) Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 62-64.
 17. (2011) Исследования и консервация коллекционных собраний НБУВ в процессе внедрения инновационных технологий сохранения библиотечных фондов / Л. П. Затока // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 239-251.
 18. (2012) Нові технології збереження бібліотечних фондів / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – C. 67-69 .
 19. (2012) Сучасна система збереження бібліотечних фондів : поєднання традиційних та новітніх технологій // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16 . – С. С.515 – 542..
 20. (2013) Ефективність використання сучасних матеріалів для відновлення раритетних документів у НБУВ / Л. Затока // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – C. 296-305.
 21. (2014) Збереження унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського під час експонування: дослідження та практика / Л. В. Муха, Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2014. – Вип. 18. – C. 634-646.
 22. (2015) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 47-4.
 23. (2015) Особливі властивості паперу бібліотечних документів: методи дослідження та фактори довговічності / Л. В. Муха, Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – C. 449-468 .
 24. (2016) Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження / Л. П. Затока, Н. Б. Баляниця [и др.] // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2016. – Вип. 20. – C. 488-508 .
 25. (2016) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 42-44 .
 26. (2017) Мікобіота повітря схо-вищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.) / А. Г. Суббота, Л. В. Муха, П. Л., Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2017. – Вип. 21. – C. 428-460 .
 27. (2017) Экологические аспекты сохранности фондов научных библиотек / Л. В. Муха, Л. П. Затока, Л. М. Волосатых // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – C. 167-181.
 28. (2018) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 61-63 .
 29. (2019) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 66-67 .
 30. Енциклопедичні статті
 31. (2008) Старіння матеріальної основи документа // Українська архівна енциклопедія . - Київ , 2008. – С. 742-743.
 32. Тези наукових доповідей
 33. (2007) Реализация консервационных мероприятий для обеспечения сохранности рукописно – книжных памятников Востока в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского // Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока: Материалы 1-ой Междунар. науч. - практ. конф. (17 – 19 апреля 2007 г., Москва). - Москва, 2007. – С. 155-162.
 34. (2008) Научно-прикладные исследования коллекций Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского – базовая составляющая планирования и реализации консервационных мероприятий // Матэрыялы Чацвертых Міжнародных Кнігазнаýчых чытанняý “Новыя тэхналогіі ý захаванні дакументальных помнікаý”: (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік А.А.Капырына. - Мінськ, 2008. – С. 167-178.
 35. (2008) Некоторые аспекты деятельности Центра консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени // Материалы науч.конф. «Сохранение культурного наследия библиотек, архивов и музеев» . - СПб.: БАН, 2008. – С. 136-141.


©   Любов Затока, 2008 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського