До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КУРГАНОВА Олена Юріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/114326

 

КУРГАНОВА Олена Юріївна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ стародруків та рідкісних видань
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kurhanova Olena (eng)
 • Курганова Елена Юрьевна (rus)
 • Дмитришина Олена Юріївна
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Книжкова культура доби Бароко, видавничі колекції бібліотек, електронні ресурси бібліотек, електронна каталогізація іноземних стародруків, атрибуція латиношрифтних стародруків.
  Контактна інформація: +38(044)288-13-85, kurganova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:29.12.1983, м. Київ
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2007Національний університет «Києво-Могилянська академія», Філологія
  Науковий ступінь:
  2013кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст.»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2013 р.
  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «До 300-річчя з дня народження Дені Дідро (1713-1784)»
  Електронна книжкова виставка «Книга як світ: українські видання доби Бароко»
  Електронна книжкова виставка «Шедеври світової поліграфії – видання колекції Ельзевірів»
  Електронна книжкова виставка «Раритети колекції Етьєнів»
  Електронна книжкова виставка «Старожитності колекції плантенів»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст. : автореф. дис… к. філол. н.: 10.02.01: українська мова. - Київ, 2013. – 20 c.
  2. (2013) Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст. [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Курганова Олена Юріївна ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ, 2013. - 279 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2021) Cтиль бароко в українських стародруках // З історії книжкової культури в Україні: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка країни імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. С. 197–215.
  5. Статті
  6. (2008) «Бесіда чоловіка з Богом» як вияв взаємодії літургійних та художніх елементів у текстовій організації барокової поезії середини XVII ст. // Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки. – Київ, 2008. – Том 85. – С. 45-50.
  7. (2009) Лексико-семантична репрезентація образу Ісуса Христа в українській бароковій поезії середини XVII ст. // Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки. – Київ, 2009. – Том 111. – С. 28-31.
  8. (2009) Лексичний повтор як засіб когезії у барокових вінцях молитовних епіграм XVII ст. // Семантика мови і тексту. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 вересня 2009 року. – Івано-Франківськ, 2009. - Частина ІІ. – С. 82-85.
  9. (2010) Лексична і граматична репрезентація образу молитовного адресанта в текстах української літургійної молитви XVII ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2010. – Випуск 506-508. – С. 185-190.
  10. (2012) Текстотвірна роль «молитовного повідомлення» в мові української барокової поезії середини XVII ст. // Українське мовознавство. – Київ, 2012. – Вип. 42/1. – С. 233-237.
  11. (2014) Ідентифікатор LOC-фінгерпринт як засіб атрибуції іноземних стародруків // Сучасні інформаційні технології в бібліотечній справі : Збірник матеріалів V наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації» (15 травня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 130-133.
  12. (2014) Літургійна молитва як текстотвірний чинник поетичних збірок Івана Величковського «Зеґар» і «Млеко» // КАΛОФωΟΝΙΑ : Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. - Львів, 2014. – С. 47-54.
  13. (2014) Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 24. – Вип. 18. – С. 81-90.
  14. (2015) Ідентифікатор «фінгерпринт» як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – 2(226). – С. 14-18.
  15. (2015) Художня структура українських видань доби бароко // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип. 19. – С. 146-157.
  16. (2016) Барокова поезія на сторінках українських стародруків як об'єкт науково-бібліографічного обліку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 316-328.
  17. (2016) Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 90-101.
  18. (2017) Актуализация поэзии из кириллических старопечатных изданий в библиографических и книговедческих исследованиях XIX–XX вв. // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 7. Нараджэнне кнігазнаўчай думкі і паўстанне навукі пра кнігу : vitae parallelae : зб. навук. прац, прысвеч. 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. – Мінск, 2017. – С. 263-284.
  19. (2017) Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 48-60.
  20. (2017) Українська геральдична поезія у кириличних виданнях із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 146-162.
  21. (2018) Інноваційні форми підготовки наукових каталогів стародруків на прикладі проекту "Поезія в українських стародруках" // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 556-567.
  22. (2018) Бароковість художньої структури рохманівського видання «Євангелія Учительного» 1619 р. Кирила-Транквіліона Ставровецького // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 175-180.
  23. (2018) Взаємодія вербального та графічного образу в художньому оформленні видань акафістів XVII-XVIII ст. друкарні Києво-Печерської лаври // Текст і образ. Актуальні проблеми історії мистецтва. – Київ, 2018. - №2(6). – С. 5-18.
  24. (2019) Историография проблемы влияния стиля барокко на украинскую книжную культуру XVII - XVIII вв.в современных книговедческих исследованиях // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2019. – Вып. 17. – С.149-169..
  25. (2019) Метафоричний образ богослужбової книги в українській книжковій культурі доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 103-116.
  26. (2019) Присвяти, передмови та післямови до українських кириличних стародруків: проблеми та перспективи науково-бібліографічного обліку // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2019. – №2(22). – С.94-108.
  27. (2019) Розробка концепту "українське літературне бароко" як не(до)оцінена сторінка наукової біографії С. І. Маслова // Українська біографістика. – Київ,2019. – Вип. 18. – С. 269–280.
  28. (2019) Українська дескриптивна поезія у кириличних виданнях XVII–XVIII ст. із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 91-107.
  29. (2020) Візуалізація метафори "Богослужбового року" в художньому оформленні видання "Вінець Христов" Антонія Радивиловського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 69-81.
  30. (2020) Типологические аналоги художественных инноваций Франциска Скорины в украинской старопечатной книге // Здабыткі: дакументальныя помникі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша, К. В. Суша. – Мінск, 2020. – Вып. 23. – С. 214-224.
  31. (2021) Видавнича колекція Етьєнів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: досвід атрибуції та цифрової каталогізації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 407-418.
  32. (2021) Історія світового книгодрукування крізь призму видавничих колекцій: електронні виставки етьєнів та ельзевірів на вебсайті НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – № 1. – С. 32-39.
  33. (2021) Метафоричне представлення книги в українських богослужбових виданнях XVII – початку XVIII ст. // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: статті 10-ї і 11-ї наук.- практ. конф., 8 листопада 2019р., 9 листопада 2020р." / Музей книги і друкарства України. – Київ, 2021. – С.28-35.
  34. (2021) Постаті українських меценатів очима видавців богослужбової книги доби Бароко // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 295-308.
  35. (2022) Освітній потенціал електронних виставок історико-культурних фондів наукової бібліотеки / О. Ю. Курганова, К. В. Лобузіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2022. – Т. 89, № 3. – С. 249-265.
  36. (2022) Присвяти до богослужбових видань XVII-XVIII ст. в українській літературі та книжковій культурі доби Бароко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ,2022. – Вип. 63. – С. 277-289.
  37. Тези наукових доповідей
  38. (2013) Електронна виставка Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з нагоди 300-річчя Дені Дідро // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт., 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 279.
  39. (2014) Стиль барокко в украинских изданиях XVII в. // Книга в информационном обществе. Материалы XVIII Международной научной конференции по проблемам книговедення (Москва 28-30 апреля 2014) / Отв. ред. Васильев; Сост.: Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева: В 4 ч. – Москва, 2014. - Ч. 1. – С. 62-63.
  40. (2015) Барокова епіграма як засіб увиразнення українських кириличних видань кінця XVI - І половини XVIII ст. // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 102-104.
  41. (2015) Електронна антологія барокової поезії як засіб презентації фонду відділу стародруків НБУВ // «Бібліотека. Наука. Комунікація» : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 184–187.
  42. (2016) Геральдична поезія як складова книжкової культури України кінця XVI – XVII ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 149-152.
  43. (2016) Роль дескриптивної епіграми в богослужбових виданнях XVII ст. друкарні Києво-Печерської лаври // Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 379-383.
  44. (2017) Перспективність застосування ідентифікатора фінгерпринт при атрибуції ланиношрифтних стародруків // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 144-147.
  45. (2017) Українська барокова поезія в кириличних виданнях книг Святого Письма XVII - першої половини XVIII ст // Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 383-387.
  46. (2018) Поэзия из кириллических старопечатных изданий как репрезентанта особенностей украинской книжной культуры конца XVI – первой половины XVIII ст. // Библиотека в XXI веке: молодежь в науке: материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 26-27 октября 2017 года. – Минск, 2018. – С. 69-71.
  47. (2018) Сторіччя академічних досліджень стилю бароко в українських стародруках // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листопада 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 181-184.
  48. (2019) Ренесенсні традиції та барокове новаторство в художньому оформленні єв'їнського та київського видання Євангелія Учительного // Матэрыялы ХV міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. Мінск, 4-5 красавіка 2019 г. – Мінск, 2019. – С.214-217.
  49. (2019) Цикл епіграм "Святому Дамаскіну вірши" в українській книжковій культурі XVII ст.: проблема атрибуції // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8-10 жовтня 2019 р.). – Київ, 2019. – Т. 1. – С.174-178.
  50. (2020) Варіанти друкарської марки Етьєнів у колекції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 282-285.
  51. (2021) Образ Ісуса Христа в оформленні українських богослужбових Євангелій XVII–XVIII ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 695–698.
  52. (2022) «Збірка присвят та передмов з українських друкованих видань XVI–XVIII ст.» – забутий проєкт С. І. Маслова // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 241-243.


  ©   Олена Курганова, 2014 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського