До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУЛАТОВА Світланa Олегівнa - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/121896

 

БУЛАТОВА Світланa Олегівнa


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: полоністичні колекції рукописних книг та стародруків родового походження пов’язані з історичним минулим Польщі та України; історія рукописно-книжкових колекційних фондів ХVI–XVIII ст. у контексті історико-книгознавчої та бібліографічної реконструкції, кодикологія та кодикографія рукописної книги, археографія, джерелознавство, культурологія.
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38(044) 264–3398
Дати життя:27.02.1962 , м.Хабаровськ, Росія
Освіта:
1983Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (нині - Київський національний педуніверситет імені М. П. Драгоманова), філологічний факультет
Науковий ступінь:
1999кандидат історичних наук ; тема дисертації: “Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVI – сер.XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція”
Вчені звання:
2007старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1988
Професійна діяльність:
з 01.05.1988 бібліотекар 1 категорії
з 01.02.1999 .) в.о. наукового співробітника
з 16.03.2000в.о. старшого наукового співробітника
з 18.12.2000 старшого наукового співробітника відділу кодикології та кодикографії ІР
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації бібліотекарів України
член Асоціації архівістів України


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1999) Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII-сер. XIX ст.: походження, доля та історико- книгознавча реконструкція [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Булатова Світлана Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1999. - 17 с.
 2. (1999) Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII-сер. XIX ст.: походження, доля та історико- книгознавча реконструкція [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Булатова Світлана Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1999. - 228 арк. .
 3. Монографії, брошури
 4. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник /Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с..
 5. (2006) Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського . - Київ, 2006. – 332 c.
 6. (2011) Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є. А. Біленький, С. О. Булатова. - К, 2011. – 250 c.
 7. Довідники, покажчики, каталоги
 8. (2015) Архів і зібрання рукописів Одеського товариства історії та старожитностей [c. 60–65]; Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) [c. 131–132]; Зібрання рукописів з історії церков Західної України ХVІІІ–ХХ ст. [c. 220–221]; Колекція документів релігійних і навчальних установ та приватних осіб польського походження [c. 237–240]; Колекція історичних документів «Уманська збірка» [c. 211–216]; Рукописний каталог бібліотеки Станіслава Августа Понятовського Соllесtіо Rеgіа [c. 249–151] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Київ, 2015.
 9. Статті
 10. ( 2002) Рукописні матеріали з колекції Яблоновських в ІР НБУВ як об'єкт історико-книгознавчого дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ, 2002. - Вип. 9. – С. 294–300.
 11. (1994) Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1994. - Вип. 2. - С. 136–141..
 12. (1996) Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України..
 13. (1997) Екслібриси в книжковому зібранні Яблоновського / С. Булатова // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – C. 20-29 .
 14. (1998) Обзор изданий второй половины XVI века книжного собрания Яблоновских / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України.
 15. (2000) Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського в Підкамені та її книжки у складі родового зібрання Яблоновських у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського .
 16. (2000) Матеріали з історії бібліотеки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (архівна та рукописна спадщина) .
 17. (2002) До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. .
 18. (2003) Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України.
 19. (2004) Rekopisy “Collectio Regiа" w zbiorach Instytutu Rekopisu Biblioteki Narodowej Ukrainy im.W.I. Wernadskiego w Kijowie // Rocznik Biblioteki Narodowej. - Warszawa, 2004. - Т. ХХХVІ. – С. 251–264.
 20. (2004) До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2004. - Вип. 9. – С. 141–160.
 21. (2004) Польські рукописи у фондах родового походження в зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. Булатова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 4. – C. 7-10.
 22. (2005) Кароль Васильович Болсуновський – колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. .
 23. (2005) Рідкісні рукописи ХVІІІ ст. з історії класичної археології із зібрання польського короля Станіслава Августа Понятовського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Архіви України. - Київ, 2005. - № 4. – С. 132–146.
 24. (2006) Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 4. – C. 3-5.
 25. (2009) Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2009. - Вип. 13. – С. 184-195.
 26. (2009) Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907) / С. Булатова, С. Міщук // Архіви України. – 2009. – № 1-2(263). – C. 221-234 .
 27. (2010) Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 14. – С. 128-137.
 28. (2012) Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2012. - Вип. 16. – С. 183-196.
 29. (2013) Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки Україниі імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2013. - Вип. 17. – С. 152-167.
 30. (2014) Інформативний потенціал та перспективи дослідження рукописної пам ’ятки єзуїтів Ярославського колегуму кінця XVII cт. з фондів Інституту рукопису НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–22 жовт. 2014 р.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада держ. б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2014. С. 106–108.
 31. (2014) Археографічна й історична пам'ятка єзуїтів колегіуму Св. Яна в Ярославі кінця XVII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 38–55.
 32. (2015) Археографічна спадщина вченого-реформата Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 3–19..
 33. (2016) Рукописна книга ХVIII ст. з історії старопольської кухні «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 22–42..
 34. (2017) Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVII ст. (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина. Київ, 2017. Вип. 21. С. 73–96..
 35. (2018) Секрети старопольскої юхи ХVIII ст. (за рецептурою з рукопису «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22.
 36. (2018) Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського в першій чверті XVII ст.: столове начиння та посуд (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 100-116 .
 37. (2018) Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVII ст. : начиння та посуд. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22.
 38. Тези наукових доповідей
 39. (2015) Неизвестный автограф рукописи К.В. Вуйцицкого по истории Варшавы 1827–1830-х годов в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение : современные исследования и перспективы развития : материалы ХХVII Meждунар. науч. конф. (Москва, 9–11 апр. 2015 г.) / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. Москва : РГГУ, 2015. С. 148–150.
 40. (2015) Рукопис праці Станіслава Домініка Клечевського «Lechus historiae Polonae restitutus» (1773 р.) у контексті славістичних ініціатив Юзефа Олександра Яблоновського // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.). Київ, 2015. С. 118–120.
 41. (2015) Рукописне дослідження з біблійної історії Станіслава Клечевського (1714–1776) у фонді Iнституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 147–149.
 42. (2016) Невідомі автографи польського літератора ХІХ ст. Яна Прусіновського у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.). Київ, 2016. С. 232–235.
 43. (2016) Польська рукописна книга ХVIII ст. «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ : спроба кодикологічного аналізу // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 96–98.
 44. (2017) Історико-кодикологічний аспект дослідження рукописної пам’ятки Млечка першої чверті ХVІІ ст. із зібрання Хрептовичів з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 113–116.


©   Світлана Булатова, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського