До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАБОЛОТНА Наталія Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/177159

 

ЗАБОЛОТНА Наталія Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства . Відділ стародруків та рідкісних видань .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: Історія книги (дослідження кириличних стародруків), історія української мови (історико-лінгвістичний аспект дослідження марґіналій), славістика.
Контактна інформація: +38(044)288-13-85, zabolotna_n@ukr.net
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2000Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філолог (українська мова та література)
2002, 2006Міжнародна школа гуманітарних наук при Осередку досліджень античної традиції (OBTA) Варшавського університету, стажування
Науковий ступінь:
2005Кандидат філологічних наук; тема дисертації: Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)
Інформаційні
ресурси:
«Життєдайне джерело». Виставка почаївських видань у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ до 280-ї річниці виходу першої книги у друкарні Почаївського Успенського монастиря
Супрасльське кириличне друкарство: ремесло та мистецтво
Мистецтво румунської стародрукованої книги
Почаївські стародруки в фондах НБУВ
Повний текст і науковий опис стародрука та його окремих примірників
Почаївські стародруки в фондах НБУВ: Електронна повнотекстова колекція
Почаївські стародруки в фондах НБУВ: Електронний каталог
Кириличні стародруки друкарні Почаївського Успенського монастиря оо. василіян – пам’ятки української культури XVIII ст.: презентація
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 2005. – 20 c.
 2. (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Заболотна Наталія Валентинівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 291 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) та ін.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. - 262 с.(ред.).
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки : Каталог книжкової виставки з фондів НБУВ. - Київ, 2005. – 109 с.
 7. Статті
 8. (2000) Джерела синонімії української літературної мови (на матеріалі драматичних творів М. Довгалевського) // Слов’янські мови і сучасний світ. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2000. – С. 91 – 99.
 9. (2001) Роль фразеологізмів у дієслівній синоніміці української мови середини ХVІІ століття (на матеріалі анонімних віршів) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. - Київ :ВПЦ «Київський університет», 2001. - Вип. ІV. – С. 90 – 97.
 10. (2001) Синонімія в мові творів Климентія Зиновієва та Івана Величковського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001. - Вип. VІІ. – С. 90 – 99.
 11. (2002) Семантичні процеси у творенні синонімії в українській мові ХVІІ століття (на матеріалі анонімної поезії) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. - Київ :ВПЦ «Київський університет», 2002. - Вип. V. – С. 126 – 132.
 12. (2003) Генетична основа української синонімії ІІ половини ХVІІ – І половини ХVІІІ ст. (На прикладі іменникової синонімії у мові поетичних творів) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. - Вип. ІХ. – С. 100 – 103.
 13. (2006) Видання почаївського Требника 1771 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2006. - Вип. 16. – С. 331 – 335.
 14. (2006) Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. - Київ, 2006. - № 3. – С. 11 – 20.
 15. (2006) Почаївський проект: робота над каталогом // Бібліотечний вісник. - Київ, 2006. - № 2. – С. 21 – 23.
 16. (2007) "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - Київ, 2007. - Вып. 5. – С. 341 – 355.
 17. (2007) Марґіналії у почаївських кириличних стародруках (на матеріалах фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. прац. - Львів, 2007. - Вип. 5. – С. 100 – 110.
 18. (2007) Почаївський проект у 2006 р.: знахідки у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2007. - Вип. 19. – С. 224 – 229.
 19. (2007) Почаївські Трефологіони 1777 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Рукописна і книжкова спадщина України. - Київ, 2007. - Вип. 12. – С. 70 – 79.
 20. (2008) Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: проблеми створення електронної бази // Бібліотечний вісник. - Київ, 2008. - № 4. – С. 3 – 7.
 21. (2009) Почаївські видання Акафістів у ХVІІІ ст.: приклад компонування видавничих конволютів // Рукописна і книжкова спадщина України. - Київ, 2009. - Вип. 13. – С. 152 – 168.
 22. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній Бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2009. - Вип. 24. – С. 145 – 153.
 23. (2010) Варианты изданий и типографские дополнения как свидетельства корректорской и редакторской работы в типографии Почаевского Успенского монастыря ХVIII ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) // «Федоровские чтения – 2009». - Москва: Наука, 2010. – С. 108 – 118.
 24. (2010) Невідоме унівське видання требника у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28 – 30 жовтня 2010 р. - Львів, 2010. – С. 180 – 184.
 25. (2010) Побутування почаївських кириличних стародруків на Волині ХVІІІ – початку ХІХ ст. за покрайніми записами (на матеріалах фондів Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Актуальні питання культурології: Альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології РДГУ. - Рівне, 2010. - Вип. 9. – С. 22 – 27.
 26. (2010) Покрайні записи – свідчення про шляхи придбання почаївських кириличних стародруків // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12 – 13 листопада 2010 р.). - Житомир :Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 293 – 295.
 27. (2011) Діяльність церковних братств в Україні середини ХVІІІ – І половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках // Бібліотечний вісник. - Київ, 2011. - № 3. – С. 42 – 51.
 28. (2011) Марґіналії та видавничі оправи стародруків – додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2011. - Вип. 31. – С. 249–258.
 29. (2011) Почаївські кириличні стародруки як джерело з історії редакційно-видавничої та друкарської діяльності // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. - Київ, 2011. – С. 33 – 55.
 30. (2012) Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ «Лексикону слов’яноруського» П. Беринди) // Рукописна і книжкова спадщина України. - Київ, 2012. - Вип. 16. – С. 164 – 171.
 31. (2012) Покрайні записи на українських стародруках: джерелознавчий та історико-лінгвістичний аспект // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: Мат-ли 1-ї і 2-ї наук.-практ. конференцій. - Київ, 2012. – С. 37 – 44.
 32. (2013) Невідоме в бібліографії видання з фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнар. наук. конф. - Київ, 2013. – С. 265 – 267.
 33. (2013) Реклама и способы распространения кириллических книг в ХVІІІ – в начале ХІХ вв. (на материалах кириллических изданий Почаевской типографии и их экземпляров из фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского) // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16 – 17 мая 2013 г.). - Минск – Москва, 2013. – С. 138 – 143.
 34. (2013) Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2013. - Вип. 17. – С. 239 – 249.
 35. (2014) Інформація про астрономічні та природні явища в записах читачів на примірниках почаївських стародруків // Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні: Зб. наук. праць. - Львів, 2014. – С. 681 – 688.
 36. (2014) Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2014. - Вип. 18. – С. 113 – 119.
 37. (2014) Примірник почаївського Молитвослова з с. Черче у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. - Луцьк, 2014. - Вип. 10. – С. 178 – 186.
 38. (2014) Тексти та покрайні записи ХVІІІ – початку ХІХ ст. з кириличних видань Почаївської друкарні як свідчення про рекламу і способи поширення цих книг у зазначений період // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: Матеріали 3-ї і 4-ї наук.-практ. конференцій (8 листопада 2012 р., 11 листопада 2013 р.) До дня української писемності та мови. - Київ, 2014. – С. 13 – 18.
 39. (2015) Два видання праці Й. Торжевського «Образ примиренія...» та їх примірники у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - Вип. 42. – С. 416–424.
 40. (2015) Издательские конволюты типографии Супрасльского Благовещенского монастыря ХVІІІ ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких изданий НБУВ) // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.» (Мінск, 16–17 красавіка 2015 г.). - Мінск, 2015. – С. 110–114.
 41. (2015) Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ – ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2015. - Вип. 19. – С. 127–145.
 42. (2015) Унівські кириличні стародруки з давніх книгозбірень Волині у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. - Луцьк, 2015. - Вип. ХІ. – С. 201 – 204.
 43. (2016) Кириллические издания типографии Супрасльского Благовещенского монастыря ХVIII в., представленные в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского // Latopisy Akademii Supraskiej. - Białystok, 2016. - T. 7. Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy. – С. S. 201–208.
 44. (2016) Побутування почаївських кириличних стародруків у Володимирі-Волинському та околицях: за даними покрайніх записів // Хроніки Ладомерії: науковий збірник. – Вип. І. Матеріали І Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 15-тій річниці створення Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир». - Володимир-Волинський, 2016. – С. 40–43.
 45. (2017) "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 3. – С. 34–36.
 46. (2017) Кириличні видання Святого Письма у друкарнях Почаївського та Унівського монастирів // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.). - 2017. – С. 371–375.
 47. (2017) Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2017. - Вип. 21. – С. 61–72.
 48. (2017) Специфіка наукового опису аркушевих видань почаївського друку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2017. - Вип. 47. – С. 136–145.
 49. (2018) Два Служебника из церкви Святого Духа в Минске из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Матэрыялы ХІV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага «Буквара», Мінск, 26–27 красавіка 2018 г. - Мінск, 2018. – С. 160–163.
 50. (2018) Кириличні стародруки греко-католицьких монастирів, що побутували на Острожчині // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2018. - Вип. 10. – С. 215–219.
 51. (2018) Супрасльский Служебник 1763 г. и его экземпляры в отделе старопечатных и редких книг Национальной Библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Вып. 21. – Мінск, 2018. – С. 153–159.
 52. (2018) Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 568–580.
 53. (2019) Кириличні видання греко-католицьких друкарень із духовних навчальних закладів Волині ХІХ ст. // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Вип. 25. – Луцьк, 2019. – С. 197–216.
 54. (2019) Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: огляд видань і особливості примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 51. – Київ, 2019. – С. 76–90.
 55. Тези наукових доповідей
 56. (2003) Критерії виділення лексичних синонімів // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Тези доп. першої наук.-практ. конф. - Київ: КУЕТТ, 2003. - Ч. 2. Економіка і управління. – С. 194.
 57. (2014) Два видання праці Й. Торжевського та їх примірники у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: відображення в науковому каталозі та базі даних // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.). - Київ, 2014. – С. 126 – 128.
 58. (2015) Нелітургійні кириличні видання Супрасльського Благовіщенського монастиря, представлені у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ (до 325-ї річниці заснування Супрасльської друкарні) // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: Тези доп. Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). - Київ, 2015. – С. 113 – 115.
 59. (2015) Почаївські кириличні стародруки у конволютах з виданнями інших друкарень // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.). - Київ, 2015. - Ч. 1. – С. 170–173..
 60. (2016) До питання про співробітництво друкарень Києво-Печерської лаври та Почаївського Успенського монастиря наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.). - Київ, 2016. – С. 371–374.
 61. (2016) Побутування почаївських кириличних видань у Києві (на матеріалах маргінальних записів) // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С. 131–135.
 62. (2017) Особливості атрибуції окремих кириличних видань без титульних аркушів // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 134–137.
 63. (2018) Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: особливості видань та примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 510-ї річниці румунського друкарства) // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 листопада 2018). - Київ, 2018. – С. 164–168.
 64. (2019) Аркушеві видання василіянських друкарень ХVІІІ століття: призначення, оформлення, побутування // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти : доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 24–25 жовтня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 25–27.
 65. (2019) Унівські Служебники 1740 р.: варіанти друку // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнародної наукової конференції (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 165–169.
 66. Рецензії
 67. (2017) Волощенко, Станіслав. Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. Каталог (Київ: Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2017. – 504 с., іл.) // Київська академія. - Київ, 2017. - Вип. 14. – С. 234–237.


©   Наталія Заболотна, 2008–2019 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського