До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАБОЛОТНА Наталія Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/177159

 

ЗАБОЛОТНА Наталія Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ стародруків та рідкісних видань
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zabolotna Nataliia (eng)
 • Заболотная Наталия Валентиновна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Історія книги (дослідження кириличних стародруків), історія української мови (історико-лінгвістичний аспект дослідження марґіналій), славістика.
  Контактна інформація: +38(044)288-13-85, zabolotna@nbuv.gov.ua
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2000Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філолог (українська мова та література)
  2002, 2006Міжнародна школа гуманітарних наук при Осередку досліджень античної традиції (OBTA) Варшавського університету, стажування
  Науковий ступінь:
  2005кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)»
  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка ««Життєдайне джерело». Виставка почаївських видань у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ до 280-ї річниці виходу першої книги у друкарні Почаївського Успенського монастиря»
  Електронна книжкова виставка «Супрасльське кириличне друкарство: ремесло та мистецтво»
  Електронна книжкова виставка «Мистецтво румунської стародрукованої книги»
  Електронна книжкова виставка ««Пожиток граматики»: виставка з нагоди річниці виходу «Граматики» Мелетія Смотрицького (1619 р.)»
  Електронна книжкова виставка «Унівська друкарня в її публікаціях»
  Електронна книжкова виставка «Традиції книжкового оформлення у василіянських кириличних друках XVIII ст.»
  Почаївські стародруки в фондах НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2005. – 20 c.
  2. (2005) Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Заболотна Наталія Валентинівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 291 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) та ін.]. - Київ, 2011. – 262 с.
  5. (2021) Культура греко-католицького книговидання ХVІІІ ст. // З історії книжкової культури в Україні: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 122–141.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки : Каталог книжкової виставки з фондів НБУВ. – Київ, 2005. – 109 с.
  8. Статті
  9. (2000) Джерела синонімії української літературної мови (на матеріалі драматичних творів М. Довгалевського) // Слов’янські мови і сучасний світ. – Київ, 2000. – С. 91-99.
  10. (2001) Роль фразеологізмів у дієслівній синоніміці української мови середини ХVІІ століття (на матеріалі анонімних віршів) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Київ, 2001. – Вип. ІV. – С. 90-97.
  11. (2001) Синонімія в мові творів Климентія Зиновієва та Івана Величковського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Київ, 2001. – Вип. VІІ. – С. 90-99.
  12. (2002) Семантичні процеси у творенні синонімії в українській мові ХVІІ століття (на матеріалі анонімної поезії) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Київ, 2002. – Вип. V. – С. 126- 132.
  13. (2003) Генетична основа української синонімії ІІ половини ХVІІ – І половини ХVІІІ ст. (На прикладі іменникової синонімії у мові поетичних творів) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ, 2003. – Вип. ІХ. – С. 100-103.
  14. (2006) Видання почаївського Требника 1771 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 331-335.
  15. (2006) Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-20.
  16. (2006) Почаївський проект: робота над каталогом // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23.
  17. (2007) "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 341-355.
  18. (2007) Марґіналії у почаївських кириличних стародруках (на матеріалах фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 5. – С. 100 -110.
  19. (2007) Почаївський проект у 2006 р.: знахідки у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 224-229.
  20. (2007) Почаївські Трефологіони 1777 р. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Рукописна і книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 70-79.
  21. (2008) Науковий каталог почаївських кириличних стародруків: проблеми створення електронної бази // Бібліотечний вісник. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
  22. (2009) Почаївські видання Акафістів у ХVІІІ ст.: приклад компонування видавничих конволютів // Рукописна і книжкова спадщина України. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 152-168.
  23. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній Бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 145-153.
  24. (2010) Варианты изданий и типографские дополнения как свидетельства корректорской и редакторской работы в типографии Почаевского Успенского монастыря ХVIII ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) // «Федоровские чтения – 2009». – Москва, 2010. – С. 108-118.
  25. (2010) Побутування почаївських кириличних стародруків на Волині ХVІІІ – початку ХІХ ст. за покрайніми записами (на матеріалах фондів Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Актуальні питання культурології: Альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології РДГУ. – Рівне, 2010. – Вип. 9. – С. 22-27.
  26. (2010) Покрайні записи – свідчення про шляхи придбання почаївських кириличних стародруків // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12 – 13 листопада 2010 р.).– Житомир, 2010. – С. 293-295.
  27. (2011) Діяльність церковних братств в Україні середини ХVІІІ – І половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 3. – С. 42-51.
  28. (2011) Марґіналії та видавничі оправи стародруків – додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського.– Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 249-258.
  29. (2011) Почаївські кириличні стародруки як джерело з історії редакційно-видавничої та друкарської діяльності // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. – Київ, 2011. – С. 33-55.
  30. (2012) Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ «Лексикону слов’яноруського» П. Беринди) // Рукописна і книжкова спадщина України. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 164-171.
  31. (2013) Невідоме в бібліографії видання з фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнар. наук. конф. – Київ, 2013. – С. 265-267.
  32. (2013) Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 239-249.
  33. (2014) Інформація про астрономічні та природні явища в записах читачів на примірниках почаївських стародруків // Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні: Зб. наук. праць. – Львів, 2014. – С. 681-688.
  34. (2014) Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 113-119.
  35. (2014) Примірник почаївського Молитвослова з с. Черче у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – С. 178-186.
  36. (2015) Два видання праці Й. Торжевського «Образ примиренія...» та їх примірники у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 416-424.
  37. (2015) Издательские конволюты типографии Супрасльского Благовещенского монастыря ХVІІІ ст. (на материалах фондов отдела старопечатных и редких изданий НБУВ) // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.» (Мінск, 16–17 красавіка 2015 г.). – Мінск, 2015. – С. 110-114.
  38. (2015) Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ – ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип. 19. – С. 127-145.
  39. (2015) Унівські кириличні стародруки з давніх книгозбірень Волині у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. ХІ. – С. 201-204.
  40. (2016) Кириллические издания типографии Супрасльского Благовещенского монастыря ХVIII в., представленные в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского // Latopisy Akademii Supraskiej. - Białystok, 2016. - T. 7. Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy. – С. S. 201–208.
  41. (2017) "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 3. – С. 34-36.
  42. (2017) Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 61-72.
  43. (2017) Специфіка наукового опису аркушевих видань почаївського друку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 136-145.
  44. (2018) Кириличні стародруки греко-католицьких монастирів, що побутували на Острожчині // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 215-219.
  45. (2018) Супрасльский Служебник 1763 г. и его экземпляры в отделе старопечатных и редких книг Национальной Библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Вып. 21. – Мінск, 2018. – С. 153-159.
  46. (2018) Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 568-580.
  47. (2019) Кириличні видання греко-католицьких друкарень із духовних навчальних закладів Волині ХІХ ст. // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Вип. 25. – Луцьк, 2019. – С. 197-216.
  48. (2019) Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: огляд видань і особливості примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 51. – Київ, 2019. – С. 76-90.
  49. (2019) Унівські стародруки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Матеріали Міжнародної наукової конференції до 150-ліття від дня народження блаженного священномученика Климентія (Шептицького) та до 100-ліття перенесення осідку монахів Студійського Уставу до Святоуспенської Унівської Лаври. – Львів, 2019. – С. 27-42.
  50. (2020) Елементи художнього оздоблення унівських стародрукованих видань у світлі наукової каталогізації // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування: Наук. зб. – Вип. 4. – Острог, 2020. – С. 65-73.
  51. (2021) Всесвіт у мініатюрі: ініціали почаївських кириличних стародруків // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – C. 324-330.
  52. (2021) До історії служіння роду Шептицьких: рідкісна друкована грамота єпископа Варлаама // Матеріали Міжнародної наукової онлайн-конференції до 155-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Львів, 2021. – С. 19-25.
  53. (2022) Почаївські кириличні стародруки навчального змісту та їх застосування в освітньому процесі XVIII – початку XIX ст. за даними покрайніх записів // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Зб. наук. праць. Вип. XX: Матеріали історико-краєзнавчої конференції «Суспільно-історичний розвиток християнства». – Рівне, 2022. – С. 25-29.
  54. Тези наукових доповідей
  55. (2003) Критерії виділення лексичних синонімів // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Тези доп. першої наук.-практ. конф. - Київ: КУЕТТ, 2003. - Ч. 2. Економіка і управління. – С. 194.
  56. (2010) Невідоме унівське видання требника у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28 – 30 жовтня 2010 р. - Львів, 2010. – С. 180-184.
  57. (2012) Покрайні записи на українських стародруках: джерелознавчий та історико-лінгвістичний аспект // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: Мат-ли 1-ї і 2-ї наук.-практ. конференцій. - Київ, 2012. – С. 37-44.
  58. (2013) Реклама и способы распространения кириллических книг в ХVІІІ – в начале ХІХ вв. (на материалах кириллических изданий Почаевской типографии и их экземпляров из фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского) // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16 – 17 мая 2013 г.). – Минск – Москва, 2013. – С. 138-143.
  59. (2014) Два видання праці Й. Торжевського та їх примірники у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: відображення в науковому каталозі та базі даних // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 126-128.
  60. (2014) Тексти та покрайні записи ХVІІІ – початку ХІХ ст. з кириличних видань Почаївської друкарні як свідчення про рекламу і способи поширення цих книг у зазначений період // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: Матеріали 3-ї і 4-ї наук.-практ. конференцій (8 листопада 2012 р., 11 листопада 2013 р.) До дня української писемності та мови. – Київ, 2014. – С. 13-18.
  61. (2015) Нелітургійні кириличні видання Супрасльського Благовіщенського монастиря, представлені у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ (до 325-ї річниці заснування Супрасльської друкарні) // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: Тези доп. Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 113-15.
  62. (2015) Почаївські кириличні стародруки у конволютах з виданнями інших друкарень // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 170-173.
  63. (2016) До питання про співробітництво друкарень Києво-Печерської лаври та Почаївського Успенського монастиря наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 371-374.
  64. (2016) Побутування почаївських кириличних видань у Києві (на матеріалах маргінальних записів) // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 131-135.
  65. (2016) Побутування почаївських кириличних стародруків у Володимирі-Волинському та околицях: за даними покрайніх записів // Хроніки Ладомерії: науковий збірник. – Вип. І. Матеріали І Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 15-тій річниці створення Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир». – Володимир-Волинський, 2016. – С. 40-43.
  66. (2017) Кириличні видання Святого Письма у друкарнях Почаївського та Унівського монастирів // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 371-375.
  67. (2017) Особливості атрибуції окремих кириличних видань без титульних аркушів // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 134-137.
  68. (2018) Два Служебника из церкви Святого Духа в Минске из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Матэрыялы ХІV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага «Буквара», Мінск, 26–27 красавіка 2018 г. – Мінск, 2018. – С. 160-163.
  69. (2018) Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: особливості видань та примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 510-ї річниці румунського друкарства) // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 листопада 2018). – Київ, 2018. – С. 164-168.
  70. (2019) Аркушеві видання василіянських друкарень ХVІІІ століття: призначення, оформлення, побутування // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти : доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 24–25 жовтня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 25-27.
  71. (2019) Унівські Служебники 1740 р.: варіанти друку // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнародної наукової конференції (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 165-169.
  72. (2020) Реальність неможливого: синонімія у назвах кириличних стародруків (за покрайніми записами) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  73. (2021) Видавничий репертуар Унівської друкарні XVII–XVIII ст.: тематика, мова, вимоги часу // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. II Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 35-37.
  74. (2021) Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. II Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 35-37.
  75. (2021) Унівські та почаївські Псалтирі – пам’ятки українського друкарства // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 692-695.
  76. (2022) Особливості мовного й тематичного репертуару видань Унівської друкарні у світлі переходу монастиря до унії // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 233-236.
  77. Рецензії
  78. (2017) Волощенко, Станіслав. Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. Каталог (Київ: Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2017. – 504 с., іл.) // Київська академія. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 234-237.


  ©   Наталія Заболотна, 2008–2021 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського