До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДЕМ'ЯНЮК Людмила Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/442541

 

ДЕМ'ЯНЮК Людмила Миколаївна


старший науковий співробітник


Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Demianiuk Liudmyla (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія та сучасні тенденції розвитку зарубіжних бібліотек, вивчення практичного досвіду та перспективних напрямів реалізації міжнародної бібліотечної співпраці, дослідження інноваційних підходів та стану впровадження новітніх інформаційних технологій у роботу зарубіжних бібліотек.
  Контактна інформація: +38(044) 525-86-42, [email protected]
  Дати життя:1981
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2003Київський національний лінгвістичний університет, Інститут Східних мов
  2010аспірантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  Науковий ступінь:
  2011кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2003 р.
  Професійна діяльність:
  2003–2007Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків, бібліотекар І-ої категорії
  2007–2010аспірантура НБУВ
  2010–2011Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків, молодший науковий співробітник
  2011–2012Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків, науковий співробітник
  2012 – по т. ч.Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків, старший науковий співробітник
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2011) Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані : дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / Л. М. Дем’янюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. 207 арк.
  2. (2011) Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дем'янюк Людмила Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. 19 с.
  3. Статті
  4. (2008) З історії створення Національної бібліотеки та архіву Ісламської Республіки Іран // Бібліотечний вісник. Київ, 2008. № 5. C. 34–43.
  5. (2009) Сучасний стан та основні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ісламській Республіці Іран // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2009. Вип. 24. С. 84–95.
  6. (2010) Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані // Бібліотечний вісник. Київ, 2010. № 1. С. 44–48.
  7. (2010) Гоголь в іраномовному світі. // Слов’янські обрії. Київ, 2010. Вип. 3. С. 180–197.
  8. (2010) Становлення та розвиток друкарства в Ірані // Бібліотечний вісник. Київ, 2010. № 3. С. 44–51.
  9. (2011) Лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 2. С. 26–30.
  10. (2012) Міжнародна конференція з питань поширення перської мови та літератури: стан, проблеми, перспективи // Бібліотечний вісник. Київ, 2012. № 5. C. 60–64.
  11. (2013) Бібліотека Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 35. C. 540–547.
  12. (2013) Публічні бібліотеки у сучасному Ірані // Бібліотечний вісник. Київ, 2013. № 1. С. 46–52.
  13. (2013) Формування інноваційної моделі наукової бібліотеки в Ісламській Республіці Іран // Бібліотечний вісник. Київ, 2013. № 5. С. 28–35.
  14. (2015) Iнформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції / Василенко О. М., Дем’янюк Л. М. // Бібліотечний вісник. Київ, 2015. №6. С. 39–40.
  15. (2016) Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури / Л. М. Дем’янюк, О.З. Клименко // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. №6. С. 30–33.
  16. (2016) Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. C. 20–33.
  17. (2017) Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48. C. 64–77.
  18. (2019) Стандарт із міжнародної бібліотечної статистики ISO 2789: 2013: основні аспекти оновлення та його впровадження в зарубіжних країнах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 56. С. 71–89.
  19. (2021) Бібліотечно-інформаційний комплекс Ісламської Республіки Іран в умовах трансформації наукових комунікацій. // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 2. C.102–110.
  20. (2022) Національна бібліотека та архів Ісламської Республіки Іран: створення і запуск інноваційної платформи «Lіbtech». // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. № 2 (266). C. 84–93.
  21. (2022) Японська концепція Кайдзен і ключові принципи успіху 5 S. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. Вип. 66. C. 59–69.
  22. (2023) Ініціативи міжнародних організацій на підтримку бібліотечно-інформаційного комплексу України. // Бібліотечний вісник. Київ, 2023. № 2. C. 102–113.
  23. Підручники та посібники
  24. (2016) Світові наукові інформаційні ресурси у забезпеченні інформаційно-знаннєвих потреб користувачів наукової бібліотеки: наук.- метод. вид. / Т. І., Арсеєнко, Г. І. Безпала, Л. М. Дем’янюк, наук. ред. О. М. Василенко. Київ, 2016. 167 с.
  25. Тези наукових доповідей
  26. (2013) Стратегія розвитку Національної бібліотеки та архіву Ісламської Республіки Іран. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.). Київ, 2013. С. 321–322.
  27. (2015) Інформаційно-комунікаційна діяльність зарубіжних наукових бібліотек. Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. Ч. 1. С. 37–39.
  28. (2016) Бібліотечна освіта в Ісламській Республіці Іран: процес становлення та сучасний стан. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 28–30.
  29. (2019) Іранська бібліотечно-інформаційна асоціація (ILISA): роль в епоху цифрової взаємозалежності. // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. Київ, 2019. Т. 1. С. 29–34.
  30. (2020) Бібліотечно-інформаційний комплекс Ісламської Республіки Іран в умовах трансформації наукових комунікацій. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.). Київ, 2020. С. 25–28.
  31. (2021) Упровадження інноваційного проєкту «Оперативний кайдзен» (KAIZEN-E AMALIIATI) в роботу Національної бібліотеки Ісламської Республіки Іран». // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 48–50.
  32. (2022) Штучний інтелект у бібліотечній практиці: зарубіжний досвід. // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). Київ, 2022. 588 с. С. 33–35.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського