До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

РУДАКОВА Юлія Костянтинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/480104

 

РУДАКОВА Юлія Костянтинівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ стародруків та рідкісних видань
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Rudakova Yulia (eng)
 • Рудакова Юлия Константиновна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Стародруковані видання українських друкарень латинським шрифтом, історія друкарень на етнічних західно-українських землях, соціально-економічна історія Правобережної України у складі Речі Посполитої та Російської імперії наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст., землеволодіння та соціально-правовий статус населення Правобережної України у XVIII – першій третині ХІХ ст., формування європейських націй.
  Контактна інформація: +38(044)288-13-85, rudakova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:09.02.1977
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2000Національний університет «Києво-Могилянська академія», історія
  2005Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska, studia doktorskie
  Науковий ступінь:
  2006doktor nauk humanistycznych w zakresie historii [доктор гуманітарних наук у галузі історії]; тема дисертації:
  2012кандидат історичних наук; тема дисертації: «Російська політика щодо польської шляхти на Правобережній Україні в 1793-1830 роках»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2006 р.
  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Художнє оздоблення видань львівської друкарні братства Трійці»
  Електронна книжкова виставка «Елементи художнього оздоблення видань друкарні Львівського єзуїтського колегіуму»
  Електронна книжкова виставка «Книги з колекції Сержа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського»
  Електронна книжкова виставка «Стародруки з бібліотеки короля Сигізмунда ІІ Августа у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського»
  Електронна книжкова виставка «Мистецтво українського панегірика»
  Електронна книжкова виставка «До 400-ліття заснування Києво-Могилянської академії: події, імена»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2012) Російська політика щодо польської шляхти на Правобережній Україні в 1793-1830 роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Рудакова Юлія Костянтинівна ; Ун-т Марії Кюрі-Склодовської. – Київ, 2012. – 28 с.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2011) Почаївські видання латинським шрифтом або з використанням латинського шрифту (1730-ті – 1830 рр.) / уклад. Юлія Рудакова // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – С. 193–246.
  4. (2017) Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова. – Київ, 2017. – 350 c.
  5. Статті
  6. (1999) Плани відродження Польської держави на початку XIX століття / Юлія Рудакова // Збірник наукових праць міжнародної конференції „Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття”. – Київ, 1999. – С. 105-108.
  7. (2002) Зміни в структурі землеволодіння в Правобережній Україні в 1794–1796 рр. // Український історичний збірник. 2001. – Київ, 2002. – С. 178–202.
  8. (2003) Основні аспекти земельної політики Павла І на території Правобережної України / Рудакова Юлія // Rocznik Europejskiego kolegium polskich i ukraińskich uniwersytetów. – Lublin, 2003. – № 1/2002. – С. 152–157.
  9. (2004) Зміни в землеволодінні на Правобережній Україні в археографічних виданнях другої половини ХІХ ст. // Південний архів : зб. наук. праць. Історичні науки. – Херсон, 2004. – Вип. 16. – С. 91–98.
  10. (2004) Основні аспекти земельної політики Катерини ІІ і Павла І на території Правобережної України (на прикладі Волині). // «Сангушківські читання». Матеріали I загальноукраїнської наукової конференції. – Львів, 2004. – С. 191–201.
  11. (2004) Реалізація земельної політики імператора Павла І на території Волинської губернії // Українська полоністика. – Житомир, 2004. – Вип. 1. – С. 73-78.
  12. (2005) Основні аспекти земельної політики уряду Павла І на території Правобережної України // Український історичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-110.
  13. (2005) Формування територіально-адміністративного устрою на землях Правобережної України в 1793–1801 роках // Наукові записки НаУКМА: Історичні науки.– Київ, 2005. – Т. 41. – С. 4-12.
  14. (2006) Ziemiaństwo polskie Prawobrzeżnej Ukrainy i Galicji w polityce władz zaborczych Austrii i Rosji w końcu w. XVIII – na początku w. XIX / Julia Rudakowa // Studia z dziejów ziemian. 1795–1944 / Pod red. prof. A. Koprukowniaka. – Lublin, 2006. – С. 289–307.
  15. (2006) Порівняльна характеристика статусу польської шляхти та російського дворянства в контексті зміни політичного підпорядкування території Правобережної України наприкінці XVIII ст. // Rocznik Europejskiego kolegium polskich i ukraińskich uniwersytetów. – Lublin, 2006. – № 3. – С. 132-139.
  16. (2007) Zmiany pozycji społecznej szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w okresie od drugiego rozbioru Rzeczypospolitej do 1801 roku / Julia Rudakowa // Nad społeczeństwem staropolskim. T. 1 : Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII stuleciu / pod red. K. Łopateckiego i W. Walczaka. – Białystok, 2007. – С. 205–217.
  17. (2007) Державна земельна власність в Правобережній Україні (остання чверть XVIII – перша чверть ХІХ ст.) // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Інститут історії України НАН України, Кам’янець-Подільський державний університет ; ред.: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Т. 3. – С. 58-64.
  18. (2011) Навчальна література, видана в друкарні Почаївської Лаври у XVIII – першій третині ХІХ ст.: тематика, історико-книгознавча та джерелознавча характеристика примірників (на фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 349-365.
  19. (2011) Репертуар видань Почаївської друкарні латинським шрифтом та їх репрезентативність у НБУВ // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – С. 139-150.
  20. (2012) Шлюбні панегірики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 94-116.
  21. (2014) Примірники з фондів Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, не відображені в «Сводном каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке» // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 120-134.
  22. (2014) Стародруки з астрономічної тематики, надруковані латинським шрифтом у XV–XVII ст., у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Юлія Рудакова // Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових статей / за заг. ред. О. Петрука. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім Я. С. Підстригача НАН України, 2014. – С. 689–721.
  23. (2015) Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Альманах бібліофілів / упоряд. Є. Пшеничний. – Дрогобич, 2015. – Кн. 1. – С. 293–315.
  24. (2015) Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип. 19. – С. 158–181.
  25. (2016) Латиношрифтні видання XVI – першої половини XIX ст., не зареєстровані у "Bibliografii polskiej" К. Естрайхера / Юлія Рудакова, Ірина Ціборовська-Римарович // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 239–263.
  26. (2016) Примірники видань творів Лазаря Барановича латинським шрифтом у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 58-89.
  27. (2017) Видання без вихідних даних друкарні Львівського єзуїтського колегіуму XVIII ст. у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 177-193.
  28. (2017) Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 107-117.
  29. (2018) Друкований каталог українських латиношрифтних стародруків XVI–XVIII ст.: дослідження та популяризація фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 542-555.
  30. (2019) Вивчення латинської мови в Україні: вітчизняні друковані підручники XVIIІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 21–30. https://doi.org/10.15407/rksu.24.021.
  31. (2019) Круглий стіл «Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення» (з нагоди 400-річчя виходу «Граматики» Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник. – Київ,2019. – №5. – С. 43-45.
  32. (2019) Нетипові особливості примірника львівського видання "Chwała krzyża" 1758 р. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 147-156. doi: https://doi.org/10.15407/np.51.147.
  33. (2019) Нові невідомі у бібліографії видання з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 266-271.
  34. (2019) Праця Йоганна Гербінія 1675 р. з історії києво-печерських святинь: особливості видання, варіанти друку, побутування примірників / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2019. – Вип. ХХІ. – С. 449-465.
  35. (2020) Інформаційний потенціал стародруків: дарчий напис 1634 р. лікареві Острозьких Петру Мухарському на примірнику з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Музей книги та друкарства. – Острог, 2020. – Вип. 4. – С. 126-130.
  36. (2021) Книги з колекції Сержа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Ю. К Рудакова, А. В. Бондарчук // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 79–90. doi: https://doi.org/10.18524/2707-3335.2021.2(26).245122.
  37. (2021) Макулатурні аркуші почаївських друків як джерело доповнення латиношрифтного репертуару почаївської друкарні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 464-478. doi: https://doi.org/10.15407/np.62.464.
  38. (2021) Поліграфічні особливості почаївських видань латинського шрифту // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 331-348.
  39. (2021) Українські стародруки панегіричного змісту як приклад книжкової культури // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 164-177.
  40. Тези наукових доповідей
  41. (2013) Використання ресурсів Internet для атрибуції стародруків (на прикладі атрибуції палеотипу) / Рудакова Ю. К. // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 289-291.
  42. (2014) Дополнение «Сводного каталога книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке» описаниями экземпляров из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Ю. К. Рудакова // Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: к 300-летию Библиотеки Российской академии наук : материалы Международной научной конференции (Москва, 24–26 ноября 2014 г.) : в 2 ч. – Москва : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 218-222.
  43. (2015) Основні властивості паперу документів: дослідження та прогнози довговічності / Л. П. Затока, Ю. К. Рудакова // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 224-227.
  44. (2016) Латиношрифтні видання друкарні Києво-Печерської лаври XVII–XVIII ст. // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 391-394.
  45. (2016) Поповнення в колекції інкунабул Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 175-177.
  46. (2017) Каталог українських стародруків Я. Запаска і Я. Ісаєвича як джерело атрибуції дефектних примірників латиношрифтних стародруків // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 156-160.
  47. (2017) Несвізька Біблія: видання та примірники // Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 203-208.
  48. (2018) Латиношрифтні стародруки супрасльської друкарні у фонді НБУВ (тематика видань, стан збереженості примірників) // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листопада 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 206-210.
  49. (2018) Можливості електронних технологій при атрибуції фрагментів стародруків (за львівським латиномовним жалобним панегіриком Юзефу Потоцькому) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару «Fragmentology: Теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами» [КНУ ім. Т. Шевченка, 14 грудня 2018 р.]. – Київ, 2018. – С. 32–35.
  50. (2019) Встановлення вихідних відомостей видання за художнім оформленням як один із шляхів атрибуції (на прикладі палеотипа) // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.). – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 209-213.
  51. (2019) Деякі історичні аспекти питання збереженості стародрукованої книги // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.). – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 270274-.
  52. (2019) Меценати Києва крізь призму книжкових знаків // Меценати Києва: благодійна діяльність, мистецькі проекти та колекції. Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася 12 грудня 2017 р. з нагоди 100-річчя від дня смерті київського купця, промисловця, мецената, колекціонера, власника «Шоколадного будинку» Семена Могилевцева. – Київ, 2019. – С. 64-68.
  53. (2020) Дослідження твору І. Орновського «Bogaty Wirydarz»:атрибуція джерел цитування із використанням сучасних електронних технологій // Бібліотека. Наука. Комунікація: розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 298-301.
  54. (2020) Стародрукована україніка: дослідження, збереження, бібліографічний опи // Бібліотека. Наука. Комунікація: розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 560-563.
  55. (2021) Примірник Аристотеля «De animalibus» (1476) у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 734-737.
  56. (2021) Примірники Біблії з колекції Сержа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 706-710.
  57. (2022) Елементи художнього оздоблення видань друкарні Львівського єзуїтського колегіуму // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 255-258.


  ©   Юлія Рудакова, 2008 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського