До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БАЙКЄНІЧ Дмитро Вікторович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/661533

 

БАЙКЄНІЧ Дмитро Вікторович


науковий співробітник


Інститут архівознавства. Відділ історії академічної науки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Baikienich Dmytro (eng)
 • Наукові видання »
  Дати життя:1984
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2013кандидат історичних наук; тема дисертації: «Переселення українців із Польщі до східних областей УРСР у другій половині 1940-х років»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Переселення українців із Польщі до східних областей УРСР у другій половині 1940-х років [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байкєніч Дмитро Вікторович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". Луганськ, 2013. 20 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . (Джерела з історії науки в Україні). Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2018. 1085 c.
  4. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . (Джерела з історії науки в Україні). Кн. 2, ч. 2 : 1971 – 1991 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2018.1131 с.
  5. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки: док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . (Джерела з історії науки в Україні). Кн. 3 : 1992 – 2018 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2018. 579 с.
  6. Статті
  7. (2010) Втрата етнічно-культурної ідентичності українських переселенців із Польщі розселених у східних областях УРСР у 1945-1947 роках // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. 2010. Вип. 5. C. 147–150.
  8. (2010) Українські переселенці з Польщі на території Ворошиловградської області в 1944–1945 рр.: планування, кількість і географія розселення // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. 2010. № 23. C. 170–177.
  9. (2012) Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944 – 1947 рр. Сучасна українська історіографія // Наука. Релігія. Суспільство. Київ, 2012. № 2. C. 71–74.
  10. (2013) Кількість та місця розселення депортованих українців Польщі у східних областях УРСР (др. пол. 1940-х рр.) // Народознавчі зошити. Львів, 2013. № 2. C. 231–237.
  11. (2017) Інформаційний потенціал архівних документів з питань капітального будівництва в НАН України (1946–1960) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 47. C. 269–279.
  12. (2018) Організація святкування першого ювілею ВУАН у світлі звітної документації академічних установ // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. C. 3–23.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського