До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 (2018)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002169

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ – 100 : ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЗДОБУТКИ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. КНИГА 2. ЧАСТИНА 1
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
БАЙКЄНІЧ Дмитро Вікторович
ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна
КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович
ЛУК’ЯНЕЦЬ Олексій Анастасович
ПРИНЬ Марина Олегівна
ШЕРЕМЕТА Лідія Олександрівна
ШИХНЕНКО Ігор Миколайович
Дата(и):2018
ISBN:978-966-02-8606-1 (загальний), 978-966-02-8618-4 (Кн. 2. Ч. 1 електронне видання)
DOI:

Цим науковим виданням продовжується публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. У другій книзі видання «Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки» представлено науково-звітну документацію Національної академії наук України за 1946–1991 рр. До першої частини цієї книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії у 1946–1970 рр.

Видання розраховане на істориків науки, джерелознавців, архівістів, документознавців, викладачів закладів вищої освіти, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.


Опис документа:

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1088 с. : текст. і граф. дані. – (Джерела з історії науки в Україні)978-966-02-8606-1 (загальний). – 978-966-02-8618-4 (Кн. 2. Ч. 1 електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002169


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського