До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/862768

 

ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна


старший науковий співробітник


Інститут архівознавства . Відділ історії академічної науки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, історія академічної науки, філософсько-історичні питання розвитку духовної культури.
Контактна інформація: (044) 288-14-31, arhivnanu@ukr.net, verbitska@nbuv.gov.ua
Дати життя:10.10.1970, м. Умань, Черкаська обл., Україна
Освіта:
1991Канівське училище культури , бібліотечне відділення
1999Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет
2003аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь:
2006кандидат філософських наук ; тема дисертації: Поняття гештальту в онтології
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004
Додаткові посади та обов`язки:
Секретар Науково-методичної ради ІА НБУВ
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2006) Поняття гештальту в онтології [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Вербіцька Оксана Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 18 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2012) Академії наук країн Європи : у 2 кн. Кн. 2 . – К., 2012. – 1140 с. (У співавторстві).
 4. (2012) Коментарі // Історія Національної академії наук України. 1951–1955 : Частина 1. Документи і матеріали. – К., 2012. – С. 744–800 (у співавторстві); Історія Національної академії наук України. 1951–1955. Ч. 2. Додатки. – К., 2012. – 916 с. (член колективу авторів та упорядників).
 5. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого. – К. : Академперіодика, 2013. – 380 с. (Член колективу авторів-укладачів).
 6. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-8606-1 (заг.). Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018. - 1085c.
 7. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-8606-1 (заг.). Кн. 2, ч. 2 : 1971 – 1991 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018. - 1131с.
 8. Статті
 9. (2007) Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід / О. І. Вербіцька // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2007. – Вип. 11. – C. 314–325.
 10. (2010) Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці / О. Вербіцька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 211-224 .
 11. (2011) Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 4.
 12. (2011) Державна і університетська бібліотека Нижньої Саксонії: історія і внесок в інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів / О. Вербіцька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – C. 14-26 .
 13. (2011) Розвиток дослідницької кар’єри молодих учених у Німеччині "Молода академія" та "Молодий коледж" / О. Вербіцька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 185-196.
 14. (2012) Комплекс історико-культурних заповідників і музеїв Т.Г. Шевченка у складі АН УРСР у 1951–1955 рр. (за протоколами засідань Президії АН УРСР) // Національна пам’ять : соціокультурний та духовний вимір. Національна та історична пам’ять : Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К. : ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – С. 183–198.
 15. (2012) Словникові видання Академій наук Німеччини / О. Вербіцька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 239-256.
 16. (2014) Розробка регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951–1955 рр. у контексті збереження національної пам’яті та репрезентації історії розвитку академічних наукових досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2014. – Вип. 40. – С. 341–350.
 17. (2015) Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал / Л. Яременко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 43-44 .
 18. (2016) Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956–1965 рр. (За архівними ресурсами) / О. Вербіцька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 604-619 .
 19. (2017) Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 54-55 .
 20. (2018) Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України) / О. І. Вербіцька // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 83-99.


©   Вербіцька Оксана, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського