До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Частина 2. Частина 2 :  Додатки (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004036

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, 1951 - 1955 : ЧАСТИНА 2
Частина 2 : ДОДАТКИ
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БОРЯК Геннадій Володимирович
ВЕРГУНОВ В. А.
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
Editors:
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна
КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович
КОСТЮК Євген Сергійович
ШИХНЕНКО Ігор Миколайович
Дата(и):2012
ISBN:978-966-02-6668-1
DOI:

Дана книга є продовження першої частини збірника документів і матеріалів "Історія Національної академії наук України. 1951-1955". До цієї частини збірника включено "Додатки", що є науковими розробками колективу Інституту архівознавства НБУВ. Матеріали другої частини збірника сприяють заповненню джерельних інформативних прогалин, які не вдалося висвітлити документально в першій частині.

Книга розрахована на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.


Опис документа:

Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Частина 2 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний)
Частина 2 : Додатки / уклад. Л. М. Яременко [и др.]. – Київ: НБУВ. – 2012. – 913, [2] c.978-966-02-6668-1. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004036

Тираж: 600 пр.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського