До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/203415

 

ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна


завідувач відділу


Інститут архівознавства . Відділ історії академічної науки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, історія вітчизняної та зарубіжної академічної науки.
Контактна інформація: (044) 288-14-31, arhivnanu@ukr.net
Дати життя:21.02.1975 , м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1998Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет
2004аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь:
2006кандидат історичних наук; тема дисертації: Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому).
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004
Додаткові посади та обов`язки:
входить до складу Ради молодих учених
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2006) Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Індиченко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 16 с.
 2. (2006) Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Індиченко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 215 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. ( 2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2012. - 879 с.
 5. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого. – К. : Академперіодика, 2011. – 271 с. (Член авторського колективу).
 6. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 2 : Додатки. - 2012. - 913 с.
 7. (2012) Академії наук країн Європи: у 2-х кн. Кн. 1. – К., 2012. – 648 с.
 8. (2012) Академії наук країн Європи: у 2-х кн. Кн. 2. – К., 2012. – 1140 с. (У співавторстві).
 9. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 203 с.
 10. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217 с.
 11. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 [Текст] : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2016. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-7680-2. Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2016. - 869 с.
 12. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 [Текст] : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2016. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-7680-2. Ч. 2 : Додатки. - 2016. - 1062 с.
 13. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : [колект. монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 219 с.
 14. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона [Текст] : до сторіччя від дня народж. / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець та ін. ; фот.: О. Г. Вакаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 349 с.
 15. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-8287-2 (заг.). Кн. 1 : 1918 - 1945 / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: О. С. Онищенко та ін.]. - 2018. - 948 с.
 16. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333 с.
 17. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-8606-1 (заг.). Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018. - 1085 с.
 18. Статті
 19. (1999) Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) / Г. Індиченко // Етнічна історія народів Європи. – 1999. – Вип. 3. – C. 106–109.
 20. (2006) Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) / Г. Індиченко // Етнічна історія народів Європи. – 2006. – Вип. 21. – C. 107–112.
 21. (2010) Академічна наука: від становлення до сучасності / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 597-608 .
 22. (2010) Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – C. 291-299 .
 23. (2011) Інститут Франції та його бібліотека: історія, функції, перспективи / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – C. 43-50 .
 24. (2011) Королівська Ірландська академія наук у європейському науковому просторі / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 174-184 .
 25. (2012) Інститут Іспанії в європейському інформаційному науковому просторі / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 222-231 .
 26. (2012) Міжакадемічна комунікація на прикладі регіонального семінару "Академії наук Центральної та Східної Європи та їх роль у знаннєвому суспільстві" / Г. В. Індиченко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 12. – C. 55-64 .
 27. (2013) Пріоритетні завдання європейських академій наук в умовах формування знаннєвого суспільства / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – C. 7-23 .
 28. (2015) Науково-інформаційний обмін в гуманітарній сфері між академічними установами України і Польщі (1955–1960) / Г. В. Індиченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – C. 494-510 .
 29. (2015) Співпраця українських та австрійських учених у створенні "Австрійського біографічного словника" / Г. В. Індиченко // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – C. 312-325 .
 30. (2016) Науковий потенціал Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 620-635 .
 31. (2017) Науковий потенціал архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) / Г. Індиченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – C. 290-303 .


©   Індиченко Ганна, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського