До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004199

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: ФОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (2000–2020)
Автор(и):
БЕРЕЗОВСЬКА Ольга Василівна
ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
КІРЖАЄВА Ірина Григорівна
МАТВІЙЧУК Л. О.
НОВОХАТСЬКИЙ К. Є.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
СІЧОВА Оксана Василівна
ШАПОВАЛ Андрій Іванович
ШАРАБАНОВА С. В.
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9766-1 (друковане видання)
DOI:

У монографії розкрито діяльність Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування, наукового дослідження та реконструкції Архівного фонду Національної академії наук України, відображено роль інституту в процесі управління архівною справою та діловодством у НАН України та її установах.

Видання розраховане на науковців, що працюють у сфері архівознавства, бібліотекознавства, історії науки.

Роботу виконано за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230)


Опис документа:

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : монографія / відп. ред. О. С. Онищенко; авт. кол.: О. В. Березовська, О. І. Вербіцька, Г. В. Індиченко, І. Г. Кіржаєва, Л. О. Матвійчук, К. Є. Новохатський, О. С. Онищенко, О. В. Січова, А. І. Шаповал, С. В. Шарабанова, Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ: НБУВ, 2021. – 350 с.978-966-02-9766-1 (друковане видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004199


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського