До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ШАПОВАЛ Андрій Іванович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/974870

 

ШАПОВАЛ Андрій Іванович


завідувач відділу


Інститут архівознавства . Відділ археографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: архівознавство, джерелознавство та біографістика, історія України.
Контактна інформація: (044) 288-14-31
Дати життя:18.11.1966, м. Донецьк, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет (1991); аспірантура Київського національного лінгвістичногоуніверситету (2009)
Науковий ступінь:
2010кандидат історичних наук; тема дисертації: Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2009
Професійна діяльність:
з 20.06. 2019завідувач відділу
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2010) Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шаповал Андрій Іванович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2010. - 20 с.
 2. (2010) Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шаповал Андрій Іванович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2010. - 292 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2012) Дмитро Антонович : життя та діяльність. – Миронівка : ПрАТ «Миронівська друкарня», 2012. – 348 с.
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : джерелознав. дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; [редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 348 с.
 7. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 768 с.
 8. Статті
 9. (2010) Особовий фонд академіка В. І. Трефілова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. І. Шаповал // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2010. – Вип. 14 .
 10. (2012) Документи особового фонду академіка О. П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими // Пам’ятки:археографічний щорічник. - К., 2012. - Т. 13. – С. 226–245.
 11. (2012) Особовий фонд академіка О. І. Кухтенка як джерельна база дослідження життя та діяльності вченого // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Т. 16. – С. 51–65.
 12. (2012) Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі / А. І. Шаповал // Архіви України. – 2012. – № 4(280). – C. 88-99 .
 13. (2013) Архівна спадщина видатних вчених-зоологів / А. Шаповал // Пам’ятки. – 2013. – Т. 14. – C. 202-211 .
 14. (2013) До історії формування ентомологічної колекції в Інституті зоології НАН України (листування вчених-зоологів В. Г. Доліна та В. М. Лазарка) // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Т. 17. – С. 572–602.
 15. (2013) Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка / А. Шаповал // Ніжинська старовина. – 2013. – Вип. 15. – C. 133-143.
 16. (2013) Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О. П. Маркевича) / А. Шаповал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – C. 660-676 .
 17. (2014) Особовий фонд Сергія Яковича Парамонова як джерело дослідження біографії та наукової діяльності вченого // Рукописна та книжкова спадщина. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 91–112.
 18. (2014) Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал / А. Шаповал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – C. 371-382 .
 19. (2014) Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2014. – Вип. 40. – С. 371–383.
 20. (2015) Архів академіка П. Т. Тронька в Інституті архівознавства НБУВ: формування та склад / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – C. 166-181 .
 21. (2015) Архівна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект / А. Шаповал, Ю. Булгаков // Краєзнавство. – 2015. – № 3-4. – C. 19-26 .
 22. (2015) Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – C. 56-68.
 23. (2015) Колекція документів вчених-ботаніків в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шаповал // Пам’ятки. – 2015. – Т. 15-16. – C. 213-221 .
 24. (2016) Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки / А. І. Шаповал // Архіви України. – 2016. – № 1. – C. 123-145 .
 25. (2016) Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шаповал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 668-683.
 26. (2016) Наукова спадщина С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шаповал // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 3. – C. 33-39 .
 27. (2017) Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва / А. І. Шаповал // Архіви України. – 2017. – № 1. – C. 220-241 .
 28. (2017) Участь В. П. Адріанової-Перетц в українському науковому житті: епістолярний дискурс (до 130-річчя від дня народження вченої) / А. І. Шаповал // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2017. – Вип. 21. – C. 536-563 .
 29. (2018) Історія видання збірника на пошану академіка О. І. Соболевського у світлі листування В. М. Перетца / А. Шаповал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 466-484 .
 30. (2018) Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в архівах України / А. І. Шаповал // Архіви України. – 2018. – № 2-3. – C. 227-247 .
 31. (2018) Наукова співпраця В. М. Перетца та М. І. Петрова через призму епістолярних джерел / А. І. Шаповал // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 128-140 .
 32. (2018) Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського / А. І. Шаповал // Архіви України. – 2018. – № 5-6. – C. 117-134 .


©   Шаповал Андрій, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського