До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БЕРЕЗОВСЬКА Ольга Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/741389

 

БЕРЕЗОВСЬКА Ольга Василівна


молодший науковий співробітник


Інститут архівознавства . Відділ архівознавства і документознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, краєзнавство, історія України.
Контактна інформація: (044) 234-73-60, 0442347360@ukr.net
Дати життя:28.01.1978, смт. Лисянка, Черкаська область, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2000Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2003аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004
Додаткові посади та обов`язки:
Дослідницькі стипендії та гранти:
2006лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича
Публікації:
  Довідники, покажчики, каталоги
 1. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України. Путівник. – К., 2008. – 448 с. (У співавторстві).
 2. (2010) Засоби масової інформації як один із чинників формування громадянського суспільства [Текст] : наук. дослідж., док. і матеріали / [Березовська О. В. та ін. ; упоряд.: В. Щербатюк, О. Березовський ; відп. і наук. ред. В. Щербатюк] ; Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. - К. : Синопсис, 2010. - 142 с. .
 3. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України [Текст] : зб. нормат. та метод. док. / [авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.) та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2017. - 308 с.
 4. Статті
 5. (2012) Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2012. – Т. 16. – С. 417–424..
 6. (2013) Спогади про минуле (на прикладі української мемуаристики другої половини ХІХ ст.) // Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Вип. 8. – К., 2013. – С. 150–155..
 7. (2015) Інформативна репрезентативність мемуаристики як джерела з історії Одеської громади 1870–1890-х років / О. Березовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 379-387..
 8. (2015) Павло Чубинський у громадівському середовищі другої половини ХІХ ст. (за спогадами сучасників) / О. В. Березовська // Архіви України. - 2015. - № 2. - С. 69-79..
 9. (2016) Наукова діяльність Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України у 1956 – 1960 рр. (за архівними документами установи) / О. В. Березовська // Архіви України. - 2016. - № 2. - С. 28-39..
 10. (2016) Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010) / О. В. Березовська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 122-132..
 11. Тези наукових доповідей
 12. (2013) Документальний фонд академічного видавництва «Наукова думка»: історико-культурний та джерелознавчий аспект // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 235–237.
 13. (2014) Мемуаристика в інформаційному просторі як джерело з історії Одеської громади 70–90-х рр. ХІХ ст. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: Матеріали міжнародної наукової конф. (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 88–90.


©   Березовська Ольга, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського