До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Частина 1. Частина 1 :  Документи і матеріали (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004035

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, 1951 - 1955 : ЧАСТИНА 1
Частина 1 : ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БОРЯК Геннадій Володимирович
ВЕРГУНОВ В. А.
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
БРЯЗКАЛО Тетяна Вікторівна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
Editors:
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
БРЯЗКАЛО Тетяна Вікторівна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
Дата(и):2012
ISBN:978-966-02-6667-4
DOI:

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. Донаукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР протягом1951-1955 рр.

Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.


Опис документа:

Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Частина 1 [Текст] : [у 2 ч.] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; голов. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Г. В. Боряк, В. А. Вергунов ; упоряд. Л. М. Яременко [и др.]. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний)
Частина 1 : Документи і матеріали / уклад. Л. М. Яременко [и др.]. – Київ: НБУВ. – 2012. – 879 c. : іл.978-966-02-6667-4. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004035

Тираж: 600 пр.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського