До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Історія Національної академії наук України. 1941–1945 (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001856

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 1941–1945
Автор(и):
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
КУЧМАРЕНКО В. А.
СТРЕЛЬСЬКА Л. І.
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
УДОВИК Володимир Миколайович
МАЛОЛЄТОВА Н. І.
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БОРЯК Геннадій Володимирович
ДАНИЛЕНКО В. П.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
КУЧМАРЕНКО В. А.
ЛОЗИЦЬКИЙ В. С.
МАКОВСЬКА Н. В.
МУХА Людмила Вікторівна
РОМАНЮК М. М.
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
Дата(и):2007
ISBN:
DOI:

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, мемуарні джерела, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1941–1945 рр. Вперше пропонуються документи, які відображають діяльність наукових установ та окремих науковців на окупованих територіях України.

Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.


Опис документа:

Історія Національної академії наук України. 1941–1945 : Частина 1. Документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2007. – 808 c. – (Джерела з історії науки в Україні). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001856


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського