До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Історія Національної академії наук України. 1946–1950 (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001854

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 1946–1950
Автор(и):
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
БЕРЕЗОВСЬКИЙ О. М.
КУЧМАРЕНКО В. А.
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БОРЯК Геннадій Володимирович
ВЕРГУНОВ В. А.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЛОЗИЦЬКИЙ В. С.
МАКОВСЬКА Н. В.
МУХА Людмила Вікторівна
РОМАНЮК М. М.
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
Дата(и):2008
ISBN:
DOI:

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1946–1950 рр.

Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.


Опис документа:

Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 1. Документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 604 c. – (Джерела з історії науки в Україні). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001854


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського