До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУРГОМІСТРЕНКО Тетяна Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/726081

 

БУРГОМІСТРЕНКО Тетяна Андріївна


науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: кодикологія та кодикографія, книгознавство, джерелознавство, палеографія, філігранологія, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі.
Контактна інформація: 234-78-65, Dobrianska_T@ukr.net
Дати життя:6 травня 1989 р., м. Бровари, Київська обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2011Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Інститут української філології, українська мова і література (англійська)
2015аспірантура НБУВ
Науковий ступінь:
2015канд. іст. наук; тема дисертації: «Українська кирилична рукописна книга XVII ст.: атрибуція та кодикологічний опис»
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2014
Професійна діяльність:
з 2014м. н. с. відділу кодикології та кодикографії ІР
науковий співробітник


Інформаційні
ресурси:
Павло Миколайович Попов (1890-1971). Виставка до 125-річчя від дня народження
Антон Хомич Середа: виставка до 125-річчя від дня народження українського графіка, майстра прикладного мистецтва, мистецтвознавця та культурного діяча
Пантелеймон Куліш: виставка до 120-річчя від дня смерті українського письменника, фольклориста, громадського та культурного діяча
Геппенер Микола Володимирович (1901-1971). Виставка присвячена науковому доробку видатного українського архівіста, археографа, славіста, палеографа та кодиколога.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2015) Українська кирилична рукописна книга XVII ст.: атрибуція та кодикологічний опис [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Добрянська Тетяна Андріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 18 с.
 2. Довідники, покажчики, каталоги
 3. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.
 4. Статті
 5. (2011) Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка / Л. Гнатенко, Т. Добрянська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – C. 398-409.
 6. (2012) Кирилична рукописна книга ХVІІ ст. у зібранні Бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька : історія описування та датування [Текст] / Т. А. Добрянська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 34. – С. С. 446–461.
 7. (2012) Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 342-361. .
 8. (2013) Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 380-389. .
 9. (2013) Створення та перспективи розвитку електронної бази даних українських кириличних рукописних кодексів XVII ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Т. А. Добрянська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 40. – С. С. 305–316.
 10. (2014) База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) / Т. Добрянська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – C. 305-316.
 11. (2014) До питання специфіки опису української кириличноїрукописної книги XVII ст. у базі даних «Кодекс»: поля «протограф» та «стародрук» [Текст] / Т. А. Добрянська // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 24 : Електронні інформаційні ресурси. - К., 2014. – С. С. 131–136.
 12. (2014) Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С. 340-354. .
 13. (2017) Рідкісний примірник «Житія святого Володимира» (Київ, 1670) у складі рукописного збірника житій святих як джерело вивчення київської агіоіографії ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 3–19. (Співавтор – Н.П. Бондар)..
 14. Тези наукових доповідей
 15. (2013) Создание электронной базы данных кириллических рукописных кодексов XVII в. в Институте рукописи НБУВ в системе «Ирбис64» : начальный этап [Текст] / Т. А. Добрянська, Л. А. Гнатенко // Материалы Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры». Минск, 23–24 октября 2013 г. - Минск, 2013. – С. С. 105–109.
 16. (2018) Редкие экземпляры старопечатных книг из типографии Кутеинского Богоявленского монастыря в составе рукописных сборников XVII в. Института рукописи Национальной библиотеки …// Материалы XIV Междунар. книговед. чтений к 400-летию первого «Букваря». Минск, 23–24 апреля 2018 г. / [составитель Т. А. Сапега, А. А. Суша]. – Минск : НББ, Материалы XIV Междунар. книговед. чтений к 400-летию первого «Букваря». Минск, 2018.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського