До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІВАНОВА Ольга Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/742236

 

ІВАНОВА Ольга Андріївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія рукописної книги, кодикологія та кодикографія слов’янської рукописної книги, палеографія, джерелознавство, книгознавство, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі.
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com
Дати життя:2.05.1961, м. Санкт-Петербург, Росія
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1984Ленінградський державний університет ім. О.О. Жданова (нині - Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный университе́т), філологічний факультет
Науковий ступінь:
2003Кандидат філологічних наук; тема дисертації: “Рукописна книга XVI ст. в Україні. Основні засади кодикологічного опису”
Вчені звання:
2013старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1986
Професійна діяльність:
1984–1985 Бібліотека Академії наук СРСР (м. Санкт-Петербург)
з 1986НБУВ
з 1988 Інститут рукопису
редактор
редактор 1 категорії
в. о. молодшого наукового співробітника
в.о. наукового співробітника
в.о. старшого наукового співробітника
старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії ІР
Додаткові посади та обов`язки:


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2003) Рукописна книга XVI ст. в Україні : основні засади кодикологічного опису : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2003. 19 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (1992) Кодикографія східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Письмо / О.А. Іванова. - Київ, 1992. – С. 48–53, 71, 121–125, 143 c.(укл.).
 4. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с.
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2002) Галагани [с. 88–95, співавтор – Т.Г. Маєр], Капністи [с. 208–210], Комашка (Комашко) Антон Михайлович [с. 244–245], Коропчевські [с. 262–264], Лазурський Володимир Федорович [с. 297–299], Лапоногов Олександр Миколайович [с. 299], Лебединцев Петро Гаврилович [с. 299–301], Лебединцев Феофан Гаврилович [с. 301–303], Маслови [с. 361–363], Немеровський Лев Григорович [с. 389], Ніковський Андрій Васильович [с. 389–391], Новицький Орест Маркович [с. 396–397], Скорделі Пантелеймон Костянтинович [с. 493–494], Старицькі [с. 501–502, співавтор – О.П. Степченко], Стороженки [с. 520–521], Френкель Наталія Савеліївна [с. 563], Хвойка (Хвойко) Вікентій В’ячеславович [с. 563–564], Щавинський Василь Олександрович [с. 624–626] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського : Ін-т рукопису. Київ, 2002. 766 c.
 7. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки : каталог книжково-інформаційної виставки з фондів НБУ ім. В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2005. 109 с.
 8. (2010) Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К, 2010. – 791 с c..
 9. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / ред.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова, О. С. Боляк, С. Г. Кулешов, Г. В. Папакін, С. В. Сохань, О. П. Степченко, Н. А. Шип; уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова, О. М. Гальченко, Т. В. Герасімова, Л. А. Гнатенко, Т. С. Горбач, С. Г. Даневич, Т. А. Добрянська, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова, Г. Ю. Калініч, Е. С. Клименко, І. В. Клименко, Г. І. Ковальчук, І. С. Корчемна, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. Лось, Т. В. Міцан, І. А. Сергєєва, О. А. Скрипка, С. В. Старовойт, О. О. Хамрай, О. М. Цицюра, Є. К. Чернухін, Н. О. Щеколдіна, Л. С. Щерба, Л. М. Яременко; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.
 10. (2016) Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней. Київ, 2016. 226 с. : іл.
 11. Статті
 12. (2001) База даних “Кодекс” рукописної книги ХVІ ст // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2001. - Вип. 6. – С. 289–294.
 13. (2002) До питання датування рукописних книг (за матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2002. - Вип. 7. – С. 204–216.
 14. (2002) Научное описание рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского и создание базы данных “Кодекс” // Архівознавство, археографія, джерелознавство. - Київ, 2002. - Вип. 5. – С. 45–55.
 15. (2002) Особенности использования украшений в рукописных книгах ХVІ в. (на материале фондов Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского) // Библиотечное дело и краеведение. - Киев-Симферополь, 2002. - Вып. 4. – С. 11–18.
 16. (2002) Рукописна кирилична книга ХVІ-ХVІІ ст.: основні принципи атрибуції // Архіви України. - 2002. – С. 169–178.
 17. (2002) Рукописні книги ХVІ ст. у фондах Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2002. - Вип. 9. – С. 465–474.
 18. (2003) Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2003. - Вип. 8. – С. 71–79.
 19. (2003) Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських рукописних пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - Вип. 8. – С. 95–103.
 20. (2004) Папір кириличних рукописів XVI ст. Аналіз походження та динаміка використання // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2004. - Вип. 9.
 21. (2007) База данных рукописных кириллических книг «Кодекс» в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - Київ, 2007. - Вып. 5. – С. 204–216.
 22. (2007) Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних “Кодекс" // Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство та інформаційні технології. - Львів, 2007. - Вип. 2. – С. 106–115.
 23. (2009) Рукопис «Слова Дамаскіна Студита» («Тезаурус»), що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, та його доля // Українсько-македонський науковий збірник. Київ, 2009. Вип. 4. С. 170–176.
 24. (2012) До питання публікації описів рукописів в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. С. 280–291..
 25. (2012) Місяцеслови у кириличних рукописах XVI ст. : деякі питання складу та змісту (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. Житомир : Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2012. Т. 8. С. 194–202.
 26. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 15. С. 116–125. (Співавтор – Л.А. Дубровіна)..
 27. (2012) Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2012, К. - Вип. 16. – С. 316-324.
 28. (2012) Формування інформаційного ресурсу рукописних книг у базах даних : кодикологічний аспект // Електронні публікації Інституту історії. Київ, 2012. URL: http://history.org.ua/?litera&id=8064&navStart=1.
 29. (2012) Філігранознавчий аналіз рукописів кириличної писемності XVI ст. (за матеріалами рукописів з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Електронні публікації Інституту історії. Київ, 2012. URL: http:// history.org.ua/?litera&id=8065&navStart=3.
 30. (2013) Замовник копенгагенського євангелія: історичний аспект створення рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2013. - Вип.17. – С. 356-369.
 31. Науково-методичні матеріали
 32. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. 134 с. (Співатори – Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова).
 33. (2015) Інструкція з використання бази даних «КОДЕКС : Рукописні книги». Київ : НБУВ, 2015. 18 с., 3 додатки. (Співавтори – Л.А. Дубровіна, К.В. Лобузіна).
 34. Енциклопедичні статті
 35. (2008) Півустав [с. 655], Скоропис [с. 731], Устав [с. 788] // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства. Київ, 2008. 881 с.
 36. Тези наукових доповідей
 37. (2010) Рукописные книги Киево-Межигорского монастыря в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского : краткий обзор // Книжное дело на Северном Кавказе : методы, источники, опыт исследования. Краснодар, 2010. Вып. 6 : Сборник статей по материалам второго межрегионального научно-практического семинара «История книжного дела Юга России : методы, источники, опыт локальных исследований». Донская государственная публичная библиотека, 19–20 окт. 2010 г., Ростов-на-Дону. С. 168–181. (Соавтор – В.Е. Лось).
 38. (2012) Специфика описания кириллических рукописных книг для баз данных и создание каталога на основе базы данных «Кодекс» // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февр. 2012 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин ; РАН, Федер. гос. бюджет. учрежд. науки «Ин-т всеобщ. истории РАН», Археогр. комиссия. Москва : РГГУ, 2012. С. 318–322.
 39. Рецензії
 40. (2005) [Рец. на:] Фрис В. Історія Кириличної рукописної книги в Україні X–XVIII ст. Львів : Нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. 188 с. : іл. + 8 арк. кольор. іл. // Український гуманітарний огляд. Київ, 2005. Вип. 11. С. 225–231. (Співавтори – Л. Дубровіна, Л. Гнатенко).


©   Ольга Іванова, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського