До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛОБУЗІН Іван Володимирович - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/753396

 

ЛОБУЗІН Іван Володимирович


старший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Lobuzin Ivan (eng)
 • Лобузин Иван Владимирович (rus)

 • Організовує та здійснює підтримку системи технологічних бібліотечних серверів, поштового сервера і сервера порталу НБУВ.


  Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Мережеві бібліотечні інформаційні системи. Захист інформації та комп'ютерна безпека. Оцифрування бібліотечних історико-культурних фондів, зберігання великих обсягів цифрових даних. Впровадження системи цифрового кураторства у бібліотечну діяльність.
  Дати життя:1966
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1994Харківська державна академія залізничного транспорту, автоматизація керування рухомим складом
  Науковий ступінь:
  2018кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Професійна діяльність:
  2009–2024виконуючий обов'язки системного адміністратора НБУВ
  2010–2019науковий співробітник
  2019–2024старший науковий співробітник
  Наукові проекти:
  2010Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини
  2013–2024Портал НБУВ
  2013–2016Наукова періодика України
  Додаткові посади та обов`язки:
  2009–2024виконуючий обов'язки системного адміністратора НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2017) Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мережевої комунікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій (д-ра філософії) : 27.00.03 / Лобузін Іван Володимирович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2017. 20 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2016) Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 216 c.
  4. (2021) Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегменту національного інформаційного простору : монографія / колектив авторів ; відповід. ред. : К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. 420 c.
  5. (2022) Бібліотечні портали знань : монографія / Т. Ю. Власова, О. І. Вощенко, С. В. Галицька, С. С. Гарагуля, Н. О. Гриценко, Є. Ю. Гуренко, Н. В. Добра, М. В. Дорош, О. І. Жабін, О. В. Ісаєва, С. Е. Кириленко, О. В. Клюшнікова, Л. В. Коновал, А. Ю. Кубко, Л. Г. Кудименко, І. В. Лобузін, К. В. Лобузіна, Н. В. Лощинська, О. М. Мартинюк, О. М. Островська, І. З. Пелюховська, І. П. Перенесієнко, Ж. В. Самохіна, Н. Ф. Самохіна, О. Г. Сандул, Т. В. Симоненко, І. В. Сосідко, Т. П. Устинова, Н. І. Чала, О. А. Ясінська ; відп. ред. К. В. Лобузіна ; ред. С. С. Гарагуля. Київ, 2022. 378 с.
  6. Статті
  7. (2011) Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи / К. В. Лобузіна, І. В. Лобузін // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 5. С. 14–21.
  8. (2011) Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних.Київ, 2011. Т. 13, № 4. С. 60–73.
  9. (2011) Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. С. 357–362.
  10. (2012) Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління // Реєстрація, зберігання і обробка даних. Київ, 2012. Т 14, № 3. С. 3–11.
  11. (2013) Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення // Науково-технічна інформація (НТІ). Київ, 2013. № 1. С. 67–62.
  12. (2013) Цифровая библиотека : проблемы интеграции в библиотечно-информационное пространство // Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых информационных ресурсов : сб. науч. тр. СПб, 2013. С. 308–319. (Серия «Электронная библиотека», вып. 4).
  13. (2014) Цифровий комплекс сучасної наукової бібліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. Київ, 2014. Т. 16, № 2. С. 100–113.
  14. (2017) Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2017. № 1. С. 66–78.
  15. (2019) Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 6. C. 18–24.
  16. (2020) Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організація та технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / І. В. Лобузін, І. П. Перенесієнко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 25. С. 324–336.
  17. (2020) Модель даних Європеани: перспективні підходи для цифрових гуманітарних проектів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2020. № 1. С. 88–97.
  18. Науково-методичні матеріали
  19. (2020) Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації : аналітична записка / Лобузіна К. В., Дубровіна Л. А., Гарагуля С. С., Горовий В. М., Коновал Л. В., Лобузін І. В., Горєва В. В., Кіраль С. С., Ковальчук Г. І., Костенко Л. Й., Попик В. І., Яременко Л. М. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2020. 60 с.
  20. Тези наукових доповідей
  21. (2012) Современные стандарты и основные принципы создания цифровых ресурсов библиотек : [електронний ресурс] // Cписок докладов. XIV Ежегодная международная конференция «EVA-2012 Москва» «Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия».
  22. (2014) Життєвий цикл цифрових ресурсів наукової бібліотеки // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra матеріали міжнародної веб-конференції (Україна, м. Харків, 27 березня 2014 р.). Харків, 2014. С. 153–159.
  23. (2014) Організація пошуку та публікації цифрових ресурсів наукової бібліотеки : [електронний ресурс] // Мiжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.). Київ, 2014.
  24. (2020) Організація онлайнових електронних колекцій Україніки // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Іван Лобузін, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського